معاون لوی څارنوال در امور مالی و اداری

نشست کمیته بودجه لوی څارنوالی برگزار شد

این نشست تحت ریاست وحیدالدین ارغون  معاون مالی و اداری لوی څارنوالی، روز دو شنبه 27 حمل، برگزار شد.

هدف این جلسه، هماهنگی میان شعبات ذیربط غرض بهبود کاری و بلند بردن مصرف بودجه اداره لوی څارنوالی برای سال مالی ۱۳۹۶ خورشیدی و پلان گزاری موثر برای سال ۱۳۹۷ خورشیدی خوانده شد.

وحیدالدین ارغون معاون مالی و اداری لوی څارنوالی از بروز شدن سیستم ارتباطی صحبت کرد و گفت: "اشخاصی که در بخش گزارش دهی به دیگر اداراه ها کار می کنند باید مجهز و آشنا با تکنالوژی روز باشند."

به خاطر ساختن پلان  بهتر از قبل و مصرف بودجه در این نشست تاکید جدی شد. در این جلسه یک تن ذریعه مکتوب رسمی به تمام اداره ها به حیث شخص ارتباطی معرفی شد تا به زود ترین فرصت گزارش ها را به اداره های مربوط ارسال و دریافت کند. این عمل روند کار اداره څارنوالی را سرعت می بخشد.

در همین حال محمدفرید حسنیار رییس مالی و اداری لوی څارنوالی گفت که روند پلان تدارکاتی در داخل اداره تسریع بخشیده شود. از پیشرفت و عدم پیشرفت پروژه ها نیز به خاطر مصرف بودجه، نظارت و گزارش دهی شود.

انتقال تجربه و دانش حرفه یی به همکاران مسأله دیگری بود که در این شست مطرح شد. مدیران بخش بودجه باید به گونه مستقیم بایکی از همکارانش در انتقال تجارب کمک کند تا در نبود وی روند کار بودجه به سکتگی مواجه نشود.

بلند بردن ظرفیت های کاری و مسلکی در ولایات و استفاده از تکنالوژی روز از موضوعات مهم دیگر بود که بر آن تاکید شد.  

همچنان در این نشست، روی هماهنگی با وزارت انکشاف شهری غرض پیگیری پروژه های انکشافی، به منظور مصرف بودجه بحث شد و بر آن تاکید جدی صورت گرفت.

 

 

اولین جلسه ماهانه ی معاونت مالی و اداری با ریاست اطلاعات و ارتباط عامه برگزار شد

این نشست امروز دو شنبه 28 حمل با حضور وحیدالدین ارغون معاون مالی و اداری لوی څارنوالی، شاه محمد خپلواک رییس اطلاعات و ارتباط عامه و کارکنان این ریاست راه اندازی شد. این جلسه به منظور بهبود امور نشراتی و آگاهی دهی عامه دایر شد.

لایحه وظایف، برنامه های کاری و باز نگری نحوۀ  فعالیت های ریاست اطلاعات و ارتباط عامه از موضوعات مهمی بود که در این نشست به بررسی گرفته شد. به باور معاون مالی و اداری لوی څارنوالی، آگاهی دهی عامه از مکلفیت های مهم این ریاست می باشد. توسعه برنامه های آگاهی دهی، نظارت از رسانه ها، بهبود کیفیت نشرات چاپی، الکترونیکی و کتابخانه از مسایلی مهمی بود که آقای ارغون بر آن تأکید نمود. وی افزود: "طرزالعمل نشراتی لوی څارنوالی به زودی در شورای عالی لوی څارنوالی مطرح خواهد شد. پس از تأیید طرزالعمل از سوی شورای عالی، اجرایی خواهد بود. این طرزالعمل می تواند در بهبود برنامه های رسانه ی لوی څارنوالی، کمک کند."

دراین نشست آقای خپلواک از برنامه ها و کارکرد های ریاست اطلاعات و ارتباط عامه یاد دهانی کرد. برنامه های کاری، تنظیم کار های نشراتی و ارتباطی، و برنامه های جدید این ریاست، از موضوعات مهمی بود که از سوی رییس اطلاعات و ارتباط عامه یاد آوری شد. به گفته وی، این ریاست برنامه های برای آگاهی دهی روی دست دارد. وی علاوه کرد:"ریاست اطلاعات و ارتباط عامه،  چاپ بروشور، بیلبورد و برنامه های تبلیغاتی کوتاه تلویزیونی و رادیویی را روی دست دارد. طرح این برنامه ها آماده شده و به زودی عملی خواهند شد."

در این نشست، چالش ها و مشکلات این ریاست نیز مورد بررسی قرار گرفت. کمبود کارکن، وسایل تخنیکی و مالی از چالش های مهمی بود که در این جلسه مطرح شد. معاون مالی و اداری وعده سپرد که برای حل این مشکلات تلاش می کند. او در ادامه گفت:" بست های خالی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه به زودی اعلان گذاشته می شوند. کارکنان واجد شرایط که هنوز مشمول سیستم جدید رتب و معاش نشده اند، وارد سیستم خواهند شد. با اجرایی شدن این امر، از یک سو معاش کارکنان بلند می رود و از سوی دیگر می توانیم ظرفیت های خوب را جذب کنیم."

قرار است پس از این معاون مالی و اداری لوی څارنوالی، نشست های ماهانه را با ریاست های زیر اثر این معاونت، راه اندازی کند.