صفحه اصلی

پیام تسلیت هیأت رهبری لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت رویداد خونبار قول اردوی 209 شاهین

با تأسف و تأثر، تروریستان و دشمنان مردم افغانستان، یکبار دیگر در شمال کشور فاجعه خلق کردند. حمله بر سربازان قول اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ، درست در زمان ادای نماز انجام شده است. هیأت رهبری لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان، حمله بر سربازان اردوی ملی، در اخل مسجد را به شدت تقبیح می نماید.  

لوی څارنوالی به توانایی، رشادت و شجاعت سربازان قهرمان اردوی ملی باور کامل دارد. هیأت رهبری لوی څارنوالی بر این باور است که حملات بزدلانه و غیر اسلامی دشمنان افغانستان، هیچگاهی بر ارادۀ سربازان امنیتی و دفاعی کشور صدمه نخواهد زد. این اداره ضمن محکوم کردن این عمل وحشاینه، از بارگاه ایزد لایزال برای شهدا بهشت برین، برای زخمیان شفای عاجل و برای خانواده های شان صبر جمیل آرزو می کند.

داوطلبی

بیشتر