تغییرات و تبدیلات، به خاطر ایجاد ادارۀ سالم و بهبود امور، در لوی څارنوالی انجام می‌شود

لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان 11 تن بر اساس پیشنهاد لوی څارنوالی و منظوری فرمان‌های شماره 277، 281 و 290 مقام عالی ریاست جمهوری به عنوان رؤسای جدید در لوی څارنوالی در مرکز و ولایات مقرر شدند.

در برنامۀ که به همین منظور راه اندازی شده بود، وحیدالدین ارغون مرستیال مالی و اداری و رؤسای بخش های مختلف این اداره نیز اشتراک کرده بودند.

وحیدالدین ارغون تغییرات و تبدیلات کارکنان در اداره را یک اصل خواند و افزود که این امر به منظور عرضۀ خدمات بهتر انجام شده است.

آقای ارغون از رؤسای تازه معرفی شده خواست که روند کاری اداره را بازنگری کنند. آقای ارغون افزود: «با روی کار آمدن رهبری جدید لوی څارنوالی، در راستای مبارزه با فساد اداری، اصلاحات، حاکمیت قانون و گسترش عدالت، گام های موثر برداشته شده است.»

از همین رو بر اساس فرمان‌ شماره 277 ریاست جمهوری، سید فرید حسنیار رئیس مالی و اداری در بست اول به حیث رئیس عمومی مالی و اداری تعیین شد. همچنان محمد آصف فیاض، مشاور بین المللی لوی څارنوال بر اساس فرمان شماره 290 مقام عالی ریاست جهموری در بست دوم، به حیث رئیس خدمات مقرر شد.

بر بنیاد فرمان شماره 281 ریاست جمهوری، سید احمد شاه در بست فوق رتبه  به حیث رئیس څارنوالی امنیت عامۀ مرکزی، آرش در بست فوق رتبه به حیث رئیس څارنوالی استیناف ولایت کابل، محمد منیر مروت در بست فوق رتبه به حیث رئیس عمومی تدقیق و مطالعات تعیین شدند.

همچنان بر اساس همین فرمان، گل احمد الکو در بست رتبه اول به حیث رئیس څارنوالی استیناف ولایت میدان وردک، محمد اقبال در بست رتبه اول به حیث رئیس څارنوالی استنیاف ولایت پنجشیر، عبدالبصیر خالد در بست رتبه اول به حیث مشاور بین الملل ریاست دفتر، لطف الله آمر څارنوالی نظارت بر تحقیق سلب آزادی و تنفیذ احکام ریاست څارنوالی استیناف ولایت نورستان در بست رتبه اول به حیث رئیس څارنوالی استیناف این ولایت مقرر گردیدند.

از سویی هم بر بنیاد فرمان یاد شده، نجیب الله در بست رتبه اول به حیث رئیس څارنوالی استیناف ولایت زابل و محمد عمر څارنوال تعقیبی څارنوالی جزای عمومی ریاست څارنوالی استیناف ولایت لوگر، در بست رتبه اول به حیث رئیس څارنوالی آن ولایت تعیین بست شدند.

در عین حال عبدالبصیر خالد که به نماینده‌گی از این رؤسا صحبت می کرد، از اعتماد مقام رهبری لوی څارنوالی تشکر کرد. به گفته وی، در حال حاضر دیدگاه مردم نسبت به لوی څارنوالی در مرکز و ولایات تغییر مثبت کرده است و آنان مشکلات شان را به کارکنان این اداره مطرح می کنند.

وی در ادامه گفت: «لوی څارنوالی اداره مردمی است و  به مشکلات مردم رسیده‌گی کرده و از منافع عامه دفاع می‌کند.»

این در حالی است که پیش از این نیز تغییر و تبدیلی‌هایی در لوی څارنوالی رونما شده بود که براساس آن، چندین تن از رئیسان جدید در ریاست‌های مرکزی و ریاست‌های استیناف ولایات لوی څارنوالی مقرر شده بودند.