روز جهانی محو خشونت علیه زنان در لوی څارنوالی تجلیل شد

در برنامۀ تجلیل از روز جهانی محو خشونت علیه زنان، بانو سینا شنا منصور معاون لوی څارنوال در امور مبارزه با خشونت علیه زنان، تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر، لیزلی شنایدر مشاور ارشد سازمان بین المللی انکشاف حقوق، برخی از رئیسان لوی څارنوالی و دیگر کارکنان این اداره، حضور داشتند. این برنامه امروز سه شنبه 14 قوس در تعمیر لوی څارنوالی واقع شهرنو، برگزار شد.

بانو شنا منصور گفت: " هرگونه عملی که باعث صدمۀ جسمی و روحی زنان شود، خشونت علیه آنان دانسته می شود."

 به باور معاون لوی څارنوال، لوی څارنوالی تعهدات جدی در امر مبارزه با خشونت علیه زنان دارد. وی افزود، رسیده گی به یک هزار و 726 قضیه در سراسر افغانستان در هشت ماه اخیر سال 1396 هجری خورشیدی، نمایانگر ارادۀ جدی لوی څارنوالی در امر مبارزه  با خشونت علیه زنان است.

به گفتۀ وی ، بلند بردن سطح آگاهی و سطح سواد زنان، یکی از راه های کاهش خشونت علیه آنان می باشد.

در همین حال لیزلی شنایدر، پیرامون همکاری جدی این نهاد بین المللی حقوقی در عرصه های مختلف با لوی څارنوالی در امر مبارزه با خشونت علیه زنان صحبت کرد.

به گفتۀ بانو شنایدر در این اواخر ثبت قضایای خشونت در لوی څارنوالی بیشتر شده است. وی دلیل بیشتر شدن قضایایی خشونت را در بلند رفتن اعتماد زنان به لوی څارنوالی و سطح آگاهی آنان از حقوق شان می داند.

به باور وی این مسأله سبب شده است تا زنان در افغانستان، برای دفاع از حقوق شان، به لوی څارنوالی مراجعه کنند. او مبارزه با خشونت علیه زنان را از اهداف و منافع مشترک این نهاد بین المللی و ادارۀ لوی څارنوالی عنوان کرد.

بانو شنایدر افزود: " این نهاد بین المللی سیستم دیتابیس آنلاین ثبت قضایای خشونت علیه زنان را به خاطر مؤثریت در امر مبارزه با این پدیده در لوی څارنوالی ایجاد کرده است."

وی تصریح کرد که با همکاری لوی څارنوالی این نهاد بین المللی از آنچه انتظار می رفت، دست آورد بیشتری داشته است.

همچنان وی از انکشاف "سیستم فایلنگ" و بسته بندی دوسیه ها در میان څارنوالان منع خشونت در 15 ولایت کشور صحبت کرده افزود که این برنامه در آیندۀ نزدیگ در ولایت های دیگر نیز عملی خواهد شد.

از سوی دیگر بانو شازیه یوسفی رئیس عمومی مبارزه با خشونت علیه زنان نیز از جدیت لوی څارنوالی در برابر قضایای خشونت علیه زنان سخن گفت.

بانو یوسفی افزود که ریاست عمومی مبارزه با خشونت علیه زنان، در هشت ماه اخیر سال سال روان، تنها در کابل  750 قضیۀ خشونت علیه زنان را در بخش تحقیق این ریاست ثبت کرده است.

وی همچنان در مورد رسیده گی به این قضایا نیز صحبت کرده افزود که تعدادی از این قضایا نهایی شده و تعدادی هم به گونۀ جدی زیر کار قرار دارد.

عاطفه حرمت آمر کاهش خشونت علیه زنان، مبارزه با خشونت علیه زنان را یک موضوع حیاتی دانسته گفت که باید این مسأله بیشتر جدی گرفته شود.

به باور بانو حرمت ایجاد فرصت های شغلی برای زنان و رهایی آنان از وابسته‌گی اقتصادی به مردان، سبب کاهش خشونت می شود. وی افزود، در کنار بلند بردن سطح آگاهی و سواد زنان، سطح آگاهی مردان در مورد حقوق زنان بالای آنان نیز بلند برده شود.

به گفتۀ آمر کاهش خشونت علیه زنان، بانوان یک نیروی عظیم جامعه اند و عقب مانی آنان، باعث عقب ماندن کشور در عرصه های مختلف نیز می شود.

بانو حرمت افزود که عدم دسترسی زنان به تحصیل و تعلیم و موارد دیگری که بنابر عرف و عادات ناپسند بر زنان روا داشته می شود، نیز باعث افزایش خشونت علیه آنان شده است. وی تأکید که کرد که به خاطر از میان برداشتن این موارد، باید برنامه های مشخصی روی دست گرفته شده و عملی گردد.

در اخیر بانو نرگس آمر جندر ریاست څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان، ناچیز بودن سهم زنان در نهاد های دولتی را یکی از نگرانی های جامعۀ جهانی عنوان کرد.

به گفتۀ وی، سهم زنان؛ اما در لوی څارنوالی بیشتر شده و زمینۀ ارتقای ظرف نیز طی برنامه های مختلف برای آنان فراهم شده است.

بانو نرگس افزود که باید مصونیت زنان در محیط کاری جدی گرفته شده و سهم آنان در این اداره نیز بیشتر از پیش افزایش یابد.

این حالی است که لوی څارنوالی هر سال از روز جهانی محو خشونت علیه زنان تجلیل می کند.