برنامۀ آموزشی مدیران محاسبۀ لوی څارنوالی، پایان یافت

برنامۀ چهار روزۀ آموزشی مالی و حسابی از سوی آمریت آموزش و ارتقای ظرفیت لوی څارنوالی، برای 33 تن از مدیران محاسبۀ ولایات، امروز سه‌شنبه 25 ثور سال روان خورشیدی در تالار انستیتوت آموزش‌های مسلکی، پایان یافت.

محمد ناصر همت رئیس عمومی انکشاف منابع بشری، دراین برنامه گفت که مدل های جدید تدارکاتی  که برای اشتراک کننده‌گان ارایه شد، می‌تواند شفافیت را در این اداره افزایش دهد. به گفتۀ وی لوی څارنوالی به تخصصی شدن این اداره متعهد است.  آقای همت افزود که یکی از نیاز‌های اساسی اداره‌های دولتی، جوان سازی این اداره‌ها است. وی افزود: "در چند ماه اخیر 600 تن کارکن در این اداره استخدام شده است که از این میان 200 تن آنان څارنوالان مسلکی می‌باشند." به قول وی بیشتر این کارکنان را جوانان تشکیل می‌دهد.

محمد هارون شیدا مدیر محاسبۀ څارنوالی استیناف ولایت پنجشیر، این برنامه را مفید خواند گفت: "رهنمودهای که در این برنامه برای مدیران محاسبۀ ولایات ارایه شد، می‌تواند ما را در انجام وظایف کمک کند."

فرزاد احمد مدیر محاسبۀ څارنوالی استیناف ولایت هلمند، یکی دیگری از اشتراک کننده‌گان این برنامه گفت که در چند سالی که در این بخش ایفای وظیفه کرده است، چنین برنامه را فرا نگرفته است. به گفتۀ وی با راه اندازی این برنامه مشکلات که در بخش‌های محاسبه و معاشات داشته است، رفع خواهد شد.

در این برنامه مهارت‌های بودجه سازی، تدارکات، ترتیب فورم‌های مالی و حسابی، آموزش شیوۀ درست تعیین قیمت تخمینی و دقیق، استاندارد سازی طی مراحل تدارکات و چگونگی ترتیب فورمه‌های مالی برای بهبود روند کاری روزانه، به شکل تیوری و عملی تدریس شد.