سنگ تهداب ساختمان څارنوالی استیناف ولایت کاپیسا، گذاشته شد

سنگ تهداب ساختمان ریاست څارنوالی استیناف ولایت کاپیسا، گذاشته شد

سنگ تهداب این څارنوالی از سوی څارنپوه نورحبیب جلال معاون لوی څارنوال در امور تحقیق، وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری، رییس مالی و اداری لوی څارنوالی، والی ولایت کاپیسا، رییس څارنوالی استیناف، رییس شورای ولایتی و دیگر مقامات بلند پایۀ دولتی این ولایت، گذاشته شد.

څارنپوه نور حبیب جلال معاون لوی څارنوال در امور تحقیق در این برنامه گفت: "لوی څارنوالی خود را مکلف می داند که مکان کاری مناسب را برای کارکنان این اداره مساعد بسازد."

آقای جلال ادامه داد، فراهم کردن مصونیت کاری و معیشتی تا حد ممکن، برای کارکنان این اداره از جدی ترین تعهدات لوی څارنوالی است تا با جدیت و قاطعیت به خاطر تامین عدالت و مبارزه با فساد کار کنند.

به باور وی مبارزه با فساد اداری تنها از سوی لوی څارنوالی ممکن نیست؛ بلکه تمام اداراه ها و مردم باید در این راستا، این اداره را همکاری کنند. اینگونه می توانیم به یک جامعه عاری از فساد برسیم.

معاون لوی څارنوال در امور تحقیق تصریح کرد، در کشوری که عدالت نباشد، رفاه و امنیت نیز وجود نخواهد داشت. بنابر این باید با تمام قدرت در مقابل این پدیده شوم مبارزه شود، تا یک جامعه سربلند و آزاده داشته باشیم.

سید محمدخالد هاشمی والی ولایت کاپیسا نیز فساد را عامل تمام بدبختی جامعه دانست و تعهد سپرد که در راستای تامین عدالت و مبارزه با فساد، به صورت همه جانبه با لوی څارنوالی همکاری خواهد کرد.

 

در همین حال وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری، نقش لوی څارنوالی در راستای مبارزه با فساد  اداری را تعیین کننده می داند. به قول وی در این اواخر لوی څارنوالی به خاطر خدمت گزاری به شهروندان کشور و فراهم کردن سهولت های کاری برای کارکنان این اداره در مرکز و ولایات برنامه هایی زیر دست دارد.

آقای ارغون علاوه کرد که مسوولان این اداره به زودی برنامه های انکشافی اش  در ولایت های دیگر را نیز اجرایی خواهند کرد.

در این سفر معاونان لوی څارنوالی و همراهان شان با مقامات ولایت کاپیسا نیز دیدار کردند. څارنپوه نور حبیب جلال معاون لوی څارنوال در امور تحقیق در دیدار با رییس څارنوالی استیناف کاپیسا و څارنوالان این ریاست گفت که عدالت جوهر و شیرازه یک نظام است، بر همین اساس څارنوالی نیز باید الگوی تأمین عدالت در کشور باشد. آقای جلال افزود:"باید تمام څارنوالان در انجام وظایف شان صداقت، عدالت و انصاف را در نظر داشته باشند."

وی تاکید کردکه پس از این تمام څارنوالان  باید دارای لایحه وظایف، برنامه کاری و نیز مجهز با تکنالوژی روز باشند. او در ادامه گفت:" پس از این در مرکز و ولایات، څارنوالان در اواخر هر سال ارزیابی می شوند. زمانی که نتیجه ارزیابی شان قناعت بخش نباشد، جایی در څارنوالی نخواهند داشت."

در همین حال وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوالی در امور مالی و اداری بر فراهم کردن زمینه بهتر کاری برای کارکنان این اداره تأکید کرد. وی علاوه کرد: "تحمل لوی څارنوالی در مقابل فساد اداری صفر است. بنابر این، ما مبارزه با فساد اداری را از خود شروع کردیم."

 عدالت جنسیتی مسأله دیگری بود که آقای ارغون از آن یاد دهانی کرد. به گفته وی، این امر باید به گونه جدی در نظر گرفته شود.

این در حالی است که یکی از تعهدات لوی څارنوالی مبارزه جدی با فساد اداری و شفاف سازی تحقیق و تکمیل قضایا است. به همین منظور لوی څارنوالی افغانستان در تلاش است که برای کارکنان این اداره سهولت های هرچه بیشتر کاری را فراهم کند. به باور مسوولان این اداره، تسهیلات کاری می تواند در راستای تامین عدالت و مبارزه با فساد مؤثر باشد.