صفحه اصلی

جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی برگزار شد

 جلسۀ شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست څارنپوه محمد‎‌‍‍‍‎فرید حمیدی لوی څارنوال دولت جمهوری اسلامی افغانستان، امروز یکشنبه 24 سرطان سال روان، برگزار شد.‌‍‍‍

در بخش نخست جلسه، از جان‌بازی‌ها و فداکاری‌های بی‌نظیر نیرو‌های دفاعی و امنیتی کشور قدردانی شد. در همین حال، ادعاها و شکایات مبنی بر بدرفتاری و شکنجۀ افراد در جریان بازداشت در ولایت فاریاب که از طریق رسانه‌ها و صفحات اجتماعی به نشر رسیده است، به اعضای جلسه معلومات ارائه گردید. در این نشست تأکید شد که دولت جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان دولت مسؤول و پاسخ‌گو، مکلف به رعایت حقوق و آزادی‌های افراد بوده و ملزم به رعایت قانون اساسی و ایفای تعهدات بین‌المللی می‌باشد.

بیشتر

اخبار

بیشتر

اعلان کاریابی

بیشتر