اطلاعیه ها - لویه څارنوالی

اطلاعیه ها

اطلاعیه ریاست اطلاعات و ارتباط عامه لویه څارنوالی

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اداره عالی لویه څارنوالی مسرور است که بعد از زمان طولانی امروز اولین پیام اش را از طریق ویب سایت این اداره با شما شریک میکند. باوجودیکه از ویبسایت منحیث مهم ترین وسیله تامین ارتباطات جمعی در دنیایی امروزی استفاده میشود، اما اداره عالی لویه څارنوالی در این سالها از این امکانات به دلایل مختلف محروم بود.

اکنون خوشبختانه این فرصت مساعد شده تا از این طریق در بیداری اذهان عامه و انعکاس فعالیت های مان استفاده اعظمی نماییم. ریاست اطلاعات و ارتباط عامه منبعد تمام فعالیت ها و کارکرد های اداره را از این طریق با مردم شریف افغانستان به اشتراک خواهد گذاشت.

این ریاست همچنان از تمام ریاست های مرکزی، ولایتی و ولسوالی ها تقاضا میکند تا گزارشات کاری و دست آورد های شان را با استفاده از ایمیل آدرس زیر برای ما ارسال بدارند. تلاش ما این خواهد بود تا با همکاری شما فعالیت های اداره را به اسرع وقت از این طریق برای مخاطبان نشر و پخش کنیم.

همچنان از تمام قلم بدستان گرامی که در رابطه به موضوعات حقوقی، جزایی و موضوعات مرتبط با څارنوالی مطلب مینویسند خواهشمندیم که در راستای غنا مندی این ویبسایت با ما همکار باشند.

در حال حاضر شما میتوانید از این طریق با ما در تماس باشید.

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه، اداره عالی لویه څارنوالی، تعمیر دارالامان

ایمیل:  fayaz_asif@ago.gov.af

شماره تماس: 0796404250