اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
نتایج نهایی کانکور ستاژ حقوقی
.
Apr 06, 2017 -
* نتایج امتحان اختصاصی څارنوالی عمومی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
نتایج امتحان بست های څارنوالی عمومی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی لوی څارنوالی را میتوانید از لینک ذیل داونلود نمایید. د لویې څارنوالۍ عسکری معاونیت د مسلکی بستونو آزموینې نتیجه کولای شئ د لاندی لینک نه ترلاسه کړۍ. ...
Feb 01, 2017 -
* نتایج امتحان معاونیت عسکری
نتایج امتحان بست های معاونیت عسکری لوی څارنوالی را میتوانید از لینک ذیل داونلود نمایید.
Jan 01, 2017 -
* نتایج امتحان اختصاصی څارنوالی عمومی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
.
Jun 20, 2016 -
* نتایج امتحان بست های معاونیت عسکری لوی څارنوالی
اینک نتایج امتحان شمولیت در بست های مسلکی معاونیت لوی څارنوالی در امور عسکری که به تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ اخذ گردیده بود، بعد از نمره دهی توسط کمیسیون موظف نشر گردید، اشتراک کننده گان امتحان مذکور می توانند غرض بدست آوردن معلومات مزید پیرامون موضوع، به...
Jun 11, 2016 -
* نتایج امتحان بست های مسلکی
A
May 28, 2016 -