صفحه اصلی

تغییرات و تبدیلات، به خاطر ایجاد ادارۀ سالم و بهبود امور، در لوی څارنوالی انجام می‌شود

لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان 11 تن بر اساس پیشنهاد لوی څارنوالی و منظوری فرمان‌های شماره 277، 281 و 290 مقام عالی ریاست جمهوری به عنوان رؤسای جدید در لوی څارنوالی در مرکز و ولایات مقرر شدند.

در برنامۀ که به همین منظور راه اندازی شده بود، وحیدالدین ارغون مرستیال مالی و اداری و رؤسای بخش های مختلف این اداره نیز اشتراک کرده بودند.

وحیدالدین ارغون تغییرات و تبدیلات کارکنان در اداره را یک اصل خواند و افزود که این امر به منظور عرضۀ خدمات بهتر انجام شده است.

آقای ارغون از رؤسای تازه معرفی شده خواست که روند کاری اداره را بازنگری کنند. آقای ارغون افزود: «با روی کار آمدن رهبری جدید لوی څارنوالی، در راستای مبارزه با فساد اداری، اصلاحات، حاکمیت قانون و گسترش عدالت، گام های موثر برداشته شده است.»

بیشتر

اعلان کاریابی

بیشتر