100 تن زندانی مشمول زنان و مردان در زندانی پلچرخی کابل، مستحق عفو و تخفیف شدند

این زندانیان بر اساس فرمان شماره 168 ریاست جمهوری کشور که به خاطر مولود شریف مبنی بر عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان صادر شده بود مستحق عفو تخفیف دانسته شدند.

زندانیان یاد شده با حضور څارنیار محمد اسعد ساپی رییس تنفیذ احکام لوی څارنوالی و رئیس کمیتۀ تطبیق فرامین عفو و تخفیف و دیگر اعضای آن، مل پاسوال محمد تواب احمدزی رئیس عمومی زندان پلچرخی و برخی دیگر از کارکنان این زندان، امروز چهار شنبه 15 قوس از بند آزاد شدند.

څارنیار محمد اسعد ساپی با اشاره به زندانیان گفت: " هرشخص در زندگی مرتکب اشتباه می شود؛ اما شما باید از مدتی که در زندان سپری کرده اید پند بگیرید."

آقای ساپی افزود که زندان محل اصلاح مجرمان است و باید پس از رهایی، دیگر افراد اجتماع را از ارتکاب جرایم مانع شوند.

وی به زندانیان گفت که پس از تحمل سختی ها و مشکلات در مدت زمان حبسی که سپری کرده اند، نباید در آینده مرتکب اعمال جرمی شوند.

در همین حال زندانیان آزاد شده از نحوۀ برخورد مسؤولان زندان ابراز خوش بینی کردند. آنان افزودند که هیچ نوع برخورد غیر قانونی با آن ها صورت نگرفته است.

بر اساس این فرمان، 74 تن از مردان مورد عفو قرار گرفته و 10 تن دیگر پس از دریافت تخفیف اکمال حبس نموده و از بند آزاد شدند.

از سوی دیگر 14 تن زن زندانی از بخش اناث این زندان از بند آزاد شده و در میعاد حبس دو تن دیگر تخفیف به عمل آمد.

این 100 تن زندانی در مرحله نخست تطبیق فرمان یاده شده از بند آزاد شدند. قرار است در مراحل بعدی و در آیندۀ نزدیک تعداد دیگر از زندانیان نیز از این فرمان مستفید شوند.