از روز مادر در لوی څارنوالی گرامی داشت شد

برنامه‌یی به همین منظور، با حضور لیدا حیدری رئیس جندر و کارکنان زن در لوی څارنوالی، در تعمیر این اداره واقع دارالامان، امروز سه شنبه 22 جوزا راه اندازی شد.

لیدا حیدری رئیس جندر لوی څارنوالی، هدف از راه اندازی این برنامه را ارج گذاشتن به مادران و قدر دانی از آنان عنوان کرد

بانو حیدری افزود که این ریاست همواره در راستای افزایش حضور زنان در لوی څارنوالی، ارتقای ظرفیت و ایجاد محیط مصون کاری برای آنان،  تلاش می‌کند.

هیات رهبری لوی څارنوالی در تلاش است تا حضور زنان در این اداره افزایش یافته و اصل جندر نیز رعایت شود.

معرفی 29 تن از بانوان به عنوان آمر کاهش خشونت در 29 ولایت کشور و استخدام نزدیک به صد تن دیگر به عنوان څارنوال مسلکی در مرکز و ولایات،  از گام های مهمی است که  در راستای حمایت و گسترش حضور زنان در لوی څارنوالی برداشته شده است.

بانو حیدری می‌افزاید که کار روی پالیسی محیط کاری مصون برای بانوان در لوی څارنوالی جریان دارد و در آیندۀ نزدیک نهایی خواهد شد.

وی همچنان از ایجاد کمیتۀ منع آزار و اذیت زنان در محیط کاری در لوی څارنوالی نیز خبر داده افزود که اگر شکایتی مبنی بر آزار و اذیت زنان پیش آید، از سوی این کمیته به گونۀ جدی بررسی خواهد شد.

ریاست جندر، برنامه‌های متعدد آگاهی دهی جندر و منع آزار و اذیت زنان را نیز راه اندازی کرده و نقش مهمی در راستای گسترش حضور زنان در لوی څارنوالی داشته است.

این در حالی است که رهبری لوی څارنوالی نیز همواره بر رعایت جندر، گسترش حضور زنان و ظرفیت افزایی آنان در لوی څارنوالی تأکید دارد.