ریاست څارنوالی استیناف ولایت بدخشان

زندگی نامه مختصر څارنمل فضل سلطان صافی رئیس څارنوالی استیناف ولایت بدخشان

 څارنمل فضل سلطان "صافی"  (به انگلیسی Fazel Sultan Safi )

   پیشینه

 څارنمل فضل سلطان "صافی" فرزند شهزاده گل و نواسه سید فقیر باشنده قریه گل سلک ولسوالی چپه دره ولایت کنر درسال 1366 دریک خانواده متدین چشم به جهان گشود.

    تحصیلات

موصوف دوره ثانوی را در لیسه عالی خوشحال خان بابا ولایت کابل درسال 1385 هـ  ش به پایان رسانیده وبعد ازآن شامل پوهنحی شرعیات پوهنتون ننگرهار گردید و درسال  1390 هـ  ش تحصیلات خویش را موفقانه به پایه اکمال رسانیده است  .

    وظایف

1.     فعلا منحیث رئیس څارنوالی استیناف ولایت بدخشان

2.     درسال 1394 بحیث رئیس څارنوالی استیناف ولایت هلمند

3.     درسال 1392 رئیس څارنوالی استیناف ارزگان

4.     درسال 1391 بحیث آمر عمومی تحقیق جرایم ریاست څارنوالی استیناف ولایت خوست

5.     درسال 1390 بحیث څارنوال تعقبی ابتدائیه امنیت عامه ولایت خوست

6.     درسال 1390 بحیث څارنوال ابتدائیه ولسوالی تنی ولایت خوست

 

کنفرانس ها

1-    اشتراک در(5) کنفرانسهای سرتاسری څارنوالان مقام عالی لوی څارنوالی ج-ا-ا

2-    اشتراک درکنفرانس سازمان بین الملی حقوق (IDLO)

3-    اشتراک درکنفرانس (JSSP)

سفرهای خارجی

   سفر به کشور هندوستان