چهارمین آزمون رقابتی در لوی څارنوالی راه اندازی شد

چهارمین آزمون رقابتی در لوی څارنوالی راه اندازی شد

این آزمون امروز سه شنبه 7 جدی سال روان  باحضور دگر جنرال عبدالفتاح عزیزی معاون لوی څارنوالی در امور عسکری،  در انستیتوت آموزش های مسلکی لوی څارنوالی واقع دارالامان برگزار گردید. در حدود 180 تن از  فارغ التحصیل های واجد شرایط و جوان دانشکده های حقوق و شرعیات در این امتحان اشتراک کرده بودند. قرار است از این میان ده تن از آنان در بست های خالی معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری استخدام شوند.

دگر جنرال عبدالفتاح عزیزی معاون لوی څارنوالی در امور عسکری در این مورد گفت:" سوالات زیر نظر هیأت و  یک ساعت قبل از شروع امتحان آماده شده است. بررسی ورقه های امتحان بگونه شفاف انجام می شود. برای شفاف سازی این روند، در بررسی ورقه های امتحان، نماینده های اشتراک کنندگان این آزمون نیز حضور خواهند داشت."

این چهارمین آزمون رقابتی است که در لوی څارنوالی راه اندازی می شود. مسولان لوی څارنوالی بر این باور اند که رقابت آزاد می تواند استعداد های جوان را برای کار در این اداره تشخیص دهد.