صفحه اصلی

100 تن زندانی مشمول زنان و مردان در زندانی پلچرخی کابل، مستحق عفو و تخفیف شدند

این زندانیان بر اساس فرمان شماره 168 ریاست جمهوری کشور که به خاطر مولود شریف مبنی بر عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان صادر شده بود مستحق عفو تخفیف دانسته شدند.

زندانیان یاد شده با حضور څارنیار محمد اسعد ساپی رییس تنفیذ احکام لوی څارنوالی و رئیس کمیتۀ تطبیق فرامین عفو و تخفیف و دیگر اعضای آن، مل پاسوال محمد تواب احمدزی رئیس عمومی زندان پلچرخی و برخی دیگر از کارکنان این زندان، امروز چهار شنبه 15 قوس از بند آزاد شدند.

څارنیار محمد اسعد ساپی با اشاره به زندانیان گفت: " هرشخص در زندگی مرتکب اشتباه می شود؛ اما شما باید از مدتی که در زندان سپری کرده اید پند بگیرید."

بیشتر

اعلان کاریابی

بیشتر

داوطلبی

بیشتر