* نتایج امتحان معاونیت عسکری

نتایج امتحان بست های معاونیت عسکری لوی څارنوالی را میتوانید از لینک ذیل داونلود نمایید.