ریاست څارنوالی استیناف ولایت پروان

برنامۀ ختم قرآن عظیم الشان در څارنوالی استیناف ولایت پروان برگزار شد

مراسم ختم قرآن عظیم الشان به مناسبت ماه مبارک رمضان، روز چهارشنبه 23 جوزای سال روان خورشیدی، در څارنوالی استیناف ولایت پروان، راه اندازی شد. در این مراسم عبدالحفیظ اصولی رئیس څارنوالی استیناف ولایت پروان، څارنوالان ابتداییه ولسوالی‌های نه گانه و کارکنان اداری نیز اشتراک کرده بودند.

اشتراک کننده‌گان این مراسم برای برقراری صلح و ثبات همیشه‌گی در کشور دعا کردند.

این در حالیست که به مناسبت ماه مبارک رمضان در مرکز و څارنوالی‌های استیناف نیز مراسم ختم قرآن عظیم الشان برگزار شد.


رئیس څارنوالی استیناف ولایت پروان از مرکز اصلاح و تربیت اطفال و محبس این ولایت دیدار کرد

عبدالحفیظ اصولی رئیس څارنوالی استیناف ولایت پروان، والی ولایت پروان، علماء و برخی از څارنوالان روز چهارشنبه 23 جوزای سال روان خورشیدی، از مرکز اصلاح و تربیت اطفال و محبس عمومی این ولایت دیدن کرد.

هدف از این دیدار، بررسی چگونگی برخورد مسؤولان زندان و اجراآت آن با زندانیان خوانده شد.

در این دیدار پیام لوی څارنوال کشور توسط رئیس څارنوالی استیناف ولایت پروان، با زندانیان شریک ساخته شد. در بخش از این پیام به احترام ماه مبارک رمضان و حلول عید سعید فطر 20 تن از زندانیان که در کتگوری جرایم جنحه قرار داشتند به ضمانت از بند رها شدند. همچنان بعداز شنیدن شکایات محبوسان و محجوزان به مسؤولان مربوط در قسمت فراهم نمودن امکانات هدایت لازم داده شد.


32 تن زندانی از زندان ولایت پروان آزاد شدند

این زندانیان بر اساس فرمان ریاست جمهوری کشور مبنی به عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان روز سه‌شنبه 22 جوزای سال روان خورشیدی، از بند آزاد شده و در میعاد حبس 70 تن دیگر مشمول سه خانم، تخفیف به عمل آمد.

زندانیان یاد شده بر اساس فرمان شماره یکم ریاست جمهوری کشور که به مناسبت هشتم ثور روز پیروزی جهاد مقدس مردم افغانستان صادر شده بود، مورد عفو و تخفیف قرار گرفتند.


24 تن زندانی از زندان ولایت پروان آزاد شدند

این زندانی‌ها بر اساس فرمان شماره یکم ریاست جمهوری کشور که به مناسبت پیروزی جهاد مقدس مردم افغانستان صادر گردیده بود، روز پنجشنبه، بیستم ثور از بند رها شدند.

در جریان رهایی این زندانیان څارنیار عبدالحفیظ اصولی رئیس څارنوالی استیناف ولایت پروان و رئیس کمیسیون تطبیق فرامین و مسوولان زندان ولایت پروان نیز حضور داشتند.

عبدالحفیظ اصولی حین رهایی به زندانیان گفت: "امیدوارم مدت حبس که سپری نموده اید، سبب اصلاح شما شده باشد." وی افزود هدف از تطبیق قوانین اصلاح و آماده ساختن زندانیان به حیث اشخاص سالم به جامعه می‌باشد.


23 تن زندانی در زندان ولایت پروان از مزایای فرمان عفو و تخفیف مستفید شدند

این زندانیان بر اساس فرمان شماره 168 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که به مناسبت میلاد حضرت محمد مصطفی(ص) صادر شده بود، پس از منظوری لوی څارنوال کشور، روز سه شنبه 12 جدی، مستحق عفو و تخفیف شناخته شدند.

در رهایی این زندانیان عبدالحفیظ اصولی رئیس څارنوالی استیناف ولایت پروان و اعضای کمیتۀ تطبیق فرمان های عفو و تخفیف حضور داشتند.

بر اساس این فرمان، 11 تن زندانی از زندان این ولایت آزاد شدند و در میعاد حبس 12 تن زندانی دیگر، تخفیف به عمل آمد.

عبدالحفیظ اصولی رئیس څارنوالی استیناف پروان از زندان این ولایت دیدار و وضعیت معیشتی و صحی زندانیان را نیز مورد بررسی قرار داد.

آقای اصولی افزود: " مجرمان به خاطری زندانی می شوند که مورد تربیۀ دوباره قرار بگیرند، معیار های زنده گی بهتر اجتماعی را آموزش ببینند، با اخلاق نیکو آراسته شده و از تکرار جرم از سوی آنان نیز جلوگیری شود."

وی همچنان جویایی مشکلات زندانیان در این زندان شد و به خاطر حل مشکلات موجود، به مسؤولان زندان هدایت داد تا مطابق قانون و در اسرع وقت، به مشکلات زندانیان رسیده گی کنند.

 

این در حالی است که 442 تن زندانی، مشمول زنان و مردان با جرم های مختلف، در این زندان، زندانی هستند.


9 تن زندانی از زندان ولایت پروان آزاد شدند

این زندانیان بر اساس فرمان شماره 110 ریاست جمهوری که به خاطر استرداد استقلال کشور صادر شده بود روز شنبه 25 قوس سال روان خورشیدی از بند آزاد شدند.

در رهایی زندانیان یاد شده اعضای کمیتۀ تطبیق فرامین عفو و تخفیف در این ولایت و مسؤولان زندان ولایت پروان حضور داشتند.

اعضای این کمیتۀ خطاب به زندانیان گفتند که زندان جای تزکیۀ نفس و ندامت از اعمال جرمی و خلاف ورزی از قانون است.

آنان افزودند که زندانیان پس از رهایی  باید نماد اخلاق و یک انسان قانون پذیر در جامعه بوده و دیگر افراد جامعه را از انجام اعمال جرمی منع کنند.


15 تن زندانی در زندان ولایت پروان، مستحق عفو و تخفیف شدند

عبدالحفيظ  اصولي ریيس څارنوالى استيناف ولايت پروان با چند تن از څارنوالان این ولایت، به منظور تطبیق فرمان ریاست جمهوری کشور مبنی بر عفو تخفیف محجوزان و محبوسان و بررسی وضعیت زندگی معیشتی زندانیان، روز پنج شنبه 27 میزان سال روان خورشیدی از زندان این ولایت دیدار کردند.

در این دیدار پس از تطبیق فرمان شماره 110 ریاست جمهوری، هفت تن زندانی از بند آزاد شده و هشت تن دیگر آنان مستحق تخفیف شدند. در رهایی این زندانیان، علاوه بر مسوولان څارنوالی استیناف ولایت پروان، مسوولان محبس این ولایت نیز حضور داشتنند.

آقای اصولی در این بازدید به شکایات و پیشنهاد های زندانیان گوش کرده و به مسوولان محبس، برای بهبود وضعیت زندانیان  نیز هدایت داد.

این زندانیان بر اساس فرمان شماره 110 ریاست جمهوری کشور که در تاریخ 26 اسد سال روان خورشیدی مبنی بر عفو و تخفیف محبوسان و محجوزان صادره شده بود، از بند آزاد شدند.


رییس څارنوالی استیناف ولایت پروان از مرکز تربیه اطفال این ولایت دیدن کرد

عبدالحفیظ اصولی رییس څارنوالی استیناف ولایت همراه با برخی کارکنان دیگر این ریاست و څارنوالان مرکز تربیۀ اطفال این ولایت، روز یک شنبه 16 میزان سال روان از این مرکز، بازدید به عمل آورد.

هدف از این دیدار اطمینان از بهبود وضعیت زندگی معیشتی اطفال محجوز در این مرکز خوانده شد. رییس څارنوالی استیناف ولایت پروان با محجوزان دختر و پسر در این مرکز دیدار و گفتگو کرده و مشکلات آن ها را نیز گوش کرد. وی به مسوولان این مرکز هدایت داد تا در بهبود روند زندگی معیشتی اطفال محجوز از هیچ تلاشی دریغ نکنند.


رییس څارنوالی استیناف ولایت پروان از نظارت خانۀ قومندانی امنیۀ این ولایت دیدار کرد

عبدالحفیظ اصولی رییس څارنوالی استیناف ولایت پروان، به منظور بهبود روند زندگی معیشتی مظنونان، روز چهار شنبه 29 سنبلۀ سال روان خورشیدی از نظارت خانۀ قومندانی امنیۀ ولایت پروان بازدید به عمل آورد.

در این بازدید از از بخش های مختلف نظارت خانۀ قومندانی امنیۀ و وضعیت زندگی زندانیان آن بازدید شده و برای بهبود وضعیت موجود، برای مسوولان این نظارت خانه هدایت داده شد.

 


یازده تن زندانی از زندان ولایت پروان آزاد شدند

در جریان رهایی این زندانیان عبدالحفیظ اصولی رییس څارنوالی استیناف ولایت پروان، څارنوال جزای عمومی، تنفیذ احکام و مسوولان محبس این ولایت نیز حضور داشتند.

بر اساس فرمان ریاست جمهوری کشور 43 تن زندانی در محبس ولایت پروان مستحق تخفیف شدند. از این میان ده مرد و یک زن که با دریافت تخفیف اکمال حبس نموده بودند، روز دو شنبه بیستم سنبله سال روان خورشیدی از بند رها شدند.

این زندانیان، بربنیاد فرمان شماره 64 دوم ثور سال جاری خورشیدی، در مورد عفو، تخفیف و مجازات محبوسان و محجوزان مورد تخفیف قرار گرفته و برخی آنان از بند رها شدند.


دومين جلسۀ ریاست څارنوالی استیناف ولایت پروان راه اندازی شد

این نشست باحضور عبدالحفیظ اصولی رییس  څارنوالی استنیاف این ولایت و څارنوالان ولسوالی های نه گانۀ این ریاست، روز چهار شنبه ٢٢ سنبله برگزار شد.

آقای اصولی در این جلسه بر مادۀ ۱۳۴ قانون اساسی و بی طرفی کامل څارنوال در روند اجرآات كاري شان تأکید کرد. وی افزود: " با فساد اداری باید به گونۀ جدی مبارزه شود. "

به باور آقای اصولی با جلوگیری از تسليمي أوراق قضایا بدون مظنونان و تکمیل کردن قضایا در کم ترین زمان ممکن، عدالت اجتماعی تأمین می شود.

رییس څارنوالی پروان تأکید کرد که باید به شکایات شهروندان، در زود ترین فرصت رسیدگی قانوني شود.

جلوگیری از توقیف های غیر ضروری، حمایت قاطع و قانونی از حقوق مظنونان، متهمان و محکومان، موارد مهم دیگری بود که آقای اصولی بر آن ها تأکید کرد.

وی در مورد برخورد دوگانه با مراجعه کنندگان نیز صحبت کرد و گفت که در جریان اجراآت باید از برخورد های سلیقه یی، جلوگیری شود.

وی بر بهبود روند اجراآت این ریاست در مركز و ولسوالي های این ولایت تاكيد کرد واظهار داشت كه باید، نهاد های دیگر ذیربط دولتی، هماهنگی های لازم ایجاد شود.

 

در همین حال څارنوالان  حاضر در این نشست نیز به خاطر بهبود اجراآت، نظم داخلی اداره، جلوگیری از فساد و سایر موارد که در روند اجراآت سهولت ایجاد می کند، پیشنهاد های سازنده یی ارایه کردند.


نخستین جلسۀ ریاست څارنوالی استیناف ولایت پروان راه اندازی شد

نخستین جلسۀ ریاست څارنوالی استیناف ولایت پروان راه اندازی شد این نشست باحضور عبدالحفیظ اصولی رییس جدید څارنوالی استنیاف این ولایت و کارکنان این ریاست، روز چهار شنبه 15 سنبله برگزار شد. آقای اصولی در این جلسه روی مادۀ ۱۳۴ قانون اساسی و بی طرفی کامل څارنوال در روند اجرآات كاري مسلکی تأکید کرد و افزود که با فساد اداری نیز باید به گونۀ جدی مبارزه شود. وی تصریح کرد:

 

"عدالت اجتماعی باید تأمین شود و به شکایات مردم به گونۀ عاجل رسیدگی صورت گیرد." جلوگیری از توقیف های غیر ضروری، حمایت قاطع و قانونی از حقوق مظنونان، متهمان و محکومان، موارد مهم دیگری بود که رییس جدید څارنوالی استیناف ولایت پروان بر آن ها تأکید کرد. وی در مورد برخورد دوگانه با مراجعه کنندگان نیز صحبت کرد و بیان داشت که در روند اجراآت باید از برخورد های سلیقه یی جلوگیری شود. آقای اصولی وعده سپرد که برای بهبود روند بهتر اجراآت این ریاست، با نهاد های دیگر ذیربط دولتی هماهنگی های لازم ایجاد خواهد کرد. همچنان کارکنان این ریاست نیز پیشنهاد های سازنده یی را به خاطر بهبود اجراآت، نظم داخلی اداره، جلوگیری از فساد و ... ارایه کردند.


عبدالحفیظ اصولی به عنوان رییس جدید څارنوالی استیناف ولایت پروان تعیین شد

برنامۀ که به همین منظور برگزار شده بود، څارنپوه نور حبیب جلال معاون لوی څارنوال در امور تحقیق، انجینر محمد عاصم عاصم والی ولایت پروان، رییس و وکلای شورای ولایتی، قومندان امینه و دیگر مقام های این ولایت نیز حضور داشتند.

څارنپوه نور حبیب جلال گفت که تغییر و تبدیل در اداره ها یک اصل است و از رییس جدید څارنوالی استیناف ولایت پروان خواست که از هیچ تلاشی در برابر بی عدالتی دریغ نکند.

آقای جلال از تطبیق یک سان قانون نیز صحبت کرد و افزود: "آنچه  در پیوند به رسیدگی قضایا مربوط به کارکنان څارنوالی می شود، باید به وجه احسن انجام شود."

معاون لوی څارنوال تأکید کرد که باید مردم از کارکرد کارکنان این اداره در راستای تأمین عدالت و حاکمیت قانون، رضایت کامل داشته باشند.

انجینر محمدعاصم عاصم  والی ولایت پروان  در این مراسم از کارکرد رییس پیشین این څارنوالی به نیکی یاد کرده افزود: "ما به صورت همه جانبه با څارنوالی استیناف در مبارزه با بی عدالتی و فساد همکار خواهیم بود."

از سویی هم غلام بهاوالدین جیلانی رییس شورای ولایتی ولایت پروان گفت که خواست مردم از لوی څارنوالی افغانستان، تأمین بهتر عدالت و تنفیذ احکام قانون نافذۀ کشور می باشد.

این تغییرات بنابر لزوم دید رهبری لوی څارنوالی، به منظور کارایی بهتر اداره و جلوگیری از فساد، به ریاست جمهوری پیشنهاد و از سوی رییس جمهوری کشور منظور شده است. قرار است در روز های آینده برخی از رؤسای څارنوالی ولایات دیگر نیز تغییر و تبدیل شوند.

 

 


گزارش مختصرریاست څارنوالی استیناف ولایت پروان درطی ( 100 ) روز کاریگذشته 

 مقدمه:

 لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان مهم ترین رکن نظام عدلی کشور می باشد مطابق ماده (134)قانون  اساسی کشور جزء قوه اجرائیه بوده وظیفه تحقیق ،تعقیب وتنفیذاحکام قانون را به عهده دارد.

 جنگ های تحمیلی تمام هستی مادی ومعنوی افغانستان را آسیب رساند ، نظام حقوقی وارگانهای عدلی وقضائی کشور آسیب رساند،قانون ستیزی ، افزایش روز افزون رویداد های جنائی ، فرار از عدالت ، سلب آزادی های مدنی، نقض حقوق اساسی وارزشهای حقوق بشری درمجموع مظاهروموادراشکارنقض حاکمیت قانون واثرات ناشی ازآن به حساب می آید.

 څارنوالی به عنوان نهاد وکانون مجری عدالت درکشور در امر مبارزه با جرایم وتعقیب عدلی مرتکبین مسولیت ووظیفه سنگین اجرای عدالت وحاکمیت قانون را به عهده دارد.

 علی الرغم چنین جالشها وموانع فراراه تامین عدالت ریاست څارنوالی استیناف ولایت پروان به مظنورتسریع روند انکشاف اجراآت مسلکی ، شناسائی چالشها ورفع مشکلات اداری ومسلکی څارنوالی پلان (100) روزه را  دربخش های  های ذیل ترتیب ومطابق برنامه درجهت تطبیق آن اقدامات بموقع صورت گرفته است.

1.     بهبود وانکشاف سیستم اداری ومسلکی.

2.     تثبیت واسکیج اراضی برای اعمار څارنوالی های ابتداییه ولسوالها.

3.   تعین جالشها ورفع مشکلات موجود.
 

۱-تثبیت واسکیج اراضی برای اعمار ساختمان دفاترکاری څارنوالی های ابتدائیه ولسوالی ها:

  ریاست څارنوالی استنیاف ولایت پروان به تاریخ  2/  11/1395 طی پیشنهاد عنوانی مقام ولایت پروان خواهان تثبیت اراضی برای اعمارساختمان څارنوالی ابتداییه نه گانه ( بگرام ، سیدخیل، جبل السراج،  سالنگ ، شنواری ، سیاگرد، شیخ علی ، سرخ پارسا وکوه صافی ) که اصلا ساختمان برای دفاترکاری خویش ندارند درزمینه مطالبه همکاری شده تا درتفاهم با مسولین ولسوالی ها ومحاسن سفیدان ومتنفذین م  نطقه اراضی مخصوص برا ی اعمار دفاتر څارنوالی های ابتدائیه اسکیج وطی مراحل می گردد. مقام ولایت پروان خوشبختانه ازطرح موضوع استقبال نموده وبمراجع ذیربط وتمام ولسوالی ها هدایت داده د  درقسمت همکاری واماده ساختن اراضی برای ادارات څارنوالی همکاری نمایند. ریاست حارنوالی استیناف ولایت پروان درهمکاری نزدیک ولسوالی های فوق الذکرتوانسته اراضی را برای اعمار ساختمان دفاترحارنوالی های ابتدائیه پنج ولسوالی اسکیج و چهار ولسوالی های شیخ علی ، سرخ پارسا ، شنواری وکوه صافی تثبیت وازطریق آمریت اراضی مراجع باصلاحیت اوراق مربوط بمنظور طی مراحل اصولی ارسال شده است.

    الف: دربخش های بهبود وانکشاف اداری:

مقدمه:  به اساس اصول مدیریت باز، گامهای گوچک برای موفقیت های بزرگ.  اهمیت آماده گی قبلی برای اطمینان، مدیریت ورهبری کلید های موفقیت هرجلسه کاری، زمانبندی جلسات اداری چطوراز اتلاف وهدر رفتن زمان (مدیریت زمان)درجلسات جلوگیری به عمل می آید، تهیه پلان وگزارش کاری، تصمیمات اتخاذ شده وعملکرد های توافق شده را می تواند در این ذکر شده و در جلسات بعدی این گزارش کار به عنوان مروری بر تصمیمات وعملکرد های قبلی استفاده می شود.

۱--جلسات بخش های اداری :

- ریاست څارنوالی استیناف ولایت پروان بمنظوربهبود سیستم اداری وشفافیت کارهای یومیه فعالیت های ذیل را انجام داده است.

- ترتیب جدول نوکریوالی 24 ساعته برای تمام سارنوالان درمرکز ریاست څارنوالی استیناف برای رسیدگی واشتراک در محضرواقعات جرمی که شامل کتگوری جرایم جنایت وجنحه باشد.

مرکزی سازی تحصیل تمام جرایم نقدی که برمبنای فیصله های محاکم ذیصلاح قطعیت حاصل نموده ، مدیریت عمومی اداری ریاست څارنوالی با صدور مکتوب رسمی عنوانی څارنوالی ها اصدار و هدایت داده شده تا از طریق ریاست څارنوالی استیناف ولایت پروان به مستوفیت وبه مکتوب نمبر(174) مورخ 28/حمل 1396تحویل گردد .

- تحویل جریمه های نقدی اصدار وبه حزانه دولت تحویل گردد.

- ریاست څارنوالی سعی مینماید تا تمام مکاتبات رسمی ، تدوین قرارها ، ترتیب اتهامنامه ، صورت دعوی ،فرجام خواهی وسایر مکاتبات رسمی به سیستم کمپیوتری عیار گردد، خوشبخانه درین قسمت پیشرفت های خوبی صورت گرفته با خریداری کمپیوترها تمام بخش های څارنوالی مرکز وولسوالی  به سیستم کمپیوتری عیار خواهد شد.

- ریاست څارنوالی با صدور هدایت های مشخص عنوانی تمام څارنوالی ها وواحد های مسلکی واداری از تمام شعبات مطالبه نموده تا سوابق وفایل های مربوطه خویش را به اساس سالهای کاری تهیه وترتیب نمایند. که کار بالای آن جریان دارد . درظرف صدروز گذتشته در حدود بیشتر از خود فیصله قضایا ترتیب شده است.

۲-تغیری وتبدیلی ازڅارنوالان به اصل بست وطور خدمتی .

مقدمه: مدیریت عملکرد و سیستم ها و روش های مربوط به آن در سازمان های مختلف از جمله شاخه های مدیریت امروز است که بحث توانمندسازی و قابلیت پاسخگویی در چارچوب اصول و مفاهیم مدیریت را برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و قالب برنامه های اجرایی دنبال می کند.

ریاست حارنوالی استیناف ولایت پروان بعد ازارزیابی دقیق وهمه جانبه ازکارکردهای څارنوالی های ابتدائیه ولسوالی ها و مرکز بخاطر بهبود امورکاری واستقرارعدالت وحاکمیت قانون تعدادی ازسارنوالان را به بست های اصلی شان وتعدادی را به طورخدمتی درولسوالی ها ومرکز ولایت توظیف نموده است.  ازآنجمله لازم دید مقام محترم لوی سارنوالی جمهوری ا-ا  به تعداد( پنج )بست (سه ) ، (چهار) بست (چهار) به بست های اصلی شان به ولسوالی های بگرام ، سالنگ  ومرکز. و همچنان (یک )بست (چهار)  بطورخدمتی به مرکز معرفی شده اند.

 ب:  اجراآت مسلکی دربخش های مختلف ریاست څارنوالی استیناف ولایت پروان

۱-ریاست حارنوالی استنیاف ولایت پروان از آغاز سال جاری به تعداد 102 قضیه را مورد رسیدگی قرارداده است وازان جمله (3) قضیه تحت کشف (96)  قضیه محول محکمه ابتدائیه شده (6)  قضیه تحت کار بوده، (73)   قضیه محول محکمه استنیاف شده ، (38) قضیه به مقام لوی څارنوالی فرستاده شده  وبه تعداد (38) قضیه نهایی گردیده است.  از مجموع قضایا فوق الذکر تنها  (6 ) قضیه مربوط حارنوالی اختصاصی اطفال و(16) قضیه مربوط حارنوالی منع خشونت علیه زن میباشد.قابل یادهانی است که بعداز مواصلت تشکیل جدید څارنوالی اطفال درچارچوب څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زن قرار گرفته است واجراآت مطابق به تشکیل جدید صورت می گیرد.

ریاست څارنوالی استیناف ولایت پروان مبلغ (  62000 ) افغانی ازدرک جریمه های نقدی تحصیل نموده وبه خزانه دولت تحویل نموده ومبلغ(15100)بطورامانت تحویل خزانه دولت شده است.

1.   جلسه مشورتی وهماهنگی ایجاد هماهنگی بیشتر بین نهاد بمنظور اطمینان از تطبیق عدالت: جلسه مشورتی اطمینان به منظورتطبیق عدالت تحت ریاست رئیس څارنوالی استیناف پروان در مقر این اداره  با اشتراک شا ه ولی شاهد معاون مقام ولایت پروان، محترم قوماندان امنیه پروان، رئیسه محترمه نادره  گیاه امورزنان ، نمانیده محترم شورای ولایتی ، نمایند محترم کمیسیون حقوق بشر، نماینده محترم حمایت سکتور عدلی افغانستان(JSSP)، فعالان جامعه مدنی، رسانه ها ونمایند گان مراجع ذیربط دولتی پروان برگزار گردید. این جلسه با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید آغاز در ادامه اشتراک کننده گان باالنوبه مطابق اجندا در مورد چالش ها، و مشکلات فرا راه تطبیق هرچه بهتر عدالت و رسیدگی به دوسیه های جزائ و کاردکر های ادارات کشفی، عدلی و قضائی بحث نمودند.

۳-نظارت وکنترول از سیستم مدیریت قضایا:

نظارت و کنترول از سیستم مدیریت قضایا در اداره لوی څارنوالی و همکاری همه جانبه با مشاورین بخش سیستم مدیریت قضایای دفتر حمایت سکتور عدلی افغانستان: ریاست څارنوالی استیناف ولایت پروان بصورت پیوسته در تطبیق هرچه بهتر سیستم مدیریت قضایا همکاری نموده، در زمینه جلسات متعدد با مسئولین بخش صورت میگیرد. خوشبختانه حارنوالی استیناف پروان به همکاری تیم کاری دفتر حمایت سکتور عدلی افغانستان تماماً قضایای انباشته از سال های 1390 الی 1393  حارنوالی های مرکز و ولسوالی های نه گانه این ولا را ثبت بانک معلوماتی (دیتابیس) نموده اند. ریاست حارنوالی استیناف ولایت پروان بصورت منظم بمنظور کنترول کیفیت، ارزیابی اجراآت ، و ثبت بموقع قضایا از دفتر سیستم مدیریت قضایا دیدن بعمل میآورند.

۴-تطبیق فرامین ریاست جمهوری اسلامی افغانستان :

ریاست څارنوالی استیناف ولایت پروان تعداد (2)فرامین  عفو وتخفیف مجازات که ازجانب مقام عالی  ریاست جمهوری اصداریافته بود عند الموقع تطبیق نموده وازاجراآت خویش همزمان به مقام لوی حارنوالی حمهوری اسلامی افغانستان خبرداده است . فرامین فوق الذکر که بمناسبت های مختلف اصدار یافته بود شامل  فرمان (167 ) مورخ 21/9/1395 به مناسبت میلاد باسعادت نبی کریم(ص)  ترتیب جدول که جمعاً (26)تن فرمان ذکر شده مسفید گردیده اند ازجمله (15)تن عفوء و(11)تن مورد تخفیف ذکور واناث از محبس پروان شناخته شده اند بعداز منظوری مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغاسنتان.حکم بالایشان تطبیق گردیده است.

وهمچنان ترتیب جدول فرمان نمبرفوق از محبس نظامی بگرام که جمعاً (26)تن مورد تحفیف شناخته شده اند بعداز منظوری مقام عالی ریاست جمهوری ا-ا بالایشان تطبیق گردیده.

ترتیب جدول متفرقه فرمان فوق به تعداد(10)نفرمستحق از جمله (3)تن عفوءو(7)نفرموردتخفیف شناخته شده اند.

فرمان (259) 17 /12/1395 به مناسبت هشت مارچ ترتیب جدول که جمعاً (90)تن  مستحق اند ازجمله (17)تن عفوء و(73)نفر مورد تخفیف از محبس پروان شناخته شده اند که غرض منظوری بریاست محترم تحریرات ودارالانشا مقام عالی لوی څارنوالی ارسال شده است.وصول فرمان تطبیق وغرض منظوری بمقام محترم لوی سارنوال ارقام گردید.

وهمچنان ازمحبس نظامی بگرام که جمعاً(41)تن مورد تخفیف شناخته شدها ند غرض منظوری بریاست محترم تحریرات ودارالانشا مقام عالی لوی څارنوالی جمهوری ا-ا ارسال گردیداست.

ازمرکز اصلاح وتربیت اطفال جمعاً (5)تن ازجمله (3)تن عفو و(2)مورد تخفیف شناخته شد غرض منظوری به مقام محترم لوی څارنوالی ارسال شد.

در این مدت چهار مرتبه  نظارت از محبس پروان وسه مرتبه از مرکز اصلاح وتربیت اطفال صورت گرفته است.

۵-جلسه مشورتی در ولسوالی های بگرام وسالنگ برگزار گردید:

به سلسله جلسات مشورتی با مردم که به منظور استماع مشکلات ونارسای های موجود وبه هدف از میان برداشتن شگاف بین اداره څارنوالی ومردم برگزار می گردد با حضور صدها تن از مجاهدین، متنفیذین، وکلای گذر نواحی، ملک های قریه جات ، نهاد های جامعه مدنی مقیم ولسوالی های بگرام وسالنگ ومحاسن ، سفیدان پیرامون تامین امنیت وچگونگی.

 تطبیق یکسان قانون بحث وتبادل نظرصورت گرفت.

۶-ریاست حارنوالی استنیاف ولایت پروان بمنظور جلوگیری از توقیف های خود سر ورهایی خلاف قانون به تمام څارنوالی های مربوط خویش هدایت داده تا درمورد رهای افراد مظنون ومتهم تائید ریاست حارنوالی استیناف را کسب نمایند.

۷-ریاست حارنوالی استیناف ولایت پروان تا هنوز (15)جلسه عمومی با حارنوالان دایر نموده ودراین جلسات  بمنظورتامین عدالت جزائی ، رعایت حقوق وآزادی شهروندان ، جلوگیری از بازداشت های غیرقانونی ، تشخیش چالشها وبهبود اجراآت مسلکی وکارهای اداری بحث وتبادل نظر صورت گرفته ، بعد ازاستماع گزارش حارنوالی های محترم تصامیم لازم غرض رفع مشکلات اتخاذ گردید.

  نورهادی هادی رئیس څارنوالی استیناف ولایت پروان به روز چهار شنبه مورخ ۱۶حمل ۱۳۹۶ با معیت شان به ولسوالی های سالنگ وبگرام تشریف برده سارنوالان جدید آن ولسوالی ها را به حضور داشت تعداد کثیری از موی سفیدان، متنفیذین ومسولین مرکز وولسوالی های متذکره معرفی نموده اند.

نظریات وکارکرد های سارنوال استیناف پروان که غرض اصلاح وبهبود بخشیدن بخش های اداری ومسلکی مبنی بر تامین عدالت ، تطبیق وحراست از قانون بوده ازطرف بزرگان حاضرمورد تقدیر وتمجید قرار گرفت.

بازید از مدیریت محبس غرض رفع مشکلات محبوسین:               

·    بازدید از محبس ولایت پروان با جمع از مسولین نهاد های مختلف دولتی از بخش های اناثیه وذکور محبس به هدف اطمینان از تطبیق یکسان قانون بالای همه  وبه منظورایجاد اداره سالم وقانونمند که درنتیجه آن سه هدف تامین خواهد شد.

پیشگیری عمومی (برای ارعاب کسانیکه       آمادگی ارتکاب جرم را دارند.)

پیشگیری اختصاصی(برای جلوگیری محکوم علیه از تکرار جرم)

پیشگیری غیرمستقیم(به نشانه تشویق انسانهای درستکار وتشدید تنفراز جرم) بازدید بعمل آمده شایان ذکر است در محبس پروان بیشتر از(500)تن به جرایم مختلف اعم از ذکور واناث زندانی اند مشکلات موجود درمحبس از زبان محبوسین استماع گردیده به خواست های شان درچارچوب قانون به زودی رسیدگی صورت گرفته است .

 

۸- هکذا ریاست څارنوالی استیناف ولایت پروان تمام فورمه جات اجراآت مسلکی لوی حارنوالی را که بحیث معیاری ترین فورم های اجراآت مسلکی بحساب می اید درصفحه تطبیق قرارداده واز استمرار تطبیق فورم سی گانه های معیاری اطمینان میدهد.

۹-ریاست څارنوالی استیناف ولایت پروان درنتیجه بازدید ونظارت از محلات سلب آزادی مشکلات موجود شما شاگی گردیده ، ضمن اینکه به مسئولین هدایت لازم اصدار یافته موضوع غرض رفع مشکل بمقام محترم لوی څارنوالی جمهوری ا-ا ارسال گردیده است.

۱۰-صفحه انترنتی آدرس(parwanago@gmail.com) ساخته شده است که تمام گزارشات وکارکردهای اینریاست ایمیل ازطریق آن به مرجع مربوطه ایمیل می گردد.

۱۱-نماینده گان ریاست څارنوالی استیناف توظیف شده اند تا درتطبیق هرچه بهتر قانون وهماهنگی با سایر ادارات محلی ولایت پروان:

 

۱۲-جلسات هماهنگی عدلی وقضایی:

ماه یکبار اشتراک در جلسات عدلی وقضایی که درمقر ریاست محترم محاکم  استیناف ولایت پروان دایر و ریاست څارنوالی بصورت منظم اشتراک می نماید.

۱۴-به مدیر تکنالوژی معلوماتی هدایت داده شده تا تمام قضایا واصله وارسالی را دروقت معنیه آن ثبت سیستم قضایا نماید وهیچ دوسیه را در تمام مراحل بدون ثبت ارسال وتسلیم نشود وهکذا تمام قضایای باقی مانده را ثبت سیستم وکتاب های مربوطه نموده با موسسه (JSSP)همکاری همه جانبه نماید.

۱۵- جلسات منع خشونت علیه زن:

ماه یکبار اشتراک در جلسات کمیسیون منع خشونت علیه زن که درمقر مقام محترم ولایت پروان  دایرگردیده  همچنین درجلسات ریاست امورزنان ولایت پروان وجلسات موسسات، ریاست څارنوالی استیناف بصورت منظم اشتراک نموده اند.

۱۶- جلسه مشترک ریاست څارنوالی وهئیت اعزامی مقام عالی لوی څارنوالی جمهوری ا-ا!

جلسه مشترک ریاست څارنوالی وهئیت اعزامی مقام محترم لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان بتاریخ 12/2/1396 دایر گردیده .

بمنظور حاکمیت بهتر قانون ، گسترش حکومتداری خوب وارایه خدمات موثر به مردم تا از آن طریق عملکرد کارکنان (اعم از کارمندان مسلکی واداری) خویش را نظارت نموده ، هماهنگی لوی څارنوالی را با مقام محترم ولایت ، محاکم وسایر ادارات دولتی وغیر دولتی تقویت نموده وتا حد امکان به شکایات ودوسیه ها رسیدگی گردد.

محترمه قاضی پروین"رحمیی" رئیسه عمومی څارنوالی منع خشونت علیه زن، محترمه زرغونه عضو ریاست څارنوالی تفتیش، محترم مبارز عضو ریاست څارنوالی  منع خشونت علیه زن، محترم محمد هارون عضو ریاست کنترول ومراقبت،محترم  نورالحق "فضلی" آمرتشکلات ریاست منابع بشری ومحترم حسام الدین مدیر بودجه ریاست مالی واداری لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان با اشتراک نمایندگان جامعه  مدنی ، شورای علما مولوی صاحب شاه آغا رئیس شورای علما ولایت پروان با جمعی از مولوی صاحبان پیرامون موضوع  درمورد حدود ،دیت وقصاص تطبیق شود، شورای ولایتی پروان  محترم  عبدالمتین  قدوسی معاون شورای ولایتی پروان، محترمه حسیبا عفت نماینده مردم  درشورای ولایتی  وقاضی صاحب پرویز استاد دانشگاه .درخصوص منع خشونت علیه زن توقیف خانه های زن در ولایت پروان محیط درست نیست، مولوی صاحب عبدالطیف خادم خطیب مسجد حاجی وزیر خان با نگاه جرم شناسان به موضوع پرداختند برای مطیع جنت وبرای عاصی دوزخ که خود عادلانه میتواند مشکل حل شود. انجمن مستقل وکلای محترم مدافع ، نمایندگان شبکه حمایت از زنان واطفال  ،رسانه های محترم مقیم پروان ونمایند گان ریاست محترم ارشاد وحج اوقاف، تطبیق یکسان قوانین می تواند به شکل فایق ایم ودر عمل تعهد خود را عملی نمایم.

نهاد های یاد شده در حالی که اجراآت اداره څارنوالی پروان را سالم ومورد تائید ، تشویق وقابل تحسین دانسته حمایت قاطع شان را از کارکرد ها وبرنامه های این نهاد عدلی اعلام نموده اند.

بزرگترین دست آورد های از سیستم مدیریت قضایا:

از سال 1390 الی 1393 قضایا انباشته ثبت سیستم مدیریت قضایا گردیده است.

سال 1393 :

1-      تحقیق وتعقیب (348) قضیه شامل بانک معلوماتی(دیتابیس) شده است.

2-      ابتداییه (320)قضیه ثبت سیستم مدیریت قضایا شده است.

3-      استیناف (275)قضیه داخل سیستم قضایا گردیده است.

4-      تطبیق حکم (240) قضیه قطعی ونهائی ثبت گردیده است.

 سال 1394 :

1-تحقیق وتعقیب (754)قضیه شامل دیتابیس(بانک معلوماتی) شده است.

2-ابتداییه (712)قضیه داخل سیستم قضایا ثبت شده است.

3- استیناف (496) قضیه ثبت سیستم مدیریت قضایا گردیده است.

تطبیق حکم (336) قضیه قطعی ونهائی شامل سیستم مدیریت قضایا گردیده.

 سال 1395 :

1-      تحقیق وتعقیب(419) قضیه ثبت دیتابیس گردیده است.

2-      ابتداییه (472) قضیه شامل سیستم مدیریت قضایا شده است.

3-      استیناف (280)قضیه داخل سیستم قضایا (بانک معلوماتی) شده است.

4-      تطبیق حکم(488) قطعه فورم های قضایا بخش قطعی ونهائی شامل سیستم شده است.

سال 1396:

ازتاریخ (3) حمل 1396 الی تاریخ 21ثور سال جاری.

1-تحقیق وتعقیب (18) قطعه فورم ثبت سیستم قضایا گردیده است.

2-ابتداییه (18) قطعه فورم ثبت دیتابیس شده است.

3-استیناف (75) قطعه فورم داخل سیستم قضایا گردیده است.

4-تطبیق حکم (59) قطعه فورم قطعی ونهائی شامل سیستم مدیریت قضایا گردیده است.

 

ج : چالشها ومشکلات :

۱-امنیت فزیکی څارنوالان ، وموجودیت تهدیدات مختلف.

۲-تناقض تشکیل موجوده با قانون تشکیل وصلاحیت حارنوالی.

۳-عدم موجودیت دفتر کاری ودفتر استنطاق برای کارهای اداری ومسلکی حارنوالان.

۴-نبود ، کمپیوتروسایرمحلقات ضروری برای دفاترکاری.

۵-شکایت حارنوالان از عدم تخصیص بودجه کافی برای پول قرطاسیه ، درحالیکه سایرادارات مانند ، محکمه ، ریاست عدلیه ، درمورد تخصیص پول قرطاسیه میان حارنوالی وادارات ذکرشده تفاوت فاحش وجود دارد. برای

۶-امتیازات کادری برای تعداد حارنوالان ازجانب مقام لوی حارنوالی منظور شده اما اجرا نگردیده است.

۷-واحد حارنوالی منع خشونت علیه زن مطابق هدایت شخص جلالتماب محترم لوی حارنوال صاحب باید  دارای دفتر مستقل باشد اما به نسبت نبود جای مناسب ودفتر کاری پیشنهاد بخاطر خریداری کونکس ترتیب وبمقام لوی حارنوالی ارائه شده وبعد ازهدایت لوی حارنوال صاحب تا هنوز اجرانشده است.

۸-نبود محل بود وباش برای سارنوالان مسافر.

۹-نبود کمپیوتر ،پرنترودستگاه کاپی درتمام بخش های څارنوالی مرکز وولسوالی ها.

۱۰-نبود کمره های امنیتی برای اطراف تعمیر ودهلیزهای څارنوالی.

۱۱-نبود تعمیر ودفتر کاری در ولسوالی ها برای سارنوالان.

۱۲-نبود روغنیات برای موتر های څارنوالی.

                                                                              با احترام