ویرایشگر اخبار – ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

NTA

عنوان وظیفه      : ویرایشگر اخبار – ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

وزارت/اداره      :  اداره عالی لوی څارنوالی

بخش                :  مرستیالی لوی څارنوالی  در امور مالی و اداری - ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

کتگوری            :  رتبه E

تعداد                :  ۱

موقعیت            : کابل(اداره عالی لوی څارنوالی)

گزارش دهی به  : آمر نشرات

گزارشگیری از  : ندارد

تاریخ ختم اعلان:   17 جوز

 ........................................................................................................................

هدف(خلاصه)وظایف: سهمگیری ,همکاری و رهنمائی در تصحیح و رفع کمبودی های آثار تحریر شده و ترجمه شده و وارد نمودن تغیرات در صورت لزوم , تائید و ارسال آن به مراجع ذیربط غرض نشر و چاپ.

..........................................................................................................................

مسؤلیت ها و صلاحیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار، ربعوار و سالانه.

 2. تطبیق پلان و پالیسی ها به منظور تحقق اهداف و برنامه های کاری اداره مربوطه.

 3. ارائه مشوره های مفید و مسلکی جهت حل مشکلات وظیفوی بخش مربوطه.

 4. تصحیح دقیق مطالب قابل نشر، گزارشات و راپور های به منظور بهتر شدن کیفیت و کمیت.

 5. سهمگیری ,همکاری و رهنمائی در تصحیح و رفع کمبودی های آثار تحریر شده و ترجمه شده و وارد نمودن تغیرات در صورت لزوم , تائید و ارسال آن به مراجع ذیربط غرض نشر و چاپ.

 6. ترویج و مورد استفاده قراردادن واژه های علمی، تخنیکی و مسلکی طبق فرهنگ ملی و اسلامی.

 7. نهایی سازی مطالب قابل چاپ برابر با معیار های روز، قوانین، مقررات و روحیه بخش نشراتی اداره.

 8. حصول اطمینا از صحت بودن مطالب تصحیح شده  و بدسترس قرار دادن تمام مطالب در اسرع وقت به بخش نشر و چاپ.

 9. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم  مطابق به قوانین، مقررات و اهداف به وی سپرده میشود.

 10. تهیه و ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده بطورماهوار، ربعوار و سالانه به مراجع مربوط. 

...................................................................................................................................

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

 1. درجه تحصیل

 • داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس ادبیات، و ژورنالیزم و به درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده می شود

 1. تجارب لازمه:

 • داشتن تجربه کاری حد اقل 2 سال مرتبط به وظیفه

 1. مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت,آموزش های داخل خدمت) وغیره

 • داشتن مهارت در ساحه تخنیکی مربوط

 • توانائی در کنترول و سازماندهی امور یومیه

 كانديدان محترم در صورت ضرورت به شماره هاي ذيل تماس گيرند.

۰۲۰۲۵۲۱۷۱۰

نوت: فورم NTA را میتوالید از قسمت پایین این صفحه دریافت نمایید، و بعد از خانه پری فورم آن را به ایمیل آدرس agocbr.af@gmail.com: بفرستید