سِمت معاونت لوی څارنوالی درامور تعقیب قضایی، به داکترغلام حیدرعلامه واگذار شد

سِمت معاونت لوی څارنوالی درامور تعقیب قضایی، به داکترغلام حیدرعلامه واگذار شد

 آقای علامه امروز سه شنبه 15 حمل از طرف څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال رسمی معرفی گردید.

آقای حمیدی گفته تقرری آقای علامه گامی دیگری در راستای ظرفیت افزایی و اصلاحات در لوی څارنوالی می باشد. ما به مردم افغانستان تعهد خدمتگزاری کرده ایم. برای تأمین عدالت قاطعانه عمل خواهیم کرد. این تغییرات به منظور خدمتگزاری بهتر به مردم افغانستان انجام می شود.

به باور لوی څارنوال کشور، تغییر و تبدیل یک اصل اداری است. هر کسی در جریان زندگی اداری اش، این امر را تجربه می کند. این تغییر با حسن نیست و بخاطر ارایه خدمات بهتر به مردم کشور انجام شده است. وی علاوه کرد:" من به نمایندگی هیأت رهبری لوی څارنوالی، از خدمات  و زحمات څارنپوه عنایت الله کمال، اظهار قدر دانی می کنم."

به گفتۀ آقای حمیدی، لوی څارنوالی در بخش های مختلف؛ برای اهدف  مشترک کار می کنند. تأمین عدالت و خدمتگزاری به مردم از شمار این اهداف می باشند. به قول وی، لوی څارنوالی برای تحقق این اهداف، راه دراز و پر چالش را پیش رو دارد. وی در ادامه گفت:" ما برای آینده بهتر، زندگی بدون تعصب و در سایۀ قانون برای مردم افغانستان تلاش می کنیم. ما در برابر چالش ها ایستادگی و مبارزه خواهیم کرد."

داکتر غلام حیدرعلامه از اعتماد لوی څارنوال و رییس جمهوری کشور اظهار قدر دانی کرد. وی به همکاران و مردم افغانستان وعده سپرد تا خدمتکار سالم و صادق برای مردم افغانستان باشد. اوهمچنان از خدمات آقای کمال در این سمت نیز به نیکی یاد کرد.

 آقای علامه پیش از این به عنوان رییس انستیوت آموزش های مسلکی لوی څارنوالی کار میکرد. با پیشنهاد لوی څارنوال و حکم شماره ۱۲ رییس جمهوری به عنوان معاون لوی څارنوال در امور تعقیب قضایی تعیین شد.