دومین نشست هیات تحریر مجله څارنوال برگزار شد

 

این نشست امروز چهار شنبه، 20 ثور با حضور داکترغلام حیدر علامه معاون لوی څارنوالی در امور تعقیب قضایی و دیگر اعضای این هیأت در دفتر کاری این معاونت راه اندازی شد.

در این نشست، بالا بردن کیفیت مطالب نشراتی در نشریه های چاپی لوی څارنوالی مورد بحث قرار گرفت. اعضای این هیأت بر معیاری سازی مجله ی څارنوال تأکید کردند. قرار شد در نشست بعدی معیار مشخصی برای مقاله ها ترتیب شود.

بر بنیاد فیصله ی این هیأت، پس از این مطالبی که در مجله څارنوال نشر می شود،  موارد املایی وانشایی، ژورنالیستی و علمی-حقوقی آن، بگونه جدی بازنگری خواهد شد.

همچنان در این جلسه پیشنهاد شد تا مدیر مسوول و دو تن کارکن دیگر، یک تن مسلط بر زبان پشتو و فرد دیگر مسلط بر زبان دری، استخدام شوند.

نشست بعدی هیأت تحریر مجله څارنوال،در تاریخ ۳جوزا سال روان خورشیدی برگزار خواهد شد.