کارشناس استخدام - ریاست استخدام

NTA

عنوان وظیفه      : کارشناس استخدام - ریاست استخدام

وزارت/اداره      : اداره عالی لوی څارنوالی

بخش               : مرستیالی  لوی څارنوالی در امور مالی و اداری -  ریاست عمومی منابع بشری

کتگوری           : رتبه E

تعداد               : 1 

موقعیت           : کابل)اداره عالی لوی څارنوالی)

گزارش دهی به  : آمر استخدام

گزارشگیریاز    : ندارد

تاریخ ختم اعلان:   22 جوزا

...........................................................................................................................

هدف(خلاصه)وظایف:  طرح  و ترتیب پلان عملیاتی  به منظور به اعلان سپردن بست های قابل اعلان  اداره  با زمان بندی مناسب و جواب گو.

...........................................................................................................................

مسؤلیت ها و صلاحیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه بطور ماهوار، ربعوار و سالانه.
 2. ارائه مشوره  و ابراز نظر  در تعدیل و تجدید  نظر در مقررات ، لوایح  و طرزالعمل های مربوطه به استخدام در هماهنگی با آمر مستقیم و ریاست عمومی منابع بشری.پ
 3. ارئه راه کارهای مناسب در امر تطبیق و تحقق پلان ها سالانه و ربعوار بخش  به منظوردست یابی به اهداف تعین شده.
 4. طرح  و ترتیب پلان عملیاتی  به منظور به اعلان سپردن بست های قابل اعلان  اداره  با زمان بندی مناسب و جواب گو.
 5. ترتیب اعلانات بست های خالی  در سایت اداره، رسانه ها و سایر سایت های انترنتی در هماهنگی با ریاست اصلاعات و ارتباط عامه.
 6. دانلود و دوسیه بندی اسناد کاندیدان و متقاضیان که برای بست های به اعلان سپرده شده  از طریق سایت به شکل آنلاین درخواست نموده اند.
 7. بررسی فورم درخواستی کاندیدان که برای بست های خالی خود را کاندید نموده اند و حصول اطمینان از صحت بودن معلومات و اسناد آنها.
 8. ارایه مشوره های سودمند ومسلکی در جهت غنا مندی برنامه های اداره، به رئیس عمومی انکشاف منابع بشری.
 9. ارائه رهنمود ها و طرح های مناسب به منظور تنظیم امور توزیع فورم های درخواستی  برای بست های اعلان شده به متقاضیان.
 10. همکاری در پروسه تعینات سالانه ریاست های مرکزی و ولایتی اداره و ترتیب پلان تدابیری به منظور اجرای مؤثر و بهتر پروسه.
 11. اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه جهت کسب اهداف اداره که از طرف آمر مستقیم  مطابق به قوانین، مقررات و اهداف به وی تفویض می گردد.
 12. تهیه و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن مقامات ذیصلاح از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش  مربوط.

..........................................................................................................................

تحصیلات,تجارب و مهارت های لازم:

 1. درجه تحصیل
 • داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس اداره و مدیریت، مدیریت منابع بشری، اداره عامه، تعلیم و تربیه، حقوق و علوم سیاسی و به درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده می شود.
 1. تجارب لازمه:
 • داشتن تجربه کاری حد اقل 2 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
 1. مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت,آموزش های داخل خدمت) وغیره
 • داشتن مهارت در ساحه تخنیکی مربوط

كانديدان محترم در صورت ضرورت به شماره هاي ذيل تماس گيرند.

۰۲۰۲۵۲۱۷۱۰

نوت: فورم NTA را میتوالید از قسمت پایین این صفحه دریافت نمایید، و بعد از خانه پری فورم آن را به ایمیل آدرس agocbr.af@gmail.com: بفرستید