سومین دور برنامۀ آموزشی ارزیابی اجراآت کارکنان خدمات ملکی، در لوی څارنوالی برگزار شد

این برنامۀ دو روزه، از سوی آمریت ارتقای ظرفیت – ریاست عمومی انکشاف منابع بشری لوی څارنوالی با همکاری برنامۀ حمایت از سکتور عدلی افغانستان(JSSP)، امروز سه شنبه 18 ثور سال روان خورشیدی، در تعمیر لوی څارنوالی واقع دارالامان راه اندازی شد.

برنامۀ یاد شده برای کارکنان بخش‌های اداری لوی څارنوالی، به منظور آشنایی کارکنان خدمات ملکی با پلان‌گذاری، نظارت و ارزیابی اجراآت، به گونۀ دوره‌یی راه اندازی می‌شود.

بر بنیاد گفته‌های عبدالرشید مؤحد، آموزگار این برنامه، ارزیابی اجراآت در پیشرفت کار هر اداره، نقش تعیین کننده‌ دارد. وی باور دارد که این مسأله سبب ارتقای ظرفت کارکنان، ایجاد سیستم عادلانه (پاداش و تنبیه)، انعکاس کارکردها، تشویق کارکنان موفق، درک نقاط قوت و ضعف هرکارکن یک اداره توسط خودش می‌شود.

این در حالی است که برنامۀ ارزیابی اجراآت کارکنان خدمات ملکی برای کارکنان لوی څارنوالی در مرکز و ولایات به سطح زون‌ها( همزمان برای چند ولایت) راه اندازی می‌شود.

قرار است  سه برنامۀ دیگر(یک برنامه در مرکز و دو برنامه در زون‌های شرق و غرب کشور) تا چهار ماه دیگر، راه اندازی شود.