اعلامیهٔ مطبوعاتی لوی­ څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند با ادعای بدرفتاری با افراد بازداشت شده در ولایت فاریاب

کابل، ۲۳ سرطان ۱۳۹۷-  در رسانهها و صفحات اجتماعی ادعاها و شکایاتی مبنی بر بدرفتاری و شکنجهٔ افراد در هنگام دستگیری در ولایت فاریاب به نشر رسیده است.

ادارهٔ لوی¬ څارنوالی با توجه به مسؤولیت و مکلفیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان به رعایت حقوق و آزادی های افراد، و التزام آن به قوانین نافذه و ایفای تعهدات بین المللی، ادعاهای بدرفتاری و شکنجه را به طور جدی و در مطابقت با قوانین کشور، بررسی همه جانبه نموده و گزارش اجراات خود را در اختیار عموم و نهادهای ذیربط قرار خواهد داد.

ادارهٔ لوی¬ څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان ضمن قدردانی از فداکاریهای بی¬نظیر نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، متوقع است که در جریان اجرای وظایف دفاع و تامین امنیت این سرزمین، ملزم به رعایت حقوق، عزت و کرامت شهروندان می باشند که در صورت نقض قوانین  کشور، نهاد‎‎های عدلی و قضایی مکلف به رسیدگی و تطبیق عدالت اند.

قابل یادآوری است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان با تصویب کود جزا، قانون منع شکنجه و الحاق به پروتوکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه و مجازات ظالمانه، تعهد جدی خود را برای محو این پدیده نشان داده است. با توجه به همین اقدامات و تعهدات، برای نخستین بار قضایای مربوط به شکنجه از سوی نهادهای عدلی و قضایی مورد پیگیری قرار گرفته و مجرمین آن مواخذه و مجازات شده اند.