با گسترش و تأمین عدالت می‌توانیم به صلح، رفاه و توسعۀ پایدار دست یابیم

مسأله‌یی که څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان در کنفرانس ملی مبارزه با خشونت علیه زنان در هوتل کابل سرینا بیان کرد.

این کنفرانس سه روزه زیر عنوان "کنفرانس ملی مبارزه با خشونت علیه زنان"، روز شنبه 15 ثور سال روان خورشیدی، در هوتل کابل سرینا و ارگ ریاست جمهوری آغاز شد.

محمداشرف غنی رئیس دولت جمهوری اسلامی افغانستان که در ارگ ریاست جمهوری صحبت می‌کرد گفت: "گسترش عدالت در دور دست‌ترین نقاط کشور، از اهداف رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد."

آقای غنی تلاش لوی څارنوال کشور در راستای تأمین و گسترش عدالت را گام نیک و سازنده عنوان کرد. وی افزود که باید این حرکت به گونۀ جدی از سوی مسؤولان اداره‌های ذیربط دیگر نیز تعقیب شود. به باور رئیس جمهوری کشور با این حرکت لوی څارنوال، در آیندۀ نزدیک شاهد حضور څارنوالان به ویژه څارنوالان زن(څارنوالان منع خشونت علیه زنان) در گوشه و کنار کشور خواهیم بود.

رئیس جمهوری با اشاره به څارنوالان تازه استخدام شده گفت: " شما تنها مأموران لوی څارنوالی نبوده؛ بلکه مسؤولان تطبیق عدالت اسلامی و بر مبنای قانون اساسی افغانستان هستید."

آقای غنی از تلاش‌های لوی‌څارنوال در زمینۀ تأمین عدالت، حاکمیت قانون و شفافیت در کار تشکر نیز کرد. رئیس جمهوری کشور با اشاره به څارنوالان تازه استخدام شده افزود: " شما نسل انتقال از جنگ به ثبات، از فقر به رفاه و از خشونت به هم‌پذیری و همکاری هستید." به باور رئیس جمهوری کشور زنان افغان نمایندۀ افغانستان نوین، با ارزش‌های ملی و اسلامی می‌باشند.

آقای غنی تأکید کرد که بقای ما در حاکمیت قانون است، قانون باید اول بر رئیس جمهوری، بانوی اول و لوی څارنوال، سپس بر دیگر شهروندان تطبیق شود.

به گفتۀ رئیس جمهوری کشور، در زمینۀ استقلالیت دستگاه عدلی و قضایی به ویژه لوی څارنوالی، سرمایه گذاری بنیادی صورت گرفته است. آقای غنی تأکید کرد که استقلالیت این دستگاه تا سال‌های آیندۀ دور باقی مانده و میراث حکومت وحدت ملی برای آیندۀ افغانستان خواهد بود.

رئیس جمهوری همچنان تأکید کرد که در چهار دهۀ گذشته مردم افغانستان فرصت‌های زیاد را از دست داده اند؛ اما زنان افغانستان عامل تحرک و جبران این فرصت‌ها اند. آقای رئیس جمهوری باور دارد که با حرکت زنان در کنار مردان، برای تأمین عدالت و حاکمیت قانون تضادها از میان برداشته شده و وحدت ملی به گونۀ حقیقی آن نیز تأمین می‌شود.

 داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از دیگر سخنرانان این کنفرانس که در هوتل کابل سرینا صحبت می‌کرد، از اصلاحات به وجود آمده در بخش‌های مختلف لوی څارنوالی از رهبری این اداره تشکر کرد.

آقای عبدالله افزود که این کنفرانس فرصت خوبی برای شریک ساختن تجارب میان څارنوالانی که از ولایات آمده اند، می‌باشد. به باور وی با شریک ساختن تجارب، څارنوالان‌ می‌توانند در ارائۀ خدمات، بهتر عمل کنند. وی تأکید کرد که با مجرم تلقی شدن یک فرد، نباید تمام حقوق و آزادی هایش سلب شود؛ چون سرنوشت یک خانواده با سرنوشت همان فرد گره خورد است. وی در همین رابطه تأکید کرد که باید ذهنیت‌ها در مورد حقوق انسان و حقوق شهروندی تغییر مثبت کند. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تصریح کرد که آمار کمتر خشونت علیه زنان، نشانۀ پیشرفت افغانستان است.

در همین حال څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان، تبادل تجارب، آموختن موارد جدید به خاطر تأمین بهتر عدالت، حفظ سلامت و کیان خانواده را از اهداف اساسی این کنفرانس عنوان کرد. آقای حمیدی ظرفیت سازی و ظرفیت افزایی در لوی څارنوالی را به خاطر خدمات بهتر برای شهروندان، از دیگر اهداف مهم رهبری این اداره بر شمرد. وی ادامه داد:" لوی څارنوالی بر تأمین سلامت خانواده‌ها، به ویژه اطفال و زنان، متعهد است."

لوی څارنوال افغانستان تأکید کرد که رهبری این اداره پیش از میعاد تعیین شده بر تعهد بین‌المللی لوی څارنوالی مبنی بر ایجاد څارنوالی‌های منع خشونت علیه زنان در 24 ولایت کشور عمل کرده است. وی در این رابطه افزود: " ما توانستیم پیش از زمان مشخص شده عمل کرده و در 34 ولایت کشور څارنوالی منع خشونت علیه زنان را ایجاد کنیم."

آقای حمیدی استخدام 93 تن از بانوان را به عنوان څارنوال و ایجاد آمریت‌های منع خشونت علیه زنان را در سراسر کشور از ارادۀ جدی رهبری حکومت وحدت ملی، رهبری لوی څارنوالی و کارکنان این اداره در راستای محو خشونت علیه زنان دانست.

لوی څارنوال کشور، به خاطر تعیین نقش و جایگاه خانواده در اجتماع -که یکی از ارزش‌های ملی می‌باشد- پیشنهاد کرد که یک هفته در افغانستان، به نام هفتۀ خانواده نام گذاری شود. وی در این رابطه افزود که در این هفته باید تمام نهادها، برنامه‌ها و تمرکز شان را بر نقش خانواده‌ به تحلیل بگیرند تا  به راهکار های  موثر و عملی در این زمینه دست یابیم.

به باور آقای حمیدی از طریق سلامت خانواده، می توان به یک سیاست جنایی موثر دست یافت تا جرم، فساد و خشونت کنترول شود. لوی څارنوال کشور تأکید کرد که نقش علما در حفظ کیان و سلامت خانواده‌ها تعیین کننده است. وی افزود که باید در راستای تأمین و گسترش عدالت و حفظ سلامت خانواده‌ها، تمام نهادهای دولتی غیر دولتی و نهادهای مدنی، دست به دست هم داده و لوی څارنوالی را کمک کنند.

آقای حمیدی علاوه کرد که لوی څارنوالی متعهد است تا در نخستین برخورد با مراجعه کننده‌گان ثابت کند که دولت جمهوری اسلامی افغانستان به ویژه لوی څارنوالی، برای خدمت گزاری به مردم افغانستان آماده است.

لوی څارنوال کشور ارزش دادن به آزادی را ارزش دادن به حاکمیت قانون و حفظ کرامت افراد عنوان کرد. وی در همین رابطه افزود که سلب آزادی افراد باید به عنوان آخرین گزینه باشد. آقای حمیدی تصریح کرد که از آغاز سال 1397خورشیدی، نظارت از سلب آزادی به گونۀ شبانه روزی انجام می‌شود.

وی همچنان باور دارد که قد کشیدن بانوان به عنوان خدمتگزار مردم از طریق څارنوالی، نمایانگر چهرۀ جدید افغانستان است و زنده‌گی نسل آیندۀ افغانستان را تضمین می‌کند.

در همین حال رولا غنی بانوی نخست کشور از طریق پیام تصویری گفت که لوی څارنوالی، با تأمین عدالت و حاکمیت قانون، دروازه‌های صلح را به روی همۀ مردم، باز می‌کند.

همچنان بانو سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فقر اقتصادی را عامل اصلی خشونت علیه زنان دانست و افزود: " تا زمانی که فقر در کشور ریشه کن نشود، خشونت علیه زنان در خانواده‌ها پایان نخواهد یافت."

به باور بانو سمر، بدون حضور زنان در نهادهای دولتی، صلح و انکشاف پایدار در کشور به وجود نخواهد آمد.

از سوی دیگر دلبر نظری وزیر امور زنان، کاهش خشونت را برای تضمین نسل بعدی کشور، مهم و حیاتی دانست. وی افزود که توظیف زنان به عنوان څارنوال، می‌تواند آمار قربانیان خشونت علیه زنان را در کشور کاهش داده و آنان را برای دفاع از حقوق شان کمک کند.

این در حالی است که سینا شنا منصور معاون لوی څارنوال در امور مبارزه با خشونت علیه زنان و رسیده‌گی به تخلفات اطفال گفت که این معاونت در سال 1396 خورشیدی، به دو هزار و 296 قضیۀ خشونت علیه زنان و دو هزار و 576 قضیۀ تخلفات اطفال، رسیده‌گی کرده است.

قرار است این کنفرانس برای دو روز دیگر ادامه یافته و در سه کمیتۀ کاری چالش‌های مبارزه با خشونت علیه زنان و راه‌های حل در این زمینه، به بحث گرفته شود.