ریاست څارنوالی استیناف ولایت بغلان

رهایی 6 تن زندانی از زندان ولایت بغلان

این زندانیان با حضور اعضای کمیتۀ تطبیق فرامین عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان ولایت بغلان، در تاریخ سی ام عقرب سال روان خورشیدی از بند آزد شدند.

زندانیان یاد شده براساس فرمان شماره 110 ریاست جمهوری کشور که به خاطر استرداد استقلال افغانستان، مبنی بر عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان صادر شده بود، پس از منظور لوی څارنوالی کشور از بند آزاد شدند.