ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

زندگی نامه مختصر پوهیالی شاه محمد خپلواک رییس اطلاعات و ارتباط عامه لویه څارنوالی

پوهیالی شاه محمد خپلواک

) استاد پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل و رییس اطلاعات و ارتباط عامه Shah M Khpalwak  شاه محمد خپلواک ( به انگلیسی:

لوی څارنوالی افغانستان.

پیشینه

پوهیالی شاه محمد خپلواک در سال ۱۳۶۴ هجری شمسی، در ناحیه سوم ولایت کندهار، افغانستان تولد شده است. پسر حاجی باز محمد ناصر و نواسه حاجی دین محمد ناصری میباشد که پدر و پدر کلان وی از بزرگان قوم ناصری ولایت کندهار میباشند.

تحصیلات

تعلیمات ابتدائیه خود را در مدرسه امام حنیفه ولایت کندهار سپری نموده است ، دوره لیسه خود را در لیسه عالی ظاهر شاهی ولایت کندهار تکمیل نموده و  در سال 1390 هجری شمسی  از بخش رادیو تلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل فارغ شده اند.

وظایف

پوهیالی شاه محمد خپلوک

اکنون استاد پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل و رییس اطلاعات و ارتباط عامه لوی څارنوالی میباشد.

در سال ۱۳۹۳ هجری شمسی از سوی پوهنتون کندهار نماینده حوزه جنوب غربی کمیته کانکور وزارت تحصیلات عالی تعیین گردیدند.

در سال های 1391 و 1392 در کنار وظیفه استادی در پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کندهار، وظایف چون مدیر تدریسی، معاون و سرپرست ریاست این پوهنځی را انجام داده اند.

در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ در کنار دوره تحصیلی، در تلویزون سبا و رادیو تلویزیون ملی به حیث گزارشگر و گرداننده برنامه  کار نموده اند.

در سال های 1385 و 1386 به حیث مدیر عمومی لیسه خصوصی رحمن بابا ایفإ وظیفه نموده اند.

کنفراس ها

به نمایندگی از جوانان کندهار اشتراک در کنفراس (سمال بزنیس) در هند.

به نمایندگی از پوهنتون کندهار اشتراک در کنفراس نصاب درسی واحد برای پوهنځی ژورنالیزم  که از سوی (IWPR)   در پوهنتون کابل راه اندازی شده بود.

به نمایندگی از جوانان کندهار اشتراک در کنفراس رسانه های اجتماعی در پوهنتون امریکایی های افغانستان که از سوی موسسه پیوند برگزار گردیده بود.

سفرها

 

آقای خپلواک به کشور های چون ترکیه، هند، دوبی و پاکستان سفر های متعددی داشته است.


 

وقایه از وقوع جرم از اهداف برنامه های آگاهی عامه می باشد

مسأله که در نشست مشترک ریاست اطلاعات و ارتباط عامه با ریاست های څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان، مبارزه با فساد اداری، مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، کنترول و مراقبت، جزای عمومی ستره محکمه و نماینده جی اس اس پی مطرح شد. این نشست امروز سه شنبه هشتم حمل از سوی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه راه اندازی شد. هدف از این نشست، همآهنگی و راه اندازی مؤثر برنامه های آگاهی دهی خوانده شد.

پوهیالی شاه محمد خپلواک رییس اطلاعات و ارتباط عامه، مبارزه با خشونت علیه زنان، مواد مخدر و فساد اداری از اولویت های کاری لوی څارنوالی می پندارد. به باور وی برنامه های آگاهی دهی می تواند تأثیر مثبتی را در مبارزه با این پدیده ها داشته باشد. وی افزود: "هدف ما کاهش جرم است. و بلند بردن سطح دانش شهروندان از طریق برنامه های آگاهی دهی می تواند ما را در رسیدن به هدف کمک کند."

عبدالاحد که به نمایندگی ریاست څارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان در این نشست اشتراک کرده بود، گفت:" سطح دانش خانواده ها در میزان رویداد های خشونت آمیز تأثیر مستقیم دارد. در خانواده های که تحصیلکرده هستند، میزان خشونت کمتر می باشد."

به باور وی، ایجاد مرکز مشوره دهی در ریاست څارنوالی منع خشونت علیه زنان می تواند در کاهش خشونت در خانواده ها کمک کند. در بعضی از قضایای خشونت، شخص مدعی در جریان تحقیق یا محاکمه از دعوی اش منصرف می شود. این مرکز می تواند از کشیدگی های خانوادگی و از دیگر سو از ضیاع وقت جلو گیری کند.

آگاهی دهی از طریق ملا امامان مساجد راهکار دیگری بود که برای کاهش خشونت علیه زنان مطرح شد. به گفتۀ عبدالواحد نماینده ریاست جزای عمومی ستره محکمه، برجسته کردن حیثیت و کرامت زنان در شریعت اسلامی از طریق ملا امامان می تواند در کاهش خشونت مؤثر واقع شود.

پیام های رادیویی و تلویزیونی، بیلبورد، مقاله های علمی در مورد این پدیده ها، ایجاد هماهنگی با وزارت امور زنان، ارشاد، حج و اوقاف و وزارت مبارزه با مواد مخدر از راهکار های بود که در این جلسه مطرح گردید.

قرار است ریاست اطلاعات و ارتباط عامه، برنامه های آگاهی دهی را در قالب های مختلف برای بلند بردن سطح دانش حقوق شهروندان راه اندازی کند.