لومړۍ پاڼه

د کورنیو چارو وزارت ۶ لوړپوړي کارکوونکي په علني ډول محاکمه شول

د کورنیو چارو د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال پاسوال عبدالواسع رؤفي، د لوژستیک عومي مرستیال مل پاسوال تاج محمد فراه وال، د تأمیناتو مرستیال مرتضی رحیمي، د ځواکونو د تنظیم او ادارې ریاست سرپرست مل پاسوال محمد اکبر عبدالرحیمزی، د تدارکاتو رئیس نوید الله بخشي او ډګروال ازاد خان د ۱۳۹۶ کال د مرغومي پر ۱۸ له لویو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز ابتدایه محکمې له لوري په علني ډول محاکمه شول.

په دغه قضايي غونډه کې پاسوال عبدالواسع رؤفي له وظیفوي واک نه د تجاوز په جرم د عسکري جرمونو د ۴۲ او د جزا قانون ۴۵ مادو پر اساس په یو کال او شپږ میاشتې تنفیذي حبس محکوم شو.

نور