صفحه اصلی

جلسه شورای عالی لوی څارنوالی تحت ریاست محمد فرید حمیدی لوی څارنوال افغانستان دایر شد

این جلسه قبل از ظهر امروز با حضور معاونان و روسای مرکزی به منظور تصمیم گیری در مورد موضوعات مهم این اداره تشکیل شد. اولین موضوع شامل اجندای این جلسه مکتوب څارنوالی استیناف ولایت لغمان بود. څارنوالی ولایت لغمان در مورد دوسیه های که مشمول ماده 39 قانون منع خونت علیه زنان است و نیاز به ادامه دعوا ندارد خواهان هدایت شده بود. بر اساس قانون منع خشونت علیه زنان و قانون اجراات جزایی در بعضی حالات پیش بینی شده څارنوالی های استیناف به سقوط، ختم و یا عدم دلایل برای اقامه دعوی فیصله مینمایند. څارنوالی استیناف ولایت لغمان طالب هدایت شده بود که این دوسیه ها در کجا آرشیف گردد.

شورای عالی لوی څارنوالی فیصله کرد که این دوسیه ها در بخش احصاییه و تحلیل څارنوالی ولایات آرشیف شده و گزارش دقیق از چگونگی اجراات این دوسیه ها به ریاست تدقیق و مطالعات و څارنوالی منع خشونت علیه زنان ارسال گردد.

بیشتر

پیام

تسلیم دهی ۶۰۹ سیت موبایل مصادره شده قاچاقبران به نماینده گمرک کابل

کابل افغانستان : رییس عمومی څارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر ۶۰۹ سیت موبایل های مختلف النوع را که در هنگام تلاشی بدنی از نزد قاچاقبران مواد مخدر و مسکرات بدست آمده بود پس از حکم مصادره در محاکم ثلاثه امروز جهت لیلام به مسوولین گمرک کابل رسما تسلیم نمود.

موبایل های ضبط شده شامل ۲ سیت ثریا و ۶۰۷ سیت موبایل مختلف النوع بوده که توسط منسوبین کشفی و امنیتی در جریان سال های1393 و ۱۳۹۴ در هنگام بازداشت قاچاقبران مواد مخدر و مسکرات از ولایات مختلف کشور از نزد شان کشف وضبط شده بود.

بیشتر