ریاست څارنوالی استیناف ولایت بغلان

۱۲ تن زندانی در زندان ولایت بغلان مستحق عفو و تخفیف شدند

این زندانیان بر اساس فرمان شماره ۱۶۸ ریاست جمهوری کشور که به مناسبت میلاد نبی کریم(ص) صادر شده بود، پس از منظوری لوی څارنوالی کشور، در تاریخ ۲۳ حمل سال روان خورشیدی، مستحق عفو و تخفیف شناخته شدند.

در رهایی این زندانیان نیازمحمد راسخ رئیس څارنوالی استیناف ولایت بغلان و دیگر اعضای کمیتۀ تطبیق فرمان‌های عفو و تخفیف این ولایت حضور داشتند.

بر اساس فرمان یاده شده، چهار تن زندانی از بند آزاد شده و در میعاد حبس هشت زندانی دیگر، تخفیف به عمل آمد.


رهایی 6 تن زندانی از زندان ولایت بغلان

این زندانیان با حضور اعضای کمیتۀ تطبیق فرامین عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان ولایت بغلان، در تاریخ سی ام عقرب سال روان خورشیدی از بند آزد شدند.

زندانیان یاد شده براساس فرمان شماره 110 ریاست جمهوری کشور که به خاطر استرداد استقلال افغانستان، مبنی بر عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان صادر شده بود، پس از منظور لوی څارنوالی کشور از بند آزاد شدند.