پلان و تشکیل سال 1397 خورشیدی لوی څارنوالی معرفی شد

این برنامه با حضور وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی واداری، غلام حیدر علامه معاون لوی څارنوال در امور تعقیب قضایی، څارنپوه عبدالفتاح عزیزی معاون لوی څارنوال در امور عسکری، محمد ناصر همت رئیس عمومی انکشاف منابع بشری و برخی از رؤسای څارنوالی‌های استیناف ولایات راه اندازی شد. برنامۀ یاد شده در تالار ریاست آموزش های مسلکی این اداره، روز شنبه یازدهم حمل سال روان خورشیدی برگزار شد.

وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری، در این برنامه گفت: " بر اساس تلاش‌های رهبری لوی څارنوالی، در سال 1396 خورشیدی در حد امکان بر معاش کارکنان بخش مسلکی لوی څارنوالی افزود شده و تلاش می کند تا معاش څارنوالان معادل معاش قضات افزایش یابد."

به گفتۀ آقای ارغون، خریداری 25 عراده موتر برای څارنوالی‌های استیناف ولایات تا حدی از مشکلات ترانسپورتی آنها کاسته است. وی اما تأکید کرد که رهبری لوی څارنوالی در تلاش است تا مشکلات موجود در این زمینه را در کمترین زمان ممکن و به گونۀ کامل حل کند.

وی همچنان تصریح کرد که در زمینۀ ارتقای ظرفیت کارکنان بخش مسلکی و اداری نیز کارهای جدی صورت گرفته است. وی در ادامه افزود: " در سال 1396 خورشیدی، 125 تن از څارنوالان به خاطر پائین بودن درجۀ تحصیلی به تقاعد پرمنفعت سوق شدند."

معاون مالی و اداری لوی څارنوالی از افزایش تشکیل این اداره در سال جاری خورشیدی نیز سخن گفت. وی در این نشست از برگزاری سه کنفرانس در سال جاری خورشیدی نیز خبر داد.

آگاهی دهی به موقع از کارکردها و اجراآت  لوی څارنوالی از مسایل دیگری بود که آقای ارغون از آن یاد آوری کرد و افزود این مسأله سبب افزایش اعتماد و اعتبار بیشتر مردم نسبت به این اداره شده است.

در همین حال محمدناصر همت رئیس عمومی انکشاف منابع بشری لوی څارنوالی، از انکشاف متوازن و مراعات تساوی جندر در بخش‌های لوی څارنوالی در مرکز و ولایات سخن گفت. آقای همت افزود که قرار است در سال جاری، درصدی حضور بانوان در ساختار لوی څارنوالی به 20.8 درصد افزایش داده شود.

آقای همت از یکجا شدن بخش‌ها و بست‌هایی که کارهای نسبتاً مشابه را انجام می‌‌دهند نیز سخن زد و افزود که هدف از انجام این مسأله بهبود روند کار و جلوگیری از تورم تشکیلاتی در این اداره می‌باشد. وی در ادامه افزود که استخدام 34 تن څارنوال زن به عنوان څارنوالان مبارزه با خشونت علیه زنان، در 34 ولایت افغانستان از الویت‌های کاری این ریاست در سال جای خورشیدی خواهد بود. به گفتۀ رئیس عمومی انکشاف منابع بشری لوی څارنوالی  80 تن از بانوان کار آموز که دورۀ آموزش‌های مسلکی را در این اداره فرا گرفته اند نیز در آیندۀ نزدیک در مرکز ولایات استخدام خواهند شد.

وی از ایجاد سیستم مدیریت منابع بشری و سیستم اطلاعاتی (HRMIS) در این بخش یاد کرد و افزود که این سیستم در تمام ولایات ایجاد خواهد شد. به باور آقای همت این مسأله از ضیاع وقت جلو گیری کرده و شفافیت در کار را افزایش خواهد داد.

وی از ایجاد آمریت ارزیابی څارنوالان نیز سخن گفت و تأکید کرد که این آمریت به منظور ارزیابی کارکردهای څارنوالان در ریاست عمومی انکشاف منابع بشری ایجاده شده است.

آقای همت از تطبیق حاضری برقی در بخش های مختلف لوی څارنوالی در مرکز خبر داد و گفت که در آیندۀ نزدیک این سیستم در ریاست‌های څارنوالی استیناف ولایات نیز فعال خواهد شد.

به گفتۀ وی، در سال جاری خورشیدی 318 تن از کارکنان بخش‌های ملکی، نظامی و مسلکی این اداره تقاعد سوق شده و 85 تن دیگر  از طریق پروسۀ CBR در بخش‌های اداری لوی څارنوالی استخدام خواهند شد.