داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
داوطلبی تهیه و تدارک رنگ های پرنتر و ماشین فوتوکاپی ضرورت سال مالي 1397 این اداره
اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک رنگ های پرنتر و ماشین فوتوکاپی ضرورت سال مالي 1397 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات لوي څارنوالی واقع دارا...
Apr 17, 2018 May 08, 2018
اطلاعیه قرارداد تدارك و نصب پیزاره های چوبی ضرورت اين اداره
بدينوسيله به تأسي از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده مي شود آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالي ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد تدارك و نصب پیزاره های چوبی ضرورت اين اداره را به شركت ساختمانی و سرکسازی افغان ورلد داراي...
Apr 11, 2018 Apr 18, 2018
اطلاعیه قرارداد تدارك و نصب 244 عدد تی وال محافظوی ضرورت اين اداره
بدينوسيله به تأسي از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده مي شود آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالي ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد تدارك و نصب 244 عدد تی وال محافظوی ضرورت اين اداره را به شركت ساختمانی دنیای روشن داراي جواز...
Mar 28, 2018 Apr 03, 2018
داوطلبی تدارک کورس زبان انگلیسی و کمپیوتر برای 60 تن از کارمندان این اداره
} اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک کورس زبان انگلیسی و کمپیوتر برای 60 تن از کارمندان این اداره اشتراک نموده و ابراز علاقه مندی خویش را که حاوی تجربه کاری٬ معیارات تدریس٬ تخصص و...
Mar 17, 2018 Apr 04, 2018
داوطلبی تدارک و رنگمالی تعمیرڅارنوالی ولایت کابل ضرورت سال مالي 1397
اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک و رنگمالی تعمیرڅارنوالی ولایت کابل ضرورت سال مالي 1397 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات لوي څارنوالی واقع دارالامان...
Mar 12, 2018 Apr 17, 2018
داوطلبی تدارک و نصب پيزاره هاي چوبي ضرورت سال مالي 1397
اداره لوی څارنوالی ج.ا.ا ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک و نصب پيزاره هاي چوبي ضرورت سال مالي 1397 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات لوي څارنوالی واقع دارالامان بدست آورده،...
Feb 26, 2018 Mar 20, 2018
اطلاعیه قرارداد تهيه و تدارك 55 قلم قرطاسيه غير مطبوع
( بدينوسيله به تأسي از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانيده مي شود آمريت تهيه و تداركات لوي څارنوالي ج.ا.ا در نظر دارد، قرارداد تهيه و تدارك 55 قلم قرطاسيه غير مطبوع ضرورت اين اداره را به شركت ساحل هجران داراي جواز نمبر...
Feb 25, 2018 -
داوطلبی تدارک و اعمار الماری و قفسچه فلزی ضرورت سالي مالي 1397 از بودجه عادی
} اداره عالی لوی څارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک و اعمار الماری و قفسچه فلزی ضرورت سالي مالي 1397 از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات لوي څارنوالی...
Feb 13, 2018 Mar 12, 2018
داوطلبی تدارک و نصب 244 عدد تی وال محافظوي ضرورت سالي مالي 1397 از بودجه عادی
} اداره لوی حارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک و نصب 244 عدد تی وال محافظوي ضرورت سالي مالي 1397 از بودجه عادی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از آمریت تهیه وتدارکات لوي حارنوالي...
Jan 30, 2018 Feb 19, 2018
داوطلبی كرايه گيري يك در بند حويلي واقع شهرنو از بودجه عادی
} اداره لوی حارنوالی ج.ا.ا{ ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی كرايه گيري يك در بند حويلي واقع شهرنو به مساحت يك جريب زمين يا 2310 مترمربع يك منزله به شكل پخته داراي 13 اتاق، 10 تشناب و 2 آشپزخانه از بودجه عادی...
Jan 23, 2018 Feb 11, 2018
صفحه 1 از 4
قبل1234بعد