صفحه اصلی

اعلامیهٔ خبری

لوی څارنوال: با ایجاد مرکز پذیرش و معلومات ارتباط مستقیم، زنده و بدون واسطه را میان اداره و مردم تامین می‌کنیم

 

کابل، ۹ جوزا ۱۳۹۷- مرکز معلومات و پذیرش لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان همراه با یک باب مسجد با حضور جناب فیض محمد عثمانی، وزیر حج و اوقاف، څارنپوه محمد فرید حمیدی، لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان، جناب قیامالدین کشاف، رییس شورای سراسری علمای افغانستان، آقای عبیدالله بارکزی، عضو کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه، عطاالله یاری عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، مرستیالان لوی څارنوالی، اعضای نهادهای مدنی و خبرنگاری افتتاح گردید.

مرکز معلومات و پذیرش به منظور سرعت درعرضهٔ خدمات آسان به مراجعین لوی څارنوالی و شفافیت در اجرات ایجاد شده است. این مرکز وظیفه دارد تا رابطهٔ  مراجعین و موظفین لوی څارنوالی را از طریق یک سیستم موثر ارتباطی و مدیریتی تأمین نماید. برخورد با عزت و کرامت با تمام مراجعین لوی څارنوالی از  اولویت های اساسی و مهم این مرکز می باشد.

آقای محمد فرید حمیدی، لوی څارنوال، در سخنرانی خود با اشاره به اصل خدمت‌گزاری به مردم گفت: «وظیفهٔ اساسی ما تأمین عدالت و ارایه خدمات مفید عدلی است که اولین قدم در این راستا، برخورد توأم با کرامت و عزت با مراجعین لوی څارنوالی و ارایه معلومات و سهولت های لازم برای آنان می باشد.»

آقای حمیدی با اشاره به ساخت یک باب مسجد در  مرکز معلومات و پذیرش افزود: « در ساخت مرکز پذیرش و مسجد شریف در یک مکان هدف بسیار بزرگی نهفته است. منزل اول این ساختمان برای خدمت‌گزاری به خلق خدا است و منزل دومش برای عبادت خالق همین مخلوقات و تمام کاینات و موجودات است. مسجد جای پرورش تقوا و فضیلت است؛ نه تنها جایگاهی برای عبادت خداوند است بلکه در اینجا انسان با انگیزه، انرژی و عهد بستن با خالق خود، برای خدمت‌گزاری به خلق خدا آماده می شود. همکارانم در اجر و پاداش این مسجد شریک هستند. هرباری که من به دیدار همکاران خود به دفاتر شان رفتم، یکی از پیشنهادات شان همین بوده که باید یک مسجد اعمار شود، بنابر این من از آنان تشکر می‌کنم. »

این مسجد برای کارمندان و مراجعین لوی څارنوالی اعمار گردیده و در یک زمان گنجایش 350 نمازگزار را دارد که اعمار آن مبلغ سه میلیون و 200 هزار افغانی از بودجۀ انکشافی لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان هزینه برداشته است.

آقای حمیدی در بخش دیگر سخنان خود افزود که با استفاده از این مرکز  تعداد مراجعین به اداره لوی څارنوالی مشخص شده می تواند و این خود کار تخصیص بودجه، امکانات و تشیکلات  جهت ارایه سهولت ها و خدمات بهتر به مردم را برای این اداره آسان می سازد. وی بار دیگر، وظیفهٔ  مرکز معلومات را دسترسی مردم، نهادهای مدنی و اداره‌های ذیربط به اطلاعات در چارچوب ادارهٔ لوی څارنوالی دانسته و در این مورد با شفافیت کامل عمل خواهد شد.

آقای عثمانی، وزیر حج و اوقاف جمهوری اسلامی افغانستان، نیز  در سخنان خود  ضمن تقدیر از ایجاد مرکز معلومات و پذیرش گفت که او از نزدیک شاهد فروتنی و رفتار نیک آقای حمیدی، لوی څارنوال افغانستان، با مردم بوده و او همواره برای تأمین رضایت مردم کوشیده است.

مرکز  معلومات و پذیرش لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان به ارزش مجموعی ده میلیون و ۶۰۰ هزار افغانی از بودجهٔ انکشافی اداره لوی څارنوالی به طور مجهز اعمار گردیده است. توقع می رود که این مرکز در خدمتگزاری بهتر و ایجاد سهولت در راستای دسترسی سریع شهروندان به اطلاعات و معلومات در چارچوب ادارهٔ لوی څارنوالی نقش موثری را ایفا نماید.