134تن به اتهام جرایم انتخاباتی، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند

موضوعی که جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی در یک نشست خبری، امروز سه‌شنبه هشتم عقرب سال 1397خورشیدی در مرکز رسانه‌های حکومت بیان کرد.

به گفتۀ آقای رسولی، 37 مورد جرم انتخاباتی در پیوند به انتخابات پارلمانی سال روان، به لوی څارنوالی  رسیده است که از این میان 31 مورد آن پیش از انتخابات و شش مورد دیگر پس از برگزاری انتخابات اتفاق افتاده است.

به گفتۀ آقای رسولی در پیوند به این چرایم، 91 تن قبل از انتخابات و 41 تن دیگر آنان، بعد از انتخابات به لوی څارنوالی معرفی شده اند.

به قول وی: "از میان قضایای جرایم انتخاباتی که به لوی څارنوالی فرستاده شده اند، پنج قضیۀ نهایی شده، 15 قضیه تحت دوران محاکماتی قرار دارد، 14 قضیه تحت تحقیق است و سه قضیۀ دیگر به منظور روشن شدن دوباره به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شده است."

سخنگوی لوی څارنوالی در ادامه افزود که این آمار قبل از برگزاری انتخابات در ولایت کندهار از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به لوی څارنوالی فرستاده شده و ممکن است، پس از انتخابات در این ولایت، آمار جرایم انتخاباتی تغییر کند.

به گفتۀ آقای رسولی، قانون انتخابات تخلف‌ها، تخطی‌ها و جرایم انتخاباتی را از هم تفکیک کرده که رسیدگی به تخلف‌ها و تخطی‌های انتخاباتی مربوط به کمیسیون شکایات انتخاباتی بوده و جرایم انتخاباتی را لوی څارنوالی بررسی می‌کند.

به قول آقای رسولی، بیشتر متهمان این قضایا مشمول کارکنان ادارۀ ثبت احوال نفوس و ناظران کاندیداها می‌شوند.

به قول وی، قضایای یاد شده در ولایت‌های کندز، بغلان، بدخشان، پکتیا، پنجشیر، پروان، سرپل، کابل، لغمان، کنر، پکتیکا و کاپیسا رخ داده اند.