دو تن از منسوبان پیشین قوماندانی امنیۀ ولایت میدان وردک به یک - یک سال و شش ماه زندان محکوم شدند

 

مل پاسوال محمد خلیل اندرابی قوماندان امنیه و سمونوال محمد حسین معاون اداری از منسوبان پیشین قوماندانی امنیۀ ولایت میدان وردک، امروز سه شنبه 12 جدی از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری به گونۀ علنی، مورد محاکمه قرار گرفتند.

این دو تن به جرم سوء استفاده از صلاحیت وظیفه یی در مصرف بیش از حد تعیین شدۀ مواد اعاشه یی از قراردادیان و حیف و میل آن، محاکمه شده و هر کدام، به یک – سال و شش ماه زندان محکوم شدند.