ریاست څارنوالی استیناف ولایت بادغیس

زنده‎گی نامه مختصر څارنیار احمد جان"عزیزی" رئیس څارنوالی استیناف ولایت بادغیس

احمد جان عزیزی )به انگلیسی (Ahmad Jan Azizi رئیس څارنوالی استیناف ولایت بادغیس 

پیشینه:

څارنیار احمد جان "عزیزی" فرزند عزیز محمد ولدیت رحمت خان در سال 1346 در یک خانواده روحانی و سخاوت مند در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان افغانستان متولد گردیده است .

تحصیلات:

تعلیمات ابتدایه را در متوسطه  حضرت سعید فرا گرفته دوره لیسه را در دارالعلوم پشاور پاکستان به اتمام رسانیده و در سال 1395 از پوهنحی حقوق و علوم سیاسی (دیپارتمنت قضا وڅارنوالی ) پوهنتون دعوت فارغ گردیده اند.

وظایف:

څارنیار احمد جان "عزیزی"

·         اکنون ریس څارنوالی ایستناف ولایت بادغیس؛

·         در سال 1394 څارنوال جزای عمومی ریاست څارنوالی ولایت زابل وخدمتی در ریاست جزای عمومی ستره محکمه لوی څارنوالی؛

·         درسال 1392و1393 عضوی مسلکی ریاست محترم تدقیق و مطالعات لوی څارنوالی؛

·         در سال 1391 عضوی مسلکی ریاست جزای عمومی ستره محکمه لوی څارنوالی؛

·         از سال 1384 الی 1390 څارنوال ابتدایه ولسوالی یمگان ولایت بدخشان؛

·         از سال 1382 الی 1383 څارنوال ابتدایه ولسوالی جرم ولایت بدخشان؛

·         از سال 1381 الی 1382 څارنوال ابتدایه ولسوالی یمگان ولایت بدخشان؛

·         از سال 1372 الی 1380 به حیث استاد در لیسه عالی حکیم ناصر خسرو ولسوالی یمگان ولایت بدخشان؛

 

کنفرانس ها:

·         اشتراک در پنجمین سیمینار سرتاسری څارنوالان افغانستان در کابل؛

·         اشتراک در سیمینار پلان استراتیژیک پنج ساله در ولایت هرات؛

·         اشتراک در سیمینار آموزشی (IDLO

·         اشتراک در سیمینار آموزشی (IDLO)همکاری میان پولیس و څارنوالی؛

·         اشتراک درجرگه ملی عنعنوی دوره ریاست جمهوری حامد کرزی ؛

·         اشتراک در جرگه ملی پیمان امنیتی افغانستان؛

·         اشتراک در سیمینار آموزشی ماکس پلان؛

·         اشتراک به سیمینار های متعدد حقوق بشر؛


4 تن زندانی از زندان ولایت بادغیس آزاد شدند

این زندانیان بر اساس فرمان شماره 124 ریاست جمهوری کشور که به مناسبت عید قربان صادر شده بود، روز سه شنبه 19 جدی سال روان خورشیدی از بند آزاد شدند.

بر اساس فرمان یاد شده، چهار تن زندانی از زندان آزاد شده و در میعاد حبس سه تن زندانی دیگر تخفیف به عمل آمد.

در رهایی این زندانیان اعضای کمیتۀ تطبیق فرمان های عفو و تخفیف در ولایت بادغیس، مسوؤلان محبس و برخی دیگر از مقامات دولتی این ولایت، حضور داشتند.

 


دیدار رئیس څارنوالی استیناف ولایت بادغیس با اعضای شورای علمای این ولایت

نشستی به همین منظور، با حضور احمدجان عزیزی رئیس استیناف ولایت بادغیس، عبدالحلیم شیخ السلامی رئیس شورای علمای این ولایت و برخی دیگر از علما، روز دوشنبه 27 قوس سال روان خورشیدی در یاست څارنوالی استیناف ولایت بادغیس برگزار شد.

آقای عزیز در این نشست نقش علما را در راستای تأمین عدالت و حاکمیت قانون تعیین کننده دانست. وی از همکاری علما در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان و اطفال، محو فساد اداری و فساد اخلاقی نیز ابراز قدردانی کرد.

از سوی دیگر آقای شیخ السلامی، از کارکرد های ریاست څارنوالی استیناف این ولایت ستایش کرد. وی افزود که شورای علما، به گونۀ همه جانبه و در همه عرصه ها، با این ریاست همکار خواهد بود.

رئیس شورای علمای ولایت بادغیس به منظور رابطه و همکاری بهتر بیشتر از پیش با ریاست څارنوالی استیناف این ولایت، خواهان برگزاری جلسات ماهانه میان این دو نهاد نیز شد.


دیدار رئیس څارنوالی استیناف ولایت بادغیس از مرکز اصلاح و تربیۀ اطفال این ولایت

څارنیار احمد جان عزیزی رئیس څارنوالی ولایت بادغیس همراه با آمر منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال و برخی کارکنان دیگر این ریاست، روز چهارشنبه 22 قوس سال روان خورشیدی از مرکز اصلاح و تربیۀ اطفال این ولایت دیدن کرد.

در این دیدار از وضعیت معیشتی، تعلیم و تربیه، صحت، البسه، طرز سلوک و رفتار مسؤولان این مرکز با محجوزان اناث و ذکور نظارت صورت گرفت.

به گفتۀ آقای عزیزی، وضعیت این مرکز از هر لحاظ قناعت بخش بوده است؛ همچنان برای هرچه بهتر شدن بخش های مختلف این مرکز، به مسؤولان آن توصیه های لازم و قانونی نیز شده است.


مسؤولان څارنوالی استیناف ولایت بادغیس از سوی شورای ولایتی این ولایت تقدیر شدند

برنامه یی به همین منظور با حضور محمد انور اسحاق زی والی ولایت بادغیس، جنرال عبدالرؤف  تاج قوماندان امنیه، څارنیار احمد جان عزیزی رئیس څارنوالی استیناف و برخی از څارنوالان این ریاست، نماینده‌گان امنیت ملی، شورای علما و متنفذان قومی این ولایت در تاریخ 16 عقرب سال روان خورشیدی در شورای ولایتی ولایت بادغیس برگزار شد.

شورای ولایتی ولایت بادغیس، به خاطر کارکرد خوب در راستای تأمین عدالت، تطبیق یک‌سان قانون، برخورد نیک با مراجعه کنند‌ه‌گان و اجراآت درست، از رئیس و برخی از څارنوالان ریاست څارنوالی استیناف این ولایت تقدیر کردند.

به گفتۀ څارنیار احمد جان عزیزی، اعضای شورای ولایتی نماینده‌گان مستقیم مردم هستند و رضایت و تقدیر آنان از کارکرد این ریاست، نمایانگر رضایت مردم است.

آقای عزیزی از اعتماد و حمایت مسؤولان این ولایت، شورای ولایتی و دیگر مسؤولان دولتی و ملکی این ولایت، ابراز قدردانی کرد. وی افزود که در راستای خدمت‌گزاری به مردم در چارچوب قوانین نافذ کشور از هیچ گونه تلاشی دریغ نخواهند کرد و این اعتماد را بیشتر از پیش قوی خواهند ساخت.


21   تن زندانی در زندان ولایت بادغیس، مستحق عفو و تخفیف شدند

این زندانیان بر بنیاد فرمان شماره 64 ریاست جمهوری کشور، از سوی کمیتۀ تطبیق فرامین عفو و تخفیف ولایت بادغیس در زندان این ولایت در تاریخ  18 سرطان سال روان خورشیدی ، مورد عفو و تخفیف قرار گرفتند.

بر اساس این فرمان، هشت تن زندانی از زندان ولایت بازدغیس آزاد و در حبس 13 تن دیگر که مشمول یک خانم می شود، تخفیف به عمل آمد.

فرمان شماره 64 ریاست جمهوری کشور در تاریخ 9 ثور، به مناسب هشت ثور (پیروزی مجاهدین)، مبنی بر عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان صادر شده بود.