صفحه اصلی

هفت تن به عنوان رؤسای جدید در لوی څارنوالی معرفی شدند

این هفت تن بر اساس پیشنهاد رهبری لوی څارنوالی، پس از منظوری مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، با حضور وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری و برخی از رؤسای این اداره، امروز دوشنبه ششم حمل سال روان خورشیدی، به گونۀ رسمی به وظایف شان آغاز کردند.

بر اساس این پیشنهاد، بکتاش عزیزی در بست رتبه اول به عنوان رئیس دفتر مقام لوی څارنوالی، مل پاسوال عبدالمبین رحیمی در بست فوق و با حفظ رتبۀ نظامی، به عنوان رئیس تحریرات و دارالانشاء، محمدناصر همت در بست اول به عنوان رئیس عمومی انکشاف منابع بشری و سید فرید حسنیار در بست رتبه دوم به عنوان رئیس مالی و حساب‌داری معرفی شدند. گفتنی است که ریاست‌ دفتر مقام، ریاست عمومی انکشاف منابع بشری و ریاست تحریرات و دارلانشاء در این اواخر از بست رتبه دوم به بست رتبه اول، ارتقا داده شده است.

بیشتر

اعلان کاریابی

بیشتر