ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان

زندگی‌نامه مختصر محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان

پیشینه:

محمد نصیر حکیمی فرزند استاد حاجی محمد در سال 1361 هجری شمسی در قریۀ جمشیدی ولسوالی پشتون‌کوت ولایت فاریاب در یک خانوادۀ علم پرور و منور، چشم به جهان گشود. محمدنصیر حکیمی نسبت مشکلات بعداً در سال 1362 خورشیدی همراه با خانواده اش از قریه جمشیدی ولسوالی پشتون‌کوت ولایت فاریاب، به مرکز شهرمیمنه نقل مکان کرد و تا اکنون در همان شهر مسکن گزیده است.  محمد نصیر حکیمی یک برادر بزرگ و سه خواهر دارد.                                                

تحصیلات:

محمد نصیر حکیمی تعلیمات ابتدایی و متوسطۀ خویش را در مکتب متوسطۀ جمعیت افغان‌کوت و دورۀ لیسه را در لیسۀ عالی خراسان شهر میمنه با درجۀ عالی به پایان رسانیده است. وی در سال 1377 خورشیدی پس از سپری کردن امتحان کانکور با اخذ نمرۀ عالی به پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ راه یافت. آقای حکیمی در سال 1381 خورشیدی با درجۀ نخست از پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ فارغ شد.        

سوابق کاری:

از سال 1381 الی 1383 خورشیدی در چوکات ریاست څارنوالی استیناف ولایت فاریاب به صفت:

1-  آمر احصایه و تحیلل جرایم څارنوالی استیناف ولایت فاریاب

2- څارنوال تعقیب قضایی څارنوالی شهری میمنه

3- مستنطق څارنوالی ولسوالی پشتون‌کوت ولایت فاریاب

4- مستنطق آمریت تحقیق څارنوالی استیناف ولایت فاریاب

5- عضو څارنوالی نظارت عمومی څارنوالی استیناف ولایت فاریاب

از سال 1383 الی 1391خورشیدی در دفتر حقوقی کمیتۀ ناروی برای افغانستان به عنوان:

1- مسؤول ثبت قضایای حقوقی

2- مشاور حقوقی دفتر

3- آموزگار(ترینر) حقوقی دفتر

از سال 1391 الی 1393خورشیدی در دفتر داکار به صفت ترینر مسایل اداری و منجمنت

از سال 1393 الی 1395 خورشیدی در دفتر زنان برای زنان به صفت:

1- همآهنگ کنندۀ پروژۀ حقوقی

2- همآهنگ کنندۀ پروژۀ حمایتی

3- همآهنگ کنندۀ مسایل ایمنی دفتر

از سال 1385 الی 1395 خورشیدی بر علاوۀ وظایف رسمی، به صفت وکیل مدافع و مسؤول افتخاری وکلای مدافع ولایت فاریاب:

از سال 1395 الی 1397 خورشیدی به صفت معاون ملکی قوماندانی امنیۀ ولایت فاریاب از طریق رقابت آزاد تقرر حاصل نموده اجرای وظیفه کرده است. وی بر اساس پیشنهاد مقام محترم رهبری لوی څارنوالی، متکی بر حکم مقام عالی ریاست جهموری کشور در ماه اسد سال 1397 خورشیدی به عنوان رئیس څارنوالی استنیاف ولایت جوزجان تقرر و آغاز به کار کرد.                                              

اشتراک در کنفرانس ها:

1- اشتراک در کنفرانس تحت نام نحوۀ تعقیب قضایای حقوقی مهاجرین در اسلام آباد.

2- اشتراک در کنفرانس‌های متعدد ریاست عمومی انجمن وکلای مدافع افغانستان در کابل و بلخ.

3- اشتراک در کنفرانس‌های متعدد ارگان‌های عدلی و قضایی زون شمال و شمال شرق در زون شمال.

4- اشتراک در کنفرانس‌های کمیسیون‌های منع خشونت علیه زنان در بلخ.

5- اشتراک در کنفرانس‌های اداره و منجمنت در کابل و بلخ.

6- اشتراک در کنفرانس‌های مالی ، تأمیناتی و تدارکاتی در کابل.

7- اشتراک در کنفرانس‌های کمیسیون مبارزه با جرایم اختطاف و قاچاق انسان. 

8- اشتراک در کنفرانس‌های حمایت از حقوق مهاجرین و بی‌جا شدگان در کابل.

9- اشتراک در کنفرانس‌های حمایت از حقوق زنان و اطفال.  


رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان از مرکز اصلاح و تربیۀ اطفال این ولایت دیدن کرد

محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولاست جوزجان، به منظور نظارت از وضعیت صحی، معیشتی و اعاشۀ محجوزان، روز یک‌شنبه 22 میزان، همراه با برخی از څارنوالان از مرکز اصلاح و تربیۀ اطفال ولایت جوزجان دیدن کرد.

آقای حکیمی در دیدار رو در رو با محجوزان به آنان گفت: " مرکز اصلاح و تربیت اطفال حیثیت مکتب را برای شما دارد. از امکانات موجود در این مرکز در عرصه‌های آموزش و تعلیم و تربیه نهایت استفاده را ببرید."

به باور آقای حکیمی آیندۀ کشور در دستان اطفال امروز است. او از اطفال این مرکز خواست که پس از رهایی، به عنوان افراد مفید در جامعه زندگی کنند.

وی همچنان از بخش‌های صحی، آشپزخانه، میدان ورزشی، کیفیت غذا و اتاق‌های محجوزان دیدن کرده و در راستای بهبود وضعیت این مرکز، به مسؤولان مربوط هدایات لازم داد.


دیدار رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان با مسؤولان ولسوالی خواجه دوکوه این ولایت

محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، همراه با برخی از څارنوالان این ریاست، روز دوشنبه 16 میزان 1397خورشیدی به ولسوالی خواجه‌دوکوه این ولایت سفر کرد. وی در این سفرکاری، برعلاۀ نظارت از کارکرد څارنوالی ابتدایی با مسؤولان امنیتی این ولسوالی نیز دیدار و گفتگو کردند.

آقای حکیمی در دیدار با مسؤولان امنیتی و نظارت‌خانۀ این ولسوالی، بر رعایت حقوق، وضعیت صحی و معیشتی متهمان تأکید کرد و برای مسؤولان مربوط رهنمایی لازم را ارائه کرد.


نشست همآهنگی ریاست څارنوالی استیناف جوزجان با رئیس و اعضای ریاست امور زنان این ولایت

این نشست با حضور محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف جوزجان، نجبیه قریشی رئیس امور زنان این ولایت با اشتراک برخی دیگر از کارکنان این ریاست‌ها در ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، روز سه‌شنبه 10 میزان سال 1397خورشیدی راه اندازی شد.

هدف از راه اندازی این نشست، تقویت همآهنگی میان این دو نهاد، وقایه و مبارزه با جرایم خشونت علیه زنان خوانده شد.

محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استنیاف ولایت جوزجان پیرامون گراف قضایای خشونت علیه زنان در این ولایت و فعالیت‌های آمریت څارنوالی منع خوشونت علیه زنان و تخلفات اطفال ولایت یادشده صحبت کرد.

آقای حکیمی از کارکردهای ریاست امور زنان این ولایت در راستای مبارزۀ پیگیر خشونت علیه زنان در همکاری نزیک با نهادهای عدلی و قضایی به نیکی یاد کرده و از آن ستایش کرد.

رئیس څارنوالی استیناف جوزجان افزود: " برای ما و شما لازم است که به منظور ریشه‌کن ساختن خشونت علیه زنان، بیشتر از پیش تلاش و مبارزه کنیم."

به گفتۀ آقای حکیمی، بر بنیاد هدایات و رهنمودهای څارنپوه محمدفرید حمیدی لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان، کارکنان این اداره در گوشه – گوشۀ کشور، بر مبارزۀ جدی در برابر قضایای خشونت علیه زنان و عاملان آن متعهد می‌باشند. وی تأکید کرد که زنان باید به دور از نگرانی و خشونت به زندگی عادی خویش در جامعه ادامه دهند.

از سوی دیگر نجیبه قریشی رئیس امور زنان ولایت جوزجان از اجراآت څارنوالی استیناف این ولایت در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان و به محاکمه کشانیدن عاملان این قضایا، به نیکی یاد کرده و کارکرد این نهاد را ستایش کرد. وی افزود: " حضور رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان در تمام جلسات و ارایۀ مشوره‌های حقوقی و قانونی شان در راستای پیش‌برد کارهای کمیسیون ولایتی موثر بوده است."

اشتراک کنندگان این نشست بر تداوم این گونه نشست‌ها، همکاری و همآهنگی بیشتر میان این دو نهاد تأکید کردند.


نشست همآهنگی ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان با انجمن وکلای مدافع برگزار شد

این نشست به منظور ایجاد همآهنگی و همکاری‌های قانونی و مسلکی میان څارنوالی و وکلای مدافع، روز چهارشنبه، چهارم میزان سال روان راه‌اندازی شد. در این برنامه محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان و اعضای انجمن وکلای مدافع این ولایت، اشتراک کرده بودند.

محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، بر حقوق مظنونان و متهمان و نقش و مسؤولیت‌های قانونی وکلای مدافع در روند کشف، تحقیق و محاکمه تأکید کرد و افزود:"موجودیت وکیل مدافع در پروسۀ کشف، تحقیق و محاکمه، از یک‌سو باعث تسریع این روند شده و از سویی هم سبب اطمینان طرفین قضایا از تأمین عدالت و تطبیق قانون می‌گردد."

آقای حکیمی با اشاره به وکلای مدافع  گفت که آنان باید مسؤولیت‌های شان را با امانت‌داری، صداقت و رعایت قوانین نافذ کشور انجام داده و با نهادهای کشفی، عدلی و قضایی همکار خوب باشند.

در همین حال، محمداکرم مرور، مسؤول انحمن وکلای مدافع در ولایت جوزجان، از برگزاری این نشست ابراز قدردانی کرد. به باور وی، راه‌اندازی چنین نشست‌ها یگانه راه معقول و اساسی برای حل دشواری‌ها میان وکلای مدافع و نهادهای عدلی و قضایی است. وی علاوه کرد: "این نشست‌ها و تبادل نظرها می‌تواند دشواری‌ها در روند کشف، تحقیق و محاکمه را به شکل بهتر رفع نماید."

 در پایان این نشست، مسؤولان څارنوالی و انجمن وکلای مدافع در ولایت جوزجان، بر تحکیم و تقویت بیشتر روابط و همآهنگی میان این دو نهاد تأکید کردند.


برنامۀ آموزشی کودجزا در ولایت جوزجان راه اندازی شد

این برنامه از سوی ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان با اشتراک مقام‌های دولتی، مسؤولان نهادهای جامعۀ مدنی، علما، متنفذان قومی و وکلای شورای ولایتی این ولایت، روز دوشنبه 19سنبلۀ 1397 خورشیدی راه اندازی شد.

محمدنصیر حکیمی رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان در این برنامه در مورد اهمیت‌ کودجزا برای مردم صحبت کرد. وی از متنفذان قومی خواست تا در راستای تطبیق قانون و تأمین عدالت با نهادهای عدلی و قضایی همکار باشند.

از سوی دیگر صبغت‌الله مشفق رئیس محکمۀ این ولایت در مورد تاریخچۀ قوانین جزایی افغانستان صحبت کرد و افزود که کودجزا بسیاری از موارد را در خود جا داده و کامل تر از قوانین گذشته می‌باشد.

وی آگاهی مردم از قانون را لازمی دانست و تأکید کرد که همکاری شهروندان در راستای تطبیق قانون یک امر حتمی می‌باشد. آقای مشفق از اقدام ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان استقبال کرده و راه اندازی این برنامه را یک گام‌نیک در زمینۀ آگاهی مردم از قوانین جزایی افغانستان عنوان کرد.

در اخیر این برنامه، هفت تن از څارنوالان بازنشستۀ ولایت جوزجان از سوی ریاست څارنوالی استیناف این ولایت تقدیر شدند.


23 تن زندانی در زندان ولایت جوزجان مورد عفو و تخفیف قرار گرفتند

این زندانیان بر اساس فرمان شماره 168 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که به مناسبت میلاد نبی (ص) صادر شده بود، در تاریخ 30 جدی سال روان خورشیدی، مورد عفو و تخفیف قرار گرفتند.

فرمان یاده شده، با حضور امرالدین یمین رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان و اعضای کمیتۀ تطبیق فرمان‌های عفو و تخفیف در این ولایت تطبیق شد.

بر اساس این فرمان، 14 تن زندانی، مشمول 10 تن مرد، سه تن زن و یک تن محجوز از بند آزاد شدند و در میعاد حبس 9 تن زندانی دیگر، تخفیف به عمل آمد.


جلسۀ هماهنگی ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان با علما و محاسن سفیدان این ولایت

این جلسه با حضور امرالدین یمین رئیس  څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، علما، محاسن سفیدان، نمایندهگان قریه های کیلک، کنیت و نماینده ولسوالی خواجه دوکوه در تاریخ 14 ماه جدی سال روان برگزار شد.

امرالدین یمین رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان هدف برگزاری این جلسه را رسیده‎گی به شکایات و مشکلات مردم، تطبیق به موقع قانون، آگاهی دهی، انتقال عدالت و گسترش حاکمیت قانون در ولسوالی های ده‎گانه این ولایت عنوان کرد.

آقای یمین از رهبری و مدیریت څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور تشکر کرده ایشان را عامل تغییر مثبت در تمام جوانب کاری این اداره عنوان کرد.

در همین حال اشتراک کنندهگان جلسه نیز از ابتکارات و اجراآت قانونی، به موقع رهبری لوی څارنوالی و څارنوالی استیناف ولایت جوزجان تشکر نموده، حمایت و همکاری های خویش را در راستای عدالت و تطبیق قانون با این اداره اعلان کردند.


19 تن زندانی در زندان ولایت جوزجان مستحق عفو و تخفیف دانسته شدند

زندانیان یاد شده، بر اساس فرمان شماره 124 ریاست جمهوری کشور که به مناسبت عید قربان(عید سعید اضحی) صادره شده بود، از مزایای آن مستفید شدند.

در رهایی این زندانیان، امرالدین یمین رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان و دیگر اعضای کمیتۀ تطبیق فرمان های عفو و تخفیف در این ولایت حضور داشتند.

بر اساس فرمان یاد شده، 14 تن مشمول 10 مرد و چهار زن از بند آزاد شدند و در میعاد حبس پنج تن زندانی دیگر تخفیف به عمل آمد.

به گفتۀ آقای یمین، حین تطبیق فرمان از وضعیت معیشتی و صحی زندانیان و برخورد مسؤولان زندان با آنان نیز مورد بررسی قرار  گرفت و موارد یا شده قناعت بخش خوانده شد.


جلسۀ رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان با علما، متنفذان و اعضای جامعۀ مدنی این ولایت

این جلسه تحت ریاست څارنپال امرالدین یمین رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان با اشتراک علما، متنفذان و اعضای جامعۀ مدنی این ولایت، روز سه شنبه هفتم قوس سال روان خورشیدی در ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان برگزار شد.

در این نشست امرالدین یمین رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، نقش علما، متنفذان و جامعۀ مدنی را در راستای تأمین عدالت، حاکمیت قانون و آگاهی مردم برای کاهش جرایم مهم عنوان کرد.

همچنان آقای  یمین به اشتراک کننده گان جلسه از جدیت و قاطعیت لوی څارنوالی سخن گفت. وی علاوه کرد، افزون بر آن که لوی څارنوالی در اجراآت خویش جدیت و قاطعیت را معیار قرار داده است؛ اما با مراجعه کننده گان و متهمان با بهترین روش، رفتاد و برخورد می کند.

در همین حال دیگر اشتراک کننده گان این نشست از کاکرد و اجراآت لوی څارنوالی به ویژه ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان ابراز خرسندی کردند.

آنان افزودند که در راستای تأمین عدالت، حاکمیت قانون، و گرفتاری متهمان با این اداره همکار خواهند بود.