پنجمین کنفرانس سراسری څارنوالان افغانستان برگزار شد

این کنفرانس با حضور داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان، مولوی قیام الدین کشاف رییس شورای علما، قضاوتپوه محمد زمان سنگری سرپرست ستره محکمه، سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی و مسکن، سید محمد حسن شریفی بلخابی رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان، معاونان لوی څارنوالی، رؤسا، څارنوالان ابتدایی ولسوالی ها کشور، دیگر کارکنان این اداره و برخی از مقامات بخش قضایی و امنیتی کشور زیر عنوان «به سوی گسترش حاکمیت قانون و تأمین عدالت در افغانستان» امروز شنبه بیستم عقرب سال روان خورشیدی در هوتل انترکانتیننتال آغاز شد.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، این کنفرانس را یک فرصت خوب برای تبادل تجارب برای څارنوالان خواند و افزود که کار آنان، اساس ثبات و جامعۀ سالم در کشور را تشکیل می دهد.

آقای عبدالله گفت:" نظام باید زمینۀ تأمین عدالت و حاکمیت قانون را فراهم کند." وی در ادامه افزود، در نظامی که مردم از قانون فرار کنند، آن نظام، مورد نظر ما نیست.

به باور رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، عدالت زمانی تأمین خواهد شد که مجرم در هراس و مردم در آرامش زندگی کنند.

آقای عبدالله عبدالله به خاطر تغییراتی مثبتی که در لوی څارنوالی به وجود آمده است از لوی څارنوال کشور تشکر کرده افزود که با این همه هنوز هم، راه طولانی پیش رو داریم. او تأکید کرد که نباید فساد در داخل سیستم جا داشته و تحمل شود. وی همچنان افزود که نقش علمای کشور در تطبیق قانون و تغییر ذهنیت مردم، مؤثر و تعیین کننده است.

در همین حال څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان، گسترش څارنوالان در سراسر کشور را از اهداف عمدۀ این کنفرانس دانست.

وی همچنان تأکید کرد که این کنفرانس به خاطر حاکمیت قانون و تأمین عدالت در دور دست ترین نقاط کشور، برگزار شده است. آقای حمیدی افزود: "باید تشکیلات ما در ولایات و ولسوالی ها متناسب  با نفوس آن ها باشد." به باور لوی څارنوال کشور، پیشنهاد ها و نظریه هایی که در این کنفرانس ارایه می شود، دولت را در تأمین عدالت کمک خواهد کرد.

از سوی دیگر مولوی قیام الدین کشاف رییس شورای علمای افغانستان از اصلاحاتی که لوی څارنوال کشور در این اداره آورده است به نیکی یاد کرده گفت که تا زمانی که اینچنین اصلاحات به وجود نیاید، آبادی افغانستان  دشوار خواهد بود. به باور آقای کشاف جامعۀ اسلامی با دو چیز اصلاح می شود؛ یکی اخلاق و دیگر آن قانون می باشد.

سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهر سازی و مسکن، یکی دیگر از سخنرانان این کنفرانس نقش عدالت را مهم پنداشته افزود:" بدون عدالت، تأمین امنیت متصور نخواهد بود."

به گفته آقای نادری وزارت شهرسازی و مسکن، طرح و برنامه ریزی اعمار ساختمان ها را متناسب با نیاز ادارۀ لوی څارنوالی در بخش های مختلف این اداره، زیر دست دارد.

سید محمد حسن شریفی بلخابی رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان نیز برگزاری چنین کنفرانس ها را در تأمین عدالت و حاکمیت قانون مؤثر دانست. وی همچنان شنیدن مشکلات و چالشهای سد راه څارنوالان را از دور دست ترین نقاط کشور، بزرگترین مؤفقیت این کنفرانس دانست.

آقای بلخابی افزود: " څارنوالان باید نماد اخلاق در جامعه بوده، انعطاف پذیری و برخورد عادلانه داشته باشند."

حیات الله حیات رییس انجمن مستقل څارنوالان افغانستان یکی دیگری از سخنرانان این کنفرانس، بر بلند بردن سطح آگاهی مردم به منظور کاهش جرایم تأکید کرد.

به باور رییس انجمن مستقل څارنوالان افغانستان جرایم تنها به دستگیری مجرمان کاهش نمی یابد؛ بلکه باید سطح آگاهی مردم بلند برود.

روح الله قاری زاده رییس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان بر مؤثریت نقش وکلای مدافع در تطبیق قانون، تصمیم گیری و کشف حقایق نقش تأکید کرد.

آقای قاری زاده گفت:" فضا و زمینه در ستگاه عدلی و قضایی باید طوری فراهم شود که متهم برای دفاع از خود، به وسیلۀ وکیل مدافع و با آرامش خاطر به محکمه حاضر شود."

سمونمل خواجه نثار احمد صدیقی قوماندان امنیۀ ولسوالی چخانسور ولایت نمیرو از همکاری نیرو های امنیتی با څارنوالان در ولایت و ولسوالی ها سخن گفت. وی در این مورد افزود:" در تعقیب و گرفتاری افراد مظنون با څارنولان همکاری نزدیک داریم."

آقای صدیقی یادآور شد که  پولیس به عنوان خدمت گزار مردم در برابر هرنوع قانون شکنی، به گونۀ جدی مبارزه می کند.

این کنفرانس دو روزه به خاطر بحث بیشتر روی شناسای چالشهای سد راه څارنوالان در مرکز، ولایات و ولسوالی ها و یافتن راه حل برای آن تا یک روز دیگر ادامه خواهد یافت.