ریاست څارنوالی استیناف ولایت غزنی

زندگی نامه مختصر رییس څارنوالی استیناف ولایت غزنی 

 

څارنیار نیازمحمد نیکیاد

نیازمحمد نیکیاد (به انگلیسي: Niaz Mohammad Nikyad) رئیس څارنوالی استیناف ولایت غزني

پیشینه

څارنیار نیازمحمد نیکیاد در سال ۱۳۳۳ هجری شمسی در ولایت وردک، ولسوالی سیدآباد، قریه اکاخیل در یک خانواده علم پرور چشم به جهان گشوده است. پسر قاضی عبدالمحمد و نواسه حاجی نورمحمد میباشد.

تحصیلات

                                                                                                                                                                        

تعلیمات ابتدایه و متوسطه خود را در لیسه تکیه ولایت وردگ و تعلیمات ثانوی خود را در لیسه سنایی ولایت غزنی تکمیل نموده است. در سال ۱۳۵۲ هجری شمسی شامل پوهنځی حقوق پوهنتون کابل گردیده و در سال ۱۳۵۵ هجری شمسی از پوهنځی یاد شده به درجه اعلی فارغ گردیده است.

وظایف

څارنیار نیازمحمد نیکیاد

·        اکنون به حیث رئیس څارنوالی استیناف ولایت غزنی ایفای وظیفه مینماید.

·        در سال ۱۳۹۵ هجری شمسی به حیث رئیس څارنوالی استیناف زون شمال کابل کار نموده است.

·        از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵ به حیث رئیس څارنوالی استیناف ولایت وردک ایفای وظیفه نموده است.

·        در سال ۱۳۹۱ هجری شمسی برای پنج ماه به حیث رئیس څارنوالی استیناف زون شمال کابل ایفای وظیفه نموده است.

·        از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱ به حیث رئیس څارنوالی استیناف ولایت پروان کار نموده است.

·        در سال ۱۳۸۹ برای مدت شش ماه به حیث رئیس څارنوالی استیناف ولایت کابل کار نموده است.

·        از سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۹ به حیث عضو مسلکی ریاست څارنوالی جزای عمومی ستره محکمه ایفای وظیفه نموده است.

·        در جریان سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به حیث رئیس څارنوالی استیناف ولایت پکتیا کار نموده است.

·        از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۶ به حیث څارنوال جزای عمومی در ریاست څارنوالی استیناف ولایت وردک کار نموده است.

·        در سال ۱۳۸۰ به حیث عضو مسلکی در ریاست قضایای دولت ولایت غزنی ایفای وظیفه نموده است.

·        از سال ۱۳۶۰ الی ۱۳۶۷ به حیث مدیر عمومی در ریاست قضایای دولت ولایت غزنی کار نموده است.

·        در سال ۱۳۶۰  به حیث څارنوال جرایم اطفال در ریاست څارنوالی استیناف ولایت غزنی کار نموده است.

·        از سال ۱۳۵۷ الی ۱۳۵۹ به حیث عضو مسلکی در ریاست څارنوالی استیناف ولایت کندهار کار نموده است.

·        در جریان سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ به حیث قاضی در محکمه ابتدایه ولایت ارزگان ایفای وظیفه نموده است.

·        در جریان سالهای ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ به حیث مامور خدمات در جمعیت افغانی سره میاشت کار نموده است.

کنفراس ها

څارنیار نیازمحمد نیکیاد در کنفرانس های متعددی که از سوی لوی څارنوالی، ستره محکمه و دیگر دوایر دولتی دایر گردیده اشتراک فعال داشته است.

سفرها

اقای نیکیاد به کشورهای پاکستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و کوریا سفر نموده است.