ریاست څارنوالی استیناف ولایت نورستان

سنگ بنای تعمیر څارنوالی استیناف ولایت نورستان گذاشته شد

 برنامه یی که به همین منظور روز دو شنبه 20 سنبله در این ولایت برگزار شد، وحیدالدین ارغون معاون لوی څارنوالی در امور مالی و اداری، عبدالقیوم حافظ والی ولایت نورستان، وکلای شورای ملی، شورای ولایتی و مسوولان امنیتی و محلی این ولایت نیز حضور داشتند.

  تعمیر څارنوالی استیناف ولایت نورستان با هزینۀ مجموعی 44 میلیون و 401 هزار و 325 افغانی در سه منزل، به صورت پخته و اساسی و با تجهیزات کامل، اعمار می شود.

 این تعمیر که مشمول چهار دیواری نیز است از بودجۀ انکشافی-اختیاری در مدت 18 ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.

این در حالی است که رهبری لوی څارنوالی مصمم به ایجاد فضای بهتر کاری، برای کارکنان این اداره هستند که به باور آنان این مسأله در تأمین عدالت و حاکمیت قانون مؤثر است.

قابل یاد آوری است که پیش از این سنگ تهداب تعمیر څارنوالی های استیناف ولایت های کاپیسا و لغمان نیز گذاشته شده بود.