همه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۲:۱
Background image

اطلاعیه عقد قرارداد

عنوان پروژه

پروژه تدارک پرزه جات مورد ضرورت وسایط لوی څارنوالی ا.ا.ا در سال مالی ۱۴۰۱

نمبر تشخیصیه

AGO/G-03/NLB/OB/1401

تاریخ آغاز قرارداد

. . .
دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۱:۵۶
Background image

اطلاعیه عقد قرارداد

پروژه تدارک دوقلم تیل (دیزل و پطرول) ضرورت وسایط لوی څارنوالی ا.ا.ا . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ - ۱۵:۳
Background image

اعلان اعطای قرارداد

لوی څارنوالی ا.ا.ا به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات در نظر دارد قرارداد تدارک پرزه جات مورد ضرورت وسایط این اداره را با شرکت محترم تجارتی کارا آمو لمتید عطا نماید.

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ - ۱۴:۵۶
Background image

اعلان اعطای قرارداد

لوی څارنوالی ا.ا.ا به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات در نظر دارد قرارداد تدارک دو قلم تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت این اداره را با شرکت محترم دولتی نفت و گاز افغانستان عطا . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۱ - ۰:۲۰
Background image

نشر اطلاعیه عقد قرارداد پروژه تدارک محروقات زمستانی (گاز مایع LPG) مورد ضرورت دفاتر لوی څارنوالی ا.ا.ا

بدین وسیله به تأسی از ماده چهل و دوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و هفتم طرزالعمل تدارکات معلومات ذیل . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۱ - ۰:۱۵
Background image

نشر اطلاعیه عقد قرارداد پروژه تدارک حفر یک حلقه چاه عمیق در تعمیر لوی څارنوالی واقع دارالامان

بدین وسیله به تأسی از ماده چهل و دوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و هفتم طرزالعمل تدارکات معلومات ذیل . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۸ - ۶:۸
Background image

پروسه داوطلبی تدارک (دو قلم تیل دیزل و پطرول)

لوی څارنوالی ا.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک (دو قلم تیل دیزل و پطرول) از بودجه عادی اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه و مشخصات آن را از آمریت . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۷ - ۹:۴۰
Background image

اعلان تصمیم اعطای قرار داد تدارک حفر یک حلقه چاه عمیق

بدین وسیله به تاسی از فقره (۱) و (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، لوي څارنوالی ا.ا.ا در نظر دارد، قرارداد تدارک یک حلقه چاه عمیق را . . .

جمعه ۱۴۰۱/۶/۴ - ۶:۱۹
Background image

پروسه داوطلبی تدارک (دو قلم تیل دیزل و پطرول)

لوی څارنوالی ا.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک (دو قلم تیل دیزل و پطرول) از بودجه عادی اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه و مشخصات آن را از آمریت . . .

Pagination