ریاست څارنوالی استیناف ولایت دایکندی

دو تن زندانی از زندان ولایت دایکندی آزاد می شوند

این دو تن با حضور اعضای کمیسیون تطبیق کننده فرامین عفو و تخفیف مبنی بر عفو و تخفیف محجوزان و محبوسان، روز پنج شنبه ۱۳ میزان سال روان خورشیدی از بند آزاد خواهند شد.

این زندانیان بر اساس فرمان شماره ۱۲۴ ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که در تاریخ ششم سنبلۀ به خاطر عید سعید اضحی مبنی بر عفو و تخفیف زندانیان صادر شده بود، مستحق عفو دانسته شده و پس از طی مراحل قانونی و منظوری رهبری لوی څارنوالی از زندان رها خواهند شد.


سنگ بنای ساختمان ریاست څارنوالی استیناف ولایت دایکندی، گذاشته شد

برنامه یی که به همین منظور، روز چهار شنبه 29 سنبلۀ سال روان خورشیدی در ولایت دایکندی راه اندازی شده بود، داکتر معصومه مرادی والی، محمد داوود امیری رییس څارنوالی استیناف، نمایندگان شورای ولایتی و جامعۀ مدنی این ولایت نیز حضور داشتند.

این ساختمان به ارزش 36 میلیون و چهار هزار 114 افغانی در سه طبقه به شکل پخته و اساسی و با تمام امکانات و تجهیزات کاری، اعمار می شود.

محمد داوود امیری رییس څارنوالی استیناف ولایت دایکندی از توجه رهبری لوی څارنوالی به خاطر رفع مشکلات این ریاست ابراز تشکر کرد. آقای امیری به مردم دایکندی وعده سپرد که این اداره در راستای تأمین عدالت و حاکمیت قانون از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

کار ساخت این ساختمان در مدت 18 ماه تکمیل و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.