ریاست څارنوالی استیناف ولایت بدخشان

زندگی نامۀ حبیب الله جلیلی رئیس څارنوالی استیناف ولایت بدخشان

پیشینه:

محترم حبیب الله جلیلی فرزند عبدالجلیل درسال ۱۳۶۸ هجری شمسی در قریۀ ملا عبدالمجید ولسوالی امام صاحب ولایت کندز در یک خانوادۀ متدین و منور، چشم به جهان گشود.

تحصیلات:

حبیب الله جلیلی دورۀ لیسه را در  لیسۀ عالی ذکور مرکزی ولسوالی امام صاحب ولایت کندز، با درجه عالی به پایان رسانیده است.

موصوف در سال ۱۳۸۹ خورشیدی از رشتۀ فقه و قانون پوهنځی شرعیات پوهنتون ولایت تخار به سویۀ لیسانس فارغ‌التحصیل شده است.

سوابق کاری:

در برج حوت سال ۱۳۸۹ خورشیدی در مربوطات ریاست عمومی څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی وخارجی لوی څارنوالی مقرر شده و از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۷ خورشیدی به صفت:

۱-  څارنوال تحقیق ریاست څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی ولایت کندز.

۲- څارنوال تحقیق ریاست څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی ولایت بلخ.

۳- څارنوال تعقیب قضایی ریاست څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی ولایت بلخ.

۴- څارنوال نظارت بر امور تحقیق ریاست عمومی څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی

۵- رئیس څارنوالی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی ولایت بغلان، اجرای وظیفه کرده است.

آقای جلیلی بنابر کارکرد خوب و ابتکار عمل در اجرای وظایف محوله از سوی مقام لوی څارنوالی جمهوری اسلام افغانستان با اخذ تقدیرنامۀ درجه سوم، تقدیر شده است.

وی همچنان از طرف مقام ولایات کندز و ولایت بغلا، شورای ولایتی کندز، شورای عالی صلح ولایت کندز و معینیت جوانان وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ نیز مورد تقدیر و تحسین قرار گرفته است.

آقای جلیلی بر اساس پیشنهاد نمبر 237 مؤرخ ۳۱/۴/۱۳۹۷ خورشیدی رهبری مقام محترم لوی څارنوالی و حکم شماره 749 مؤرخ ۵/۱۰/۱۳۹۷ خورشیدی مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث رئیس څارنوالی استیناف ولایت بدخشان تقرر حاصل کرده است.