ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان

زندگی نامه مختصر رییس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان

څارنپال امرالدین یمین

امرالدین یمین (به انگلیسي:Amruddin Yamin ) رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان

پیشینه

څارنپال امرالدین یمین در سال ۱۳۳۸ هجری شمسی در ولایت بدخشان، ولسوالی بهارستان، قریه روبابی در یک خانواده علم پرور چشم به جهان گشوده است. پسر قلندر و نواسه محمد حکیم میباشد.

تحصیلات                                                                                                                                                                       

تعلیمات ابتدایه و متوسطه خود را در مکتب متوسطه بهارستان و تعلیمات ثانوی خود را در لیسه کوکچه ولسوالی فیض آباد ولایت بدخشان تکمیل نموده است. تعلیمات اسلامی را مدرسه خیرآباد ولسوالی بهارستان تکیمل نموده است. در سال ۱۳۵۸ هجری شمسی شامل پوهنځی حقوق پوهنتون کابل گردیده و از پوهنځی یاد شده به درجه اعلی فارغ گردیده است.

وظایف

 څارنپال امرالدین یمین

·        از سال ۱۳۹۵ تا اکنون به حیث رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان ایفای وظیفه مینماید.

·        در سال ۱۳۸۷ څارنوال در ولایت بدخشان تعیین گردیده است.

·        در سال ۱۳۸۵ به حیث څارنوال ابتداییه در ولسوالی تیشکان ولایت بدخشان تبدیل گردیده است.

·        در سال ۱۳۸۵ به حیث رییس څارنوالی استیناف ولایت کندز تقرر حاصل نموده است.

·        در سال ۱۳۸۱ برای بار دوم به حیث رییس څارنوالی استیناف ولایت بدخشان تعیین گردیده است.

·        در سال ۱۳۸۱ از طرف مردم بدخشان وکیل در لویه جرگه اضطراری جهت تعیین زعمات کشور انتخاب شده است.

·        در سال ۱۳۷۴ به حیث معاون څارنوالی استیناف ولایت بدخشان فعالیت نموده است.

·        در سال ۱۳۷۱ به حیث رییس څارنوالی استیناف ولایت بدخشان تقرر حاصل نموده است.

·        در سال ۱۳۶۸ در موسسه افغان اید برای ساخت و ساز سرک بهارک ولسوالی شغنان ایفای وظیفه نموده است.

·        در سال ۱۳۶۴ به حیث نماینده تعلیم و تربیه مردم ولایت بدخشان در کمیته سویدن کار نموده است.

کنفراس ها

څارنپال امرالدین یمین در کنفرانس های متعددی که از سوی لوی څارنوالی، موسسات JSSP, IDLO, JIZ  و دیگر دوایر دولتی دایر گردیده اشتراک فعال داشته است.

سفرها

څارنپال امرالدین یمین  در دوران مهاجرت به کشور پاکستان سفر نموده است.


23 تن زندانی در زندان ولایت جوزجان مورد عفو و تخفیف قرار گرفتند

این زندانیان بر اساس فرمان شماره 168 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که به مناسبت میلاد نبی (ص) صادر شده بود، در تاریخ 30 جدی سال روان خورشیدی، مورد عفو و تخفیف قرار گرفتند.

فرمان یاده شده، با حضور امرالدین یمین رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان و اعضای کمیتۀ تطبیق فرمان‌های عفو و تخفیف در این ولایت تطبیق شد.

بر اساس این فرمان، 14 تن زندانی، مشمول 10 تن مرد، سه تن زن و یک تن محجوز از بند آزاد شدند و در میعاد حبس 9 تن زندانی دیگر، تخفیف به عمل آمد.


جلسۀ هماهنگی ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان با علما و محاسن سفیدان این ولایت

این جلسه با حضور امرالدین یمین رئیس  څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، علما، محاسن سفیدان، نمایندهگان قریه های کیلک، کنیت و نماینده ولسوالی خواجه دوکوه در تاریخ 14 ماه جدی سال روان برگزار شد.

امرالدین یمین رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان هدف برگزاری این جلسه را رسیده‎گی به شکایات و مشکلات مردم، تطبیق به موقع قانون، آگاهی دهی، انتقال عدالت و گسترش حاکمیت قانون در ولسوالی های ده‎گانه این ولایت عنوان کرد.

آقای یمین از رهبری و مدیریت څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور تشکر کرده ایشان را عامل تغییر مثبت در تمام جوانب کاری این اداره عنوان کرد.

در همین حال اشتراک کنندهگان جلسه نیز از ابتکارات و اجراآت قانونی، به موقع رهبری لوی څارنوالی و څارنوالی استیناف ولایت جوزجان تشکر نموده، حمایت و همکاری های خویش را در راستای عدالت و تطبیق قانون با این اداره اعلان کردند.


19 تن زندانی در زندان ولایت جوزجان مستحق عفو و تخفیف دانسته شدند

زندانیان یاد شده، بر اساس فرمان شماره 124 ریاست جمهوری کشور که به مناسبت عید قربان(عید سعید اضحی) صادره شده بود، از مزایای آن مستفید شدند.

در رهایی این زندانیان، امرالدین یمین رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان و دیگر اعضای کمیتۀ تطبیق فرمان های عفو و تخفیف در این ولایت حضور داشتند.

بر اساس فرمان یاد شده، 14 تن مشمول 10 مرد و چهار زن از بند آزاد شدند و در میعاد حبس پنج تن زندانی دیگر تخفیف به عمل آمد.

به گفتۀ آقای یمین، حین تطبیق فرمان از وضعیت معیشتی و صحی زندانیان و برخورد مسؤولان زندان با آنان نیز مورد بررسی قرار  گرفت و موارد یا شده قناعت بخش خوانده شد.


جلسۀ رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان با علما، متنفذان و اعضای جامعۀ مدنی این ولایت

این جلسه تحت ریاست څارنپال امرالدین یمین رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان با اشتراک علما، متنفذان و اعضای جامعۀ مدنی این ولایت، روز سه شنبه هفتم قوس سال روان خورشیدی در ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان برگزار شد.

در این نشست امرالدین یمین رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان، نقش علما، متنفذان و جامعۀ مدنی را در راستای تأمین عدالت، حاکمیت قانون و آگاهی مردم برای کاهش جرایم مهم عنوان کرد.

همچنان آقای  یمین به اشتراک کننده گان جلسه از جدیت و قاطعیت لوی څارنوالی سخن گفت. وی علاوه کرد، افزون بر آن که لوی څارنوالی در اجراآت خویش جدیت و قاطعیت را معیار قرار داده است؛ اما با مراجعه کننده گان و متهمان با بهترین روش، رفتاد و برخورد می کند.

در همین حال دیگر اشتراک کننده گان این نشست از کاکرد و اجراآت لوی څارنوالی به ویژه ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان ابراز خرسندی کردند.

آنان افزودند که در راستای تأمین عدالت، حاکمیت قانون، و گرفتاری متهمان با این اداره همکار خواهند بود.