ریاست څارنوالی استیناف ولایت بغلان

62 زندانی مشمول ۳ محجوز از زندان ولایت بغلان آزاد شدند

این زندانیان بر اساس فرمان شماره یکم ریاست جمهوری مبنی بر عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان روز پنج‌شنبه 17 جوزای سال روان خورشیدی، از بند آزاد شده و در معیاد حبس 22 تن دیگر، تخفیف به عمل آمد.

این زندانیان بر اساس فرمان شماره یکم مقام عالی ریاست جمهوری کشور که به مناسبت هشتم ثور روز پیروزی جهاد مقدس مردم افغانستان صادر شده بود، مورد عفو و تخفیف شناخته شدند.


برنامۀ گزارش‌دهی از اجراات در څارنوالی استیناف ولایت بغلان راه اندازی شد

در این برنامه نماینده‌گان اعزامی مقام لوی څارنوالی، مقامات حکومتی ولایت بغلان و برخی از شهروندان این ولایت نیز اشتراک کرده بودند. این برنامه روز دوشنبه 24 ثور سال روان خورشیدی، در تالار مقام ولایت بغلان برگزار شد.

نیاز محمد راسخ رئیس څارنوالی استیناف ولایت بغلان، این برنامه را نوید تازه در تاریخ څارنوالی استیناف این ولایت دانست. به گفتۀ وی این برنامه به هدف نهادینه سازی و اصل پاسخگویی اداره‌ها به مردم برگزار گردیده است. وی افزود: "ما از تبار عدالت هستیم و در مقابل هر نوع پدیدۀ جرمی بر اساس مادۀ 134 قانون اساسی عمل خواهیم کرد."  رئیس څارنوالی استیناف ولایت بغلان تأکید کرد که څارنوالی استیناف ولایت بغلان با عزم متین و ارادۀ راسخ پیرامون تحکیم عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در خدمت مردم قرار دارد.

 


۱۲ تن زندانی در زندان ولایت بغلان مستحق عفو و تخفیف شدند

این زندانیان بر اساس فرمان شماره ۱۶۸ ریاست جمهوری کشور که به مناسبت میلاد نبی کریم(ص) صادر شده بود، پس از منظوری لوی څارنوالی کشور، در تاریخ ۲۳ حمل سال روان خورشیدی، مستحق عفو و تخفیف شناخته شدند.

در رهایی این زندانیان نیازمحمد راسخ رئیس څارنوالی استیناف ولایت بغلان و دیگر اعضای کمیتۀ تطبیق فرمان‌های عفو و تخفیف این ولایت حضور داشتند.

بر اساس فرمان یاده شده، چهار تن زندانی از بند آزاد شده و در میعاد حبس هشت زندانی دیگر، تخفیف به عمل آمد.


رهایی 6 تن زندانی از زندان ولایت بغلان

این زندانیان با حضور اعضای کمیتۀ تطبیق فرامین عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان ولایت بغلان، در تاریخ سی ام عقرب سال روان خورشیدی از بند آزد شدند.

زندانیان یاد شده براساس فرمان شماره 110 ریاست جمهوری کشور که به خاطر استرداد استقلال افغانستان، مبنی بر عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان صادر شده بود، پس از منظور لوی څارنوالی کشور از بند آزاد شدند.