دیدار معاون امور تحقیق لوی څارنوالی با بزرگان قومی ولسوالی مهمند دره

څارنپوه نورحبیب جلال معاون در امور تحقیق لوی څارنوال و سرپرست لوی څارنوالی با بزرگان و اقارب کسانی­که در رویداد بیستم سنبله سال روان در ولسوالی مهمند درۀ ولایت ننگرهار متضرر شده بودند، دیدار کرد.

این دیدار که روز دوشنبه، نهم میزان انجام شد، محمدداوود افضلی رئیس څارنوالی مبارزه علیه جرایم بین­المللی نیز حضور داشت.

مرستیال لوی څارنوالی در امور تحقیق، نخست به روح شهدای این رویداد اتحاف دعا و برای مجروحان، نیز آرزوی سلامتی کرد.

در این دیدار متنفذان قوم شینوار ساکن ولسوالی­های اچین، دربابا و مهمند دره خواهان رسیدگی دقیق و قانونی حادثۀ بیستم سنبله که در مهمند درۀ ولایت ننگرهار اتفاق افتاده بود، شدند.

آنان از معاون لوی څارنوالی در امور تحقیق خواستند تا افرادی که قبل از حادثه، مرتکب ظلم بر مردم شده اند، مورد پیگرد عدلی و قانونی قرار گیرند.

آقای جلال در مورد رسیدگی قانونی عرایض بزرگان مهمند دره اطمینان داده و در مورد به مراجع ذیربط هدایات لازم نیز صادر کرد.

در این نشست اجراآت مقدماتی ریاست څارنوالی مبارزه علیه جرایم بین­المللی در مورد حملۀ انتحاری میان تظاهر کنندگان، به متنفذان مهمند دره توضیحات داده شد که مورد قناعت آنان نیز قرار گرفت.