444 تن از زندانیان پلچرخی کابل، از فرمان 283 ریاست جمهوری کشور مستفید شدند

این زندانیان مشمول 11 زن، پنج طفل و 428 تن مرد بودند  که بر اساس فرمان شماره 283 ریاست جمهوری کشور، مورد عفو و تخفیف قرار گرفتند. این فرمان در تاریخ 15 اسد سال روان خورشیدی به مناسبت استرداد استقلال افغانستان صادر شده بود.

در رهایی این زندانیان محمداسعد ساپی رئیس څارنوالی تنفیذ احکام و بدیل حبس و رئیس کمیسیون تطبیق فرمان‌های عفو و تخفیف، اعضای این کمیسیون، زمری منگل رئیس زندان پلچرخی و برخی دیگر از مسؤولان این زندان نیز حضور داشتند.

محمداسعد ساپی رئیس څارنوالی تنفیذ احکام و بدیل حبس گفت که رهبری حکومت، به ویژه رهبری لوی څارنوالی ارزش ویژه‌یی به آزادی شهروندان کشور قائل است و از همین رو تلاش می‌کنند تا زندانیان در روز نخست انفاذ فرمان، به خانواده‌های شان بپیوندند. وی با اشاره به زندانیان گفت: "اعضای کمیسیون و دیگر مسؤولان ذیربط، شب و روز تلاش به خرچ دادند تا زمینۀ آزادی شما را فراهم کردند."

آقای ساپی افزود که هیچ‌کسی از خطا و اشتباه خالی نیست؛ اما نباید با تکرار خطاهای گذشته، دوباره روانۀ زندان شوید.

رئیس څارنوالی تنفیذ احکام و بدیل حبس همچنان علاوه کرد: " شما باید به آزادی خود ارزش گذاشته و پس از این، زندگی خویش را در سایۀ قانون سپری کنید."

وی افزود که در گذشته تنفیذ و تطبیق هر فرمان هفته و حتا ماه‌ها طول می‌کشید؛ اما اکنون به خاطر ارزش دهی به آزادی شهروندان و حقوق خانواده‌های زندانیان در کم‌ترین زمان ممکن فرمان‌های عفو و تخفیف تطبیق می‌شود.  آقای ساپی در ادامه افزود: " پس از این، در مورد دوسیۀ کسانی که به عنوان مجرمان متکرر وارد زندان می‌شوند، دقت خواهد شد."

قابل یاد آوری است که اکثر این زندانیان عفو شده یا با دریافت تخفیف اکمال حبس کرده از بند آزاد شدند. در میعاد حبس برخی دیگر از این زندانیان تخفیف رونما شده است.

این در حالی است که این فرمان، هم زمان در چندین ولایت کشور نیز تطبیق شده است.