ریاست څارنوالی استیناف ولایت کندهار

 62 تن زندانی از زندان ولایت کندهار آزاد شدند

این افراد بر اساس فرمان های شماره  110،82و 124 رییس جمهور که به مناسبت های مختلف مبنی بر عفو و تخفیف زندانیان صادر شده بود، در تاریخ 6 عقرب سال روان خورشیدی آزاد و در حبس 18 تن دیگر تخفیف به عمل آمد.

در برنامۀ که به همین منظور برگزار شده بود، تورن جنرال زلمی ویسا والی کندهار، رییس دیوان جزای محکمه استیناف و مسوولان زندان این ولایت نیز اشتراک کرده بودند.

زلمی ویسا والی ولایت کندهار از زندانیان آزاد شده خواست تا از اعمال جرمی دور باشند و زندگی عادی شان را پیش ببرند.

در همین حال، رییس استیناف څارنوالی ولایت کندهار آزادی این زندانیان را تبریک گفته افزود که قانون بالاتر از همه چیز است و همه باید مطابق قانون یک زندگی صلح آمیز را اختیار کنند.

در میان 62 تن زندانی رها شده 7 تن زن و 3 تن محجوز نیز شامل بود.

 

 جنرال عبدالله عزیزی مدیر محبس ولایت کندهار در این برنامه گفت که زندان جای پند و اصلاح است. وی همچنان از زندانیان رها شده خواست تا بار دیگر موجب سر افگندگی فامیل های خود نشوند.


والی کندهار و رییس څارنوالی استیناف این ولایت با رییس محکمه استیناف ولایت کندهار دیدن کردند

زلمی ویسا والی کندهار و عبدالرحمان کوشان رییس څارنوالی استیناف این ولایت با ذبیح الله رحیمی رییس جدید محکمه استیناف ولایت کندهار دیدار کردند.

والی کندهار مقام تازۀ آقای رحیمی را برایش تبریک گفته افزود که شفافیت و تعهد در تأمین عدالت، باور مردم را بالای دستگاه های عدلی و قضایی افزایش می دهد.

نامبرده تأکید کرد که ما باید در این زمینه تلاش های جدی نماییم تا دستگاه های قضایی مسوولیت های خود را به درستی انجام دهند.

آقای رحیمی به زلمی ویسا اطمینان داد تا امور خویش را در روشنایی قانون انجام خواهد داد و به هیچ کس اجازه مداخله در امور شان را نخواهد داد.

از سوی دیگر عبدالرحمن کوشان افزود که آنان روابط شان را با محکمه استیناف ولایت کندهار نسبت به گذشته بهتر ساخته و برای ارتباط و هماهنگی جلسات متواتر برگذار خواهند کرد.

قابل یاد آوری است که در پایان این دیدار بر همکاری و هماهنگی بیشتر این دستگاه ها تأکید شد.


بازدید رییس څارنوالی استیناف ولایت کندهار از محبس عمومی این ولایت

عبدالرحمن کوشان رییس څارنوالی استیناف ولایت کندهار از محبس عمومی این ولایت در تاریخ اول ماه میزان سال روان خورشیدی دیدن کرد. آقای کوشان هدف از این بازدید را رسیدگی به امور زندانیان عنوان کرد.

قابل یاد آوری است که زندانیان زن از برخورد مسوولان و نگهبانان محبس اظهار خرسندی کرده  و برخورد آنان را مطابق قانون  عنوان کردند.

v

آقای کوشان گفت:" نگهبانان زندان باید به تمام حقوق زندانیان توجه داشته باشند و  هر نوع مشکل آنان را در وقت معین آن حل نمایند. نامبرده به آمریت رژیم هدایت داد تا دوسیه زندانیان را هر وقت  بررسی کرده و زندانیان که وقت معیاد زندانی شان تکمیل شده باشد، رها سازند.