ریاست څارنوالی استیناف ولایت بادغیس

مسؤولان څارنوالی استیناف ولایت بادغیس از سوی شورای ولایتی این ولایت تقدیر شدند

برنامه یی به همین منظور با حضور محمد انور اسحاق زی والی ولایت بادغیس، جنرال عبدالرؤف  تاج قوماندان امنیه، څارنیار احمد جان عزیزی رئیس څارنوالی استیناف و برخی از څارنوالان این ریاست، نماینده‌گان امنیت ملی، شورای علما و متنفذان قومی این ولایت در تاریخ 16 عقرب سال روان خورشیدی در شورای ولایتی ولایت بادغیس برگزار شد.

شورای ولایتی ولایت بادغیس، به خاطر کارکرد خوب در راستای تأمین عدالت، تطبیق یک‌سان قانون، برخورد نیک با مراجعه کنند‌ه‌گان و اجراآت درست، از رئیس و برخی از څارنوالان ریاست څارنوالی استیناف این ولایت تقدیر کردند.

به گفتۀ څارنیار احمد جان عزیزی، اعضای شورای ولایتی نماینده‌گان مستقیم مردم هستند و رضایت و تقدیر آنان از کارکرد این ریاست، نمایانگر رضایت مردم است.

آقای عزیزی از اعتماد و حمایت مسؤولان این ولایت، شورای ولایتی و دیگر مسؤولان دولتی و ملکی این ولایت، ابراز قدردانی کرد. وی افزود که در راستای خدمت‌گزاری به مردم در چارچوب قوانین نافذ کشور از هیچ گونه تلاشی دریغ نخواهند کرد و این اعتماد را بیشتر از پیش قوی خواهند ساخت.


21   تن زندانی در زندان ولایت بادغیس، مستحق عفو و تخفیف شدند

این زندانیان بر بنیاد فرمان شماره 64 ریاست جمهوری کشور، از سوی کمیتۀ تطبیق فرامین عفو و تخفیف ولایت بادغیس در زندان این ولایت در تاریخ  18 سرطان سال روان خورشیدی ، مورد عفو و تخفیف قرار گرفتند.

بر اساس این فرمان، هشت تن زندانی از زندان ولایت بازدغیس آزاد و در حبس 13 تن دیگر که مشمول یک خانم می شود، تخفیف به عمل آمد.

فرمان شماره 64 ریاست جمهوری کشور در تاریخ 9 ثور، به مناسب هشت ثور (پیروزی مجاهدین)، مبنی بر عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان صادر شده بود.