محکمه استیناف کامران علی زایی، به گونۀ علنی برگزارشد

 

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، امروز چهار شنبه 27 ثور، محکمه استیناف کامران علی زایی رییس شورای ولایتی هرات را راه اندازی کرد.

هیأت قضایی، فیصله محکمه ابتدایی وی که در تاریخ هفتم حمل سال روان برگزار شده بود بود را بخاطر خطا در تطبیق قانون نقض کرد. این محکمه، علی زایی را بر بنیاد فقره یک ماده 285 قانون جزا به محاسبه حبس سپری شده وی به هشت ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرد.

این در حالی است که پیش از این، هیأت محکمه ابتدایی این مرکز، وی را  به خاطر تجاوز از حدود صلاحیت وظیفه ای اش به دو سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرده بود.

از سوی دیگر بنابر پیشنهاد لوی څارنوالی و حکم محکمه، موصوف تا فرجام خواهی دوسیه اش در بدل 500 هزار افغانی پول نقد، آزاد می باشد.