وضعیت تکنالوژی معلوماتی لوی څارنوالی به بررسی گرفته شد

 

 جلسه بررسی وضعیت کنونی و بهبود سیستم تکنالوژی معلوماتی در اداره لوی څارنوالی با حضور مرستیال مالی و اداری، مشاور لوی څارنوال در امور تکنالوژی و معلوماتی، رییس مالی و اداری و همکاران بخش تشکیل، آی تی و ویب سایت در دفتر مرستیال مالی و اداری برگزار شد

 این جلسه روز چهارشنبه 21 سرطان سال روان به منظور بررسی وضعیت فعلی تکنالوژی معلوماتی (IT) در اداره لوی څارنوالی و ارایه پیشنهادها برای بهبود این وضعیت با ارایه یک پرزنتشن از سوی مشاور لوی څارنوال در امور آی تی آغاز شد.

 آقای احمدزی در جریان پرزنتشن شان از مشکلات و نیازمندی های څارنوالی در بخش آی تی یاد کرد و افزود که بزرگترین مشکل آی تی در اداره څارنوالی نبود بودجه مشخص برای آی تی و نبود کارمندان مسلکی در این بخش است.

 وی برای بهبود وضعیت تکنالوژی معلوماتی در این اداره خواهان راه اندازی برنامه های آموزشی در این بخش شد.

 احمدزی از برنامه های آینده لوی څارنوالی برای بهتر ساختن سیستم تکنالوژی  در این اداره یاد کرد و گفت که اداره لوی څارنوالی در نظر دارد تا در ۴ سال آینده  سیستم تکنولوژی معلوماتی را در این اداره بهبود بخشد و برای این کار در تشکیل آمریت آی تی و امکانات آنان تغییرات چشمگیری به میان خواهد آمد.

 مشاور لوی څارنوال در امور آی تی از کارهای که در این بخش صورت گرفته یادآور شد که ریاست مالی و اداری 11 سیت سیستم حاضری برقی را برای دفاتر کابل و 7 ولایت دیگر و همچنان به تعداد 400 پایه IP Phone   برای هردو تعمیر څارنوالی در کابل خریداری نموده که به زود ترین فرصت فعال می گردد.

 آقای احمدزی برای رفع مشکلات موجود آی تی طرح تنظیم سیستم منظم آی تی و انترنت را در تمام بلاک های تعمیر دارالامان، شهرنو  وتمام ولایات پیشنهاد کرد.

 وی بر علاوه خواهان برگزاری برنامه های آموزشی مختلف به منظور فراگیری نحوه استفاده از تکنالوژی برای تمام کارکنان اداره لوی څارنوالی شد و همچنان یاد آور شد که با روی کار آمدن این سیستم اداره قادر بر کاهش دادن فساد اداری خواهد بود.

 فرید عادل آمر آی تی اداره لوی څارنوالی نیز نبود کارمندان مسلکی در این آمریت را مشکلات اساسی شان عنوان کرد. وی افزود که برای ارتقای ظرفیت کارمندان آی تی باید برنامه های آموزشی مسلکی به راه انداخته شود.

 کارمندان آمریت آی تی نیز نبود وسایل لازم برای ترمیم وسایل داخل اداره را یکی از مشکلات اساسی شان بیان کردند.

 نوراسلام هاشمی مدیر عمومی ویب سایت اداره لوی څارنوالی از مشکلات ویب سایت یاد کرده افزود که برای فراهم سازی امکانات اساسی و ضروری ویب سایت باید بیشتر کار صورت گیرد.

 وی همچنان افزود که برای گسترش و بهبود ویب سایت باید یک بانک معلوماتی (دیتابیس) از تمام دوسیه ها حفظ شده و تحت کار تهیه شود.

 وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری از ایجاد یک گروه کاری مشترک برای تطبیق طرح بهبود تکنالوژی و معلوماتی  در این اداره یاد کرد و به گفته وی برای کارکنان بخش تکنالوژی و معلوماتی برنامه های آموزشی نیز به راه انداخته خواهد شد.