یک صد و نود ونه تن از افغان های زندانی در ایران، به افغانستان منتقل شدند

یک صد و نود ونه تن از افغان های زندانی در ایران، به افغانستان منتقل شدند

این زندانیان امروز 24 حوت سال روان از طریق مرز اسلام قلعه هرات، به مسولان دولت افغاستان تسلیم داده شد. در برنامه که در همین منظور در مرز افغانستان و ایران راه اندازی شده بود، عزیز احمد سرباز رییس نظارت بر محلات سلب آزادی لوی څارنوالی، جمشید سلجوقی و عبیدالله عظیمی څارنوالان څارنوالی استیناف ولایت هرات، نماینده وزارت امور خارجه، سرپرست زندان ولایت هرات و هیات از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند.

به گفته عزیز احمد سرباز رییس نظارت بر محلات سلب آزادی لوی څارنوالی، این زندانیان بر بیناد توافقنامه تبادل زندانیان میان جمهوری اسلامی افغانستان و دولت ایران به افغانستان منتقل می شوند. وی در ادامه افزود:" این سومین بار است که زندانیان میان افغانستان و ایران تبادله می شود. اینبار یک صد و 99 تن زندانی افغانی از ایران به کشور انتقال داده می شود."

به گفته آقای سرباز این روند از چند سال بدینسو ادامه دارد. در آینده نزدیک 125 تن زندانی دیگر از کشور ایران به افغانستان منتقل خواهند شد. به گفته وی این افراد به جرایم مواد مخدر، آدم ربایی، قتل عمد، سرقت، ضرب و جرح عمدی در ایران زندانی شده بودند. از میان این افراد، 58 تن آنان از سوی ستره محکمه دولت ایران به اعدام محکوم شده بودند. وی علاوه کرد:" این افراد در زندان های تربت حیدریه، مشهد، گناباد و چناران زندانی بودند."

عبدالهی نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد انتقال زندانیان گفت:" این افراد بر اساس درخواست خود شان به افغانستان منتقل می شوند. در خواست این افراد پس از بررسی، اگر با شرایط توافقنامه همخوانی داشته باشند، به افغانستان منتقل می شوند."

به قول آقای عبدالهی در این دور، هیچ زندانی ایرانی از افغانستان به ایران منتقل نشده است. وی اظهار امیدواری کرد که همکاری حقوقی و قضایی میان دو کشور ادامه یابد. و در دوره های بعدی اتباع ایرانی که در افغانستان زندانی اند، به ایران منتقل شوند. 

زندانی که خودش را  مختاری معرفی میکرد گفت:"من ده سال در ایران زندانی بودم. حالا که به کشور بر میگردم خوشحالم. از دولت می خواهم ما را ببخشد."

تبادل زندانیان میان دولت افغاستان و ایران بر بنیاد توافقنامه تبادله زندانیان انجام می شود. این توافقنامه در سال 1383 خورشیدی میان دوکشور امضا شد. و در سال 1386 به توشیح رییس جمهوری وقت رسیده است. پیش از این نیز  تبادله زندانیان میان این دو کشور انجام شده است.