صفحه اصلی

پیام تبریکی لوی څارنوالی ج.ا.ا به مناسبت

 سال ۱۳۹۶ خورشیدی

هیات رهبری وتمام کارکنان لوی څارنوالی فرارسیدن سال ۱۳۹۶ خورشیدی را به شما تبریک، تهنیت گفته و سال پُر از صلح، امنیت و رفاه برای کشور عزیز مان از بارگاه ایزد متعال خواهانیم.

با احترام

څارنپوه محمد فرید "حمیدی"

لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان