نشست معاونت لوی څارنوالی در امور مبارزه با خشونت علیه زنان، رسیده‌گی به تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر به منظور حل مشکلات خانواده‌گی

این برنامه از سوی مرستیالی مبارزه با خشونت علیه زنان، رسیده‌گی به تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر، آمریت های حل مشکلات خانواده‌گی حوزه‌های امنیتی شهر کابل و وکلای گذر با همکاری سازمان بین المللی انکشاف حقوق (IDLO) در تاریخ 15 حمل سال روان خورشیدی، در تالار جلسه‌های قوماندانی امنیۀ ولایت کابل راه اندازی شد. هدف از این نشست، کاهش مشکلات خانواده‌گی خوانده شد.

در این برنامه محمد نواب احمدزی رئیس څارنوالی استیناف عسکری ولایت کابل، عبدالحمید صمدی مشاور مرستیالی منع خشونت علیه زنان، رسیده‌گی به تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر، آمران حل مشکلات خانواده‌گی حوزه های امنیتی شهر کابل و وکلای گذر نیز اشتراک کرده بودند.

در برنامه یاد شده محمد نواب احمدزی گفت که سرنوشت یک کشور وابسته به خانواده‌های سالم می باشد و لوی څارنوالی تلاش می کند تا با همکاری آمران حل مشکلات خانواده‌گی حوزه های امنیتی به مشکلات موجود رسیده‌گی نماید.

وی همچنان تأکید کرد که کارکنان مؤظف باید در حین رسیده‌گی به مشکلات خانواده‌گی، به عزت خانواده ها نیز توجه جدی نمایند.

در همین حال عبدالحمید صمدی از آمران حل مشکلات خانواده‌گی خواست تا همکاری خود را با لوی څارنوالی کشور نگهدارند و مشکلاتی که به دلیل تنش های خانواده‌گی به میان آمده را در حد امکان در داخل حوزه های امنیتی حل نمایند.

قابل یادآوری است، که مرستیالی مبارزه با خشونت علیه زنان، رسیده‌گی به تخلفات اطفال و حمایت از حقوق بشر پیش از این نیز جلسۀ مشترکی را به منظور منع خشونت علیه زنان، با قوماندانی زون  ۱۰۱ آسمایی کابل، برگزار کرده بود.