کنفرانس "صدای منبر بر ضد فساد اداری" راه اندازی شد

این کنفرانس از سوی شورای سراسری علمای افغانستان، لوی څارنوالی و وزارت ارشاد، حج و اوقاف، با حضور علمای دین از سراسر کشور، مسؤولان لوی څارنوالی و برخی  دیگر از مقامات دولتی، روزهای شنبه و یک‌شنبه، ششم و هفتم اسد در کابل برگزار شد.

هدف از برگزاری این کنفرانس، برجسته ساختن نقش علما در امر مبارزه با فساد اداری و تشویق مردم از طریق منابر، مساجد و حسینیه‌ها، خوانده شد.

محمداشرف غنی رئیس جمهوری کشور در این کنفرانس، نقش علما در امر مبارزه با فساد اداری را مؤثر دانسته گفت: "مبارزه با فساد اداری بدون همآهنگی با علما کار دشواری است؛ همآهنگی با علمای دین مبارزه با این پدیده را سریع و مؤثر میسازد."

رئیس جمهوری از علمای کشور خواست، همان طوری که برای حل دیگر مشکلات جامعه صدای خویش را بلند میکنند، در راستای مبارزه با فساد اداری نیز همان گونه عمل کنند. به قول رئیس جمهوری در برابر کسانی که با فساد اداری شهرت نیک مردم افغانستان را خدشه دار ساخته اند، مبارزۀ جدی جریان دارد.

در همین حال داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، فساد اداری را یگانه عامل نا امنی در کشور میداند. آقای عبدالله افزود: "من یقین دارم که کار و تلاش علما در راستای مبارزه با فساد اداری راه را برای حکومت در راستای از میان برداشتن این پدیده، هموار تر می کند."

به باور ایشان، روحیۀ مبارزه با فساد اداری از متن جامعه سرچشمه می گیرد. چون مردم از این مسأله رنج می برند، بنا براین نقش علما در این زمینه مؤثر است.

څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان در این کنفرانس نقش علما را در تشویق مردم برای مبارزه با فساد اداری تعیین کننده خواند. آقای حمیدی افزود: "امیدوارم در این کنفرانس از نظریات و پیشنهادهای علما برای برچیدن فساد اداری استفاده ببریم." لوی څارنوال کشور تأکید کرد که لوی څارنوالی در برابر جرم و جنایات و فساد اداری، بی‌طرفانه، مستقل و بدون تبعیض مبارزه می‌کند.

وی علاوه کرد که نقش علما در تربیت خانواده‌ها و شناخت حلال و حرام نیز بر هیچ کسی پوشیده نیست. آقای حمیدی در ادامه گفت: " ما در برابر فساد اداری قاطع و استوار ایستاده ایم؛ ولی این روند زمان ‌گیر است. مبارزۀ ما بی طرفانه، مستقلانه و غیر سیاسی است."

به قول لوی څارنوال کشور، مسؤولان لوی څارنوالی ارادۀ قاطع برای مبارزه در برابر فساد اداری و دیگر جرایم و جنایات دارند و برای تطبیق یک‌سان قانون نیز شب و روز تلاش می‌کنند.

به باور آقای حمیدی صلح با وجود فساد اداری امکان پذیر نیست. بنابر این با ارادۀ قاطع دولت و در همکاری با علمای کرام، این پدیده باید از میان برداشته شود.

به قول لوی څارنوال کشور، مبارزه با فساد اداری تنها با رویکرد عدلی ممکن نیست؛ در این راستا نقش علما که جایگاه خاصی در اجتماع و نزد مردم دارند، ممد و مؤثر است. آقای حمیدی تأکید کرد که صدای رسای علما می‌تواند مردم را از ارتکاب جرایم و فساد باز دارند و تبلیغ آنان سبب جلوگیری از فساد اداری می شود.

وی تأکید کرد: «مبارزه با فساد اداری کار طولانی است، اما ما ارادۀ قاطع و جدی در راستای محو آن داریم و با حوصله‌مندی برای برچیدن فساد و فساد پیشگان ادامه خواهیم داد.»

آقای حمیدی همچنان تأکید کرد که مبارزه با فساد اداری با ختم این کنفرانس به پایان نخواهد رسید؛ بلکه این مبارزه مشارکتی است و در این راستا نظریات مردم به ویژه علما در نظر گرفته خواهد شد.

مولوی قیام‌الدین کشاف، رئیس شورای سراسری علمای افغانستان، فساد اداری را یکی از دلایل تشدید جنگ در افغانستان خواند. آقای کشاف با اشاره به علمای دین افزود: "ما باید صدای منبر را برای از بین بردن فساد اداری عام بسازیم و بر ضد این پدیده مبارزه کرده، مفسد را مفسد، غاصب را غاصب و رشوه‌خوار را رشوه‌خوار بگوییم."

به قول آقای کشاف، از علما در اصلاح جامعه به ویژه از میان برداشتن فساد اداری استفاده کنند. وی تأکید کرد که محراب برای عبادت خداوند است و منبر برای اصلاح جامعه و مردم؛ از همین‌جا است که علما می‌توانند نقش مهمی در زمینۀ کاهش جرایم و مبارزه با فساد اداری داشته باشند.

آقای کشاف از حکومت خواست که از صدای منبر حمایت قاطع کند، و قانون نیز باید بر همگان یک سان تطبیق شود.

از سوی دیگر مولوی قاسم حلیمی عضو شورای سراسری علمای افغانستان گفت که نقش مطبوعات در راستای مبارزه با فساد اداری تعیین کننده است. وی در همین مورد افزود: "من از مطبوعات می‌خواهم که مسؤولیت خویش را در این زمینه ادا کرده و مردم را در فسادزدایی تشویق کنند."

واعظی زاده بهسودی یک تن از علمای اهل تشیع، باور دارد که بلند بردن معاش و امتیاز کارکنان دولتی، یکی از راه های مبارزه با فساد اداری است. وی همچنان تأکید کرد که ارادۀ دولت در فساد زدایی نیز نقش اساسی دارد.

سید حجت الله نجیح رئیس مجمع علمی وزارت ارشاد، حج و اوقاف گفت که در گذشته‌ها کلمۀ فساد اداری ننگ شمرده می شد، ولی اکنون قباحت گذشته را ندارد. وی در ادامه افزود: " متأسفانه یکی از دلایل تبدیل شدن فساد اداری به یک فرهنگ، تغییر نام آن به شیرینی، تحفه و هدیه است." وی باور دارد که غیر سیاسی ماندن دستگاه عدلی و قضایی کشور، یکی از راه‌حل‌های جدی مبارزه با فساد اداری و تأمین عدالت است.

در این کنفرانس، اشتراک کنندگان در پنج گروه کاری روی موارد مختلف برچیدن فساد اداری در همکاری با علمای دین بحث کردند. قرار است نتایج این کنفرانس در یک گزارش مفصل برای عملی شدن به رئیس جمهوری، شورای حاکمیت قانون و نهادهای مربوط فرستاده شود. از سویی هم در پایان کنفرانس قطعنامه یی از آدرس این برنامه و از سوی علمای افغانستان نیز تصویب شد.