هفت تن به عنوان رؤسای جدید در لوی څارنوالی معرفی شدند

این هفت تن بر اساس پیشنهاد رهبری لوی څارنوالی، پس از منظوری مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، با حضور وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری و برخی از رؤسای این اداره، امروز دوشنبه ششم حمل سال روان خورشیدی، به گونۀ رسمی به وظایف شان آغاز کردند.

بر اساس این پیشنهاد، بکتاش عزیزی در بست رتبه اول به عنوان رئیس دفتر مقام لوی څارنوالی، مل پاسوال عبدالمبین رحیمی در بست فوق و با حفظ رتبۀ نظامی، به عنوان رئیس تحریرات و دارالانشاء، محمدناصر همت در بست اول به عنوان رئیس عمومی انکشاف منابع بشری و سید فرید حسنیار در بست رتبه دوم به عنوان رئیس مالی و حساب‌داری معرفی شدند. گفتنی است که ریاست‌ دفتر مقام، ریاست عمومی انکشاف منابع بشری و ریاست تحریرات و دارلانشاء در این اواخر از بست رتبه دوم به بست رتبه اول، ارتقا داده شده است.

همچنان محمدآصف فیاض در بست رتبه دوم به عنوان سرپرست ریاست خدمات، رحیم‌‎الله صافی در بست رتبه دوم به حیث رئیس پلان و ارتباط خارجه و مسیح‌الله احمدزی در بست رتبه دوم به عنوان رئیس تکنالوژی معلوماتی، معرفی شدند.

وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری در برنامه‌یی که به همین منظور راه اندازی شده بود گفت: " رهبری لوی څارنوالی توانسته است در دفاع بودجۀ سال مالی 1397 خویش در ساختاری تشکیلاتی این اداره، 400 بست اضافه کند."

بر اساس گفته‌های آقای ارغون، قرار است این 400 تن در بست‌های مسلکی و اداری در مرکز و ولایات، در بخش های مختلف لوی څارنوالی به کار گماشته شوند.

به گفتۀ معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری، جوان سازی اداره یکی از تعهدات رهبری لوی څارنوالی است و این مسأله بر اساس شایسته سالاری، تعهد و ظرفیت مسلکی انجام می‌شود.

به باور وی، نیروی جوان با انرژی و تعهدی که دارد، باعث عرضۀ بهتر خدمات برای شهروندان کشور می‌شود. آقای ارغون همچنان تأکید کرد که اصلاح سیستم یکی از نیازهای جدی هر اداره است و این مسأله می‌تواند سبب پیشرفت روند کار، عرضۀ بهتر خدمات، از میان برداشتن روش‌کهنۀ‌کار و گسترش استفاده از تکنالوژی می‌شود.

آقای ارغون افزود که به خاطر ایجاد سهولت و مساعد ساختن زمینۀ بهتر کاری برای کارکنان لوی څارنوالی، دو آمریت (آمریت تکنالوژی معلوماتی و آمریت خدمات) به ریاست ارتقا داده شده است. به باور معاون لوی څارنوال، این دو ریاست از بخش‌های کلیدی اداره است و تقویت آن‌ها سبب می‌شود تا خدمات به گونۀ بهتر به شهرواندان ارایه شود.

در همین حال رحیم‌‎الله صافی رئیس پلان و ارتباط خارجه که به نماینده‌گی از رؤسای جدید سخن می‌گفت، از اعتبار و اعتماد رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان و رهبری لوی څارنوالی، تشکر کرد.

آقای صافی تعهد کرد که با کمال صداقت، ایمان‌داری و مسؤولیت پذیری، وظایف خویش را به پیش خواهد برد و در راستای پیشرفت اداره، به گونۀ جدی تلاش خواهد کرد.