ریاست څارنوالی استیناف ولایت جوزجان

زندگی نامه مختصر رییس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان

څارنپال امرالدین یمین

امرالدین یمین (به انگلیسي:Amruddin Yamin ) رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان

پیشینه

څارنپال امرالدین یمین در سال ۱۳۳۸ هجری شمسی در ولایت بدخشان، ولسوالی بهارستان، قریه روبابی در یک خانواده علم پرور چشم به جهان گشوده است. پسر قلندر و نواسه محمد حکیم میباشد.

تحصیلات

                                                                                                                                                                        

تعلیمات ابتدایه و متوسطه خود را در مکتب متوسطه بهارستان و تعلیمات ثانوی خود را در لیسه کوکچه ولسوالی فیض آباد ولایت بدخشان تکمیل نموده است. تعلیمات اسلامی را مدرسه خیرآباد ولسوالی بهارستان تکیمل نموده است. در سال ۱۳۵۸ هجری شمسی شامل پوهنځی حقوق پوهنتون کابل گردیده و از پوهنځی یاد شده به درجه اعلی فارغ گردیده است.

وظایف

 څارنپال امرالدین یمین

·        از سال ۱۳۹۵ تا اکنون به حیث رئیس څارنوالی استیناف ولایت جوزجان ایفای وظیفه مینماید.

·        در سال ۱۳۸۷ څارنوال در ولایت بدخشان تعیین گردیده است.

·        در سال ۱۳۸۵ به حیث څارنوال ابتداییه در ولسوالی تیشکان ولایت بدخشان تبدیل گردیده است.

·        در سال ۱۳۸۵ به حیث رییس څارنوالی استیناف ولایت کندز تقرر حاصل نموده است.

·        در سال ۱۳۸۱ برای بار دوم به حیث رییس څارنوالی استیناف ولایت بدخشان تعیین گردیده است.

·        در سال ۱۳۸۱ از طرف مردم بدخشان وکیل در لویه جرگه اضطراری جهت تعیین زعمات کشور انتخاب شده است.

·        در سال ۱۳۷۴ به حیث معاون څارنوالی استیناف ولایت بدخشان فعالیت نموده است.

·        در سال ۱۳۷۱ به حیث رییس څارنوالی استیناف ولایت بدخشان تقرر حاصل نموده است.

·        در سال ۱۳۶۸ در موسسه افغان اید برای ساخت و ساز سرک بهارک ولسوالی شغنان ایفای وظیفه نموده است.

·        در سال ۱۳۶۴ به حیث نماینده تعلیم و تربیه مردم ولایت بدخشان در کمیته سویدن کار نموده است.

کنفراس ها

څارنپال امرالدین یمین در کنفرانس های متعددی که از سوی لوی څارنوالی، موسسات JSSP, IDLO, JIZ  و دیگر دوایر دولتی دایر گردیده اشتراک فعال داشته است.

سفرها

څارنپال امرالدین یمین  در دوران مهاجرت به کشور پاکستان سفر نموده است.