شان دیولین، به عنوان مشاور تخنیکی، در لوی څارنوالی کارش را آغاز کرد

شان دیولین، به عنوان مشاور تخنیکی، در لوی څارنوالی کارش را آغاز کرد

شان دیولین امروز چهار شنبه 21 سرطان، از سوی وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری، رسما به عنوان مشاور تخنیکی این اداره معرفی شد. قرار است وی در ساختن ستراتیژی پنج ساله لوی څارنوالی با این اداره همکاری کند.

آقای دیولین شهروند امریکایی است و از شش سال بدینسو در بخش های مشاور سیاسی و حاکمیت قانون در افغانستان کار کرده است. وی پیش از این با سازمان بین المللی حقوق (IDLO)، حمایت از سکتور عدلی  افغانستان(JSSP) و پولیس اتحادیۀ اروپا در افغانستان نیز کار کرده است. آقای دیولین تحصیلات عالی اش را تا مقاطع ماستری و دکتورا در بخش حقوق  در ایالات متحده امریکا به پایان رسانده است.