صفحه اصلی

پنجمین کنفرانس سراسری څارنوالان افغانستان برگزار شد

این کنفرانس با حضور داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان، مولوی قیام الدین کشاف رییس شورای علما، قضاوتپوه محمد زمان سنگری سرپرست ستره محکمه، سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی و مسکن، سید محمد حسن شریفی بلخابی رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان، معاونان لوی څارنوالی، رؤسا، څارنوالان ابتدایی ولسوالی ها کشور، دیگر کارکنان این اداره و برخی از مقامات بخش قضایی و امنیتی کشور زیر عنوان «به سوی گسترش حاکمیت قانون و تأمین عدالت در افغانستان» امروز شنبه بیستم عقرب سال روان خورشیدی در هوتل انترکانتیننتال آغاز شد.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، این کنفرانس را یک فرصت خوب برای تبادل تجارب برای څارنوالان خواند و افزود که کار آنان، اساس ثبات و جامعۀ سالم در کشور را تشکیل می دهد.

بیشتر

اعلان کاریابی

 • آمر خدمات و اداری
  پس منظر اداره عالی لوی څارنوالی.ج.ا.ا: لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان...
 • آمر تعمیرات
  پس منظر اداره عالی لوی څارنوالی.ج.ا.ا: لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان جزء از...
 • آمر اجراییه
  پس منظر اداره عالی لوی څارنوالی ج.ا.ا: لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان جزء از...
 • کارشناس انسجام فعالیت ها
  پس منظر اداره عالی لوی څارنوالی ج.ا.ا: لوی څارنوالی جمهوری اسلامی...
بیشتر

داوطلبی

بیشتر