دور دوم برنامه کار آموزی برای زنان در لوی څارنوالی آغاز شد

 

 این برنامه با حضور څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان، وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری، جمشید رسولی رییس انستیتوت آموزش های مسلکی، مسوولان بنیاد آسیا و دیگر کارکنان لوی څارنوالی، امروز یک شنبه 25 سرطان در پوهنتون کاروان راه اندازی شد.

څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور، هدف از برگزاری این برنامه را ایجاد فرصت کاری برای بانوان عنوان کرد. به باور وی افزایش سهم زنان در اداره های دولتی به ویژه در لوی څارنوالی می تواند در کاهش فساد اداری نقش مهمی را ایفا کند. لوی څارنوال کشور در ادامه گفت:" سهیم سازی زنان  در لوی څارنوالی از یکسو می تواند نشانگر اصل نمایندگی در این اداره باشد و از سوی دیگر به هر اندازه که سهم زنان در این اداره بیشتر شود،  دسترسی زنان به عدالت نیز افزایش می یابد."

 آقای حمیدی، ایجاد فضای کاری مطمین در لوی څارنوالی را از مسوولیت های خودش دانست و افزود:" ما تلاش داریم تا بهترین و مطمین ترین فضای کاری را برای همکاران ما در مرکز و ولایات فراهم بسازیم."

در همین حال آقای حمیدی بر استقلالیت لوی څارنوالی نیز تأکید کرد. به گفته وی، ظرفیت افراد یکی از معیار های راه یافتن در این برنامه بوده است.

در این برنامه 126 تن از بانوان فارغ تحصیل پوهنځی های شرعیات و حقوق از ۱۷ ولایت کشور معرفی شدند.

پیش از این نیز 116 تن از 14 ولایت کشور در این برنامه آموزش داده شدند که بعد از ختم دورۀ کار آموزی و سپری کردند امتحان، به گونه رسمی در ریاست های مسلکی لوی څارنوالی  در مرکز و ولایات جذب خواهند شد.

برنامه کار آموزی در لوی څارنوالی از سوی (USAID) حمایت مالی و می شود که تطبیق آن را بنیاد آسیا (Asia Foundation) به عهده دارد.