92 تن زندانی از زندان پلچرخی آزاد شدند

این 92 تن زندانی مشمول دو تن زن بر اساس تطبیق مرحله سوم فرمان شماره 168 ریاست جمهوری کشور که به خاطر میلاد النبی (ص) مبنی بر عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان صادر شده بود، مستحق عفو و تخفیف دانسته شدند.

زندانیان یاد شده با حضور محمد اسعد ساپی رییس څارنوالی تنفیذ احکام، مل پاسوال محمد تواب احمدزی رییس عمومی زندان پلچرخی و اعضای کمیتۀ تطبیق فرامین عفو و تخفیف، روز چهارشنبه در تاریخ 13 جدی سال روان خورشیدی از بند آزاد شدند.

څارنیال محمد اسعد ساپی با اشاره به زندانیان گفت که ما تلاش کرده ایم تا قانون را به وقت آن تطبیق نماییم و قانون جزا فقط قانون مجازات مجرمان نیست بلکه قانون تضمین آزادی مردم نیز است.

نامبرده افزود: " آرزوی ما این است که تمام اتباع کشور به قانون احترام داشته باشند و تمام امور خود را مطابق قانون انجام دهند."

در همین حال مل پاسوال محمد تواب احمدزی نیز با اشاره به زندانیان آزاد شده گفت که در آینده از ارتکاب اعمال جرمی خوداری کنید.

زندانیان نیز از برخورد خوب مسؤولان زندان تشکر کرده، تعهد نمودند تا در آینده از ارتکاب اعمال جرمی خوداری کرده و به زندگی عادی خود ادامه خواهند داد.

این در حالی است که در دو مرحله قبلی تطبیق این فرمان در حدود 200 تن زندانی آزاد شده و قرار است بر اساس تطبیق این فرمان در آینده شمار دیگر از زندانیان این زندان نیز آزاد شوند.